وبلاگ آموزشی و تحلیلی(سوادزندگی)

آگاهی دشمن جهل وخودکامگی است.زگهواره تاگوردانش بجوی(حضرت رسول)

مدیریت شکست
ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٤   کلمات کلیدی:

شکست حالتی است که یک برنامه یاخدمات نتوانداهداف وانتظارات ازپیش تعیین شده رابرآورده کند.شکست دردنیای پیچیده امروزی امری عادی است وبرای همه انسانها یاخانواده هااتفاق می افتد.آنچه مهم است نحوه مدیریت شکست وکنترل عواقب آن است که باآموزش امکانپذیرمی باشد .

شکستهاممکنست بالقوه یابالفعل باشند،شکست بالفعل اتفاق افتاده است ولی شکست بالقوه هنوزبه وقوع نپیوسته ،اما زمینه وقوع آن وجوددارد،مثلا"خشونت خانگی زمینه سازاعتیادوطلاق هستند.

شکست میتوانددرمرحله جمع آوری اطلاعات،طراحی،استفاده ازفرصتها،اولویت بندی اهداف ،اندازه گیری نتایج و...اتفاق بیفتد.

علت شکستها:تعریف غلط،،سوء تفاهم،فراموشکاری،شناسایی غلط،خودسرانه عمل کردن،تاخیردرتصمیم گیری،ترس،خودمحوری،عوامل انسانی مهمترین علت شکستها هستند.

ماهیت مدیریت شکست: 1-شکستهامصیبت نیستندبلکه لازمه زندگی اند2-شکست اگربدرستی مدیریت شودبه عامل رشدوتعالی تبدیل می شود3-شکستهاموقتی ونسبی هستند.

روشهای مدیریت شکست:شناسایی وتعریف دقیق اهداف وانتظارات،اولویت بندی صحیح اهداف،پیداکردن ریشه هاوزمینه های بالفعل وبالقوه مسائل،بررسی راه حلهای مختلف،اندازه گیری نتایج ومقایسه آن بااستانداردها،رفع موانع بالقوه وبالفعل.

هزینه های شکست:هزینه های کشف شکست درمرحله بالقوه بسیارپایین است .هزینه های شکست درمرحله خدمات یامحصول نهایی بیشترمی شود.  

مزایای غلبه برشکست

1-غلبه مدیریت شده برشکست به انسان نیرو می دهدواعتمادبنفس رابالامی برد.

2-ذهن رابیدارمی کند،فرصتی برای یادگیری وتجربه اندوزی فراهم می نماید.غلبه انسان برمشکلات خودبصورت ابزاری درمی آیدکه برای پیروزی برشکست بعدی ازآن استفاده کنند.20%یادگیریهاازطریق سعی وخطایاموفقیت وشکست صورت می گیرد،پایدارترین یادگیریهانیزازراه شکست حاصل می شوند.

3-انسان راهمیشه درحالت آماده باش نگه میداردتابفکرکشف ناشناخته هاوبالقوه های شکست باشد.3/12/90 دکترعباس حاتمیhatami_abbas@yahoo.com


عوامل هلاکت انسان
ساعت ٩:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱۱   کلمات کلیدی:

عوامل هلاکت وانحطاط انسان

1-لذت بدون وجدان.

2-تجربه بدون نظریه(تئوری) .

3-دانش بدون انسانیت .

4-عبادت بدون فداکاری.

5-ثروت بدون خرد(نادان ازفقررنج می بردوازثروت ضربه میخورد).

7-اندیشه بدون مشورت.

8-علم بدون عمل.

10-قضاوت بدون صداقت.

11-رقابت بدون انصاف.

12-زندگی بدون شهامت.

13-گفتاربدون کردار.

14-توسعه بدون عدالت.

15-سیاست بدون اخلاق.

16-سخن بدون تفکر.

17-زندگی بدون فن آوری.

18-زندگی برمبنای عادت.

دکترعباس حاتمی11/12/90


چکیده مهارتهای زندگی
ساعت ۱:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٧   کلمات کلیدی:

چکیده مهارتهای زندگی

 

  1. 1.   به خارج از محدوده‌ای که برای زندگی خود ساخته‌اید فکر کنید، باور کنید در این صورت اغلب «غیرممکن‌ها» ، «ممکن» میشوند. 
  2. 2.      تحمل غیرقابل تحمل‌هاست که شما را به یک زن یا مرد قهرمان تبدیل میکند.
  3. 3.      خوشبختی تا زمانیکه با دیگران همراه نباشد، کامل نیست.
  4. 4.      آگاه بودن به نادانی، خود گام بزرگی برای شناخت حقایق است.
  5. 5.      اگر از آینده زندگی خود تصویری نداشته باشید. حتماً شکست می‌خورید.
  6. 6.      خودآگاهی مهمترازآگاهی اجتماعی است ونقدخودنیزمهمترازنقددیگران است.
  7. 7.      بجای تختخواب راحت؛بدنبال خواب راحت باشید.
  8. 8.     یک زن توانمند نه تنها ایده‌پرداز است، بلکه حرکت‌دهنده اعضای خانواده و دیگران به سمت ایده‌های نو بوده وپیش فرضهاوباورهای خودرابازنگری می کند.
  9. 9.     وقتی انسانهاباعینک چاپلوسی ،دیگران را تماشاکنند،خوب وبدرابرعکس می بینند.

10.نقاط ضعف هر کس بسیار بیشتر از نقاط قوت اوست.

11.قبل ازاینکه "ببازید"،:بیاموزید".

12. هر چه در زندگی دارید نتیجه ویژگیهای شخصیتی شماست؛اهمیت رویدادهاراشماتعیین می کنید.

13. هرگز اجازه ندهید که زن بودن‌تان توجیه عملکرد ضعیفتان باشد.

14. از محکوم کردن، گله‌کردن و شکایات از دیگران بپرهیزید، علت شکستها را در خودتان جستجو کنید.

15. هر وقت احساس ترسی کردید، شجاعت را با شجاعانه عمل کردن در خود پرورش دهید.

16. عشق و علاقه یک نگرش است نه احساس وهمیشه مهمترین چیز در زندگی است.

17. برای دست‌یابی به آنچه تاکنون به آن نرسیده‌اید باید کسی شوید که تاکنون نبوده‌اید.

18. از بهانه تراشی، عذر آوردن و دیگران را مقصر دانستن دست بردارید تا زمینه رشد شخصیتی شما فراهم شود.انسانهای ناتوان بدنبال مقصر می روند،ولی توانمندان بدنبال راهکارمی گردند.

19. تأسف برای گذشته، به دنبال باد دویدن است.

20. دوست متملق، دشمن مخفی شماست.

21. مثل خردمندان فکر کنید اما با مردم به زبان خودشان حرف بزنید.

22. انسان  خردمند همیشه از بدگویهایی که از او میشود  استفاده میکند.

23. وقتی به دنبال خوبی دیگران باشید، بهترین را در خودتان خواهید یافت.

24. بهای موفقیت در مقایسه با بهای شکست بسیار ناچیز است.

25. کار دربیرون خانه،زن را از سه بلای عظیم دور میکند: افسردگی، فساد، وابستگی.

26. بزرگی یک انسان از نوع رفتارش با جزءترین افراد مشخص میشود.

27. کلید موفقیت، شناخت خود و اعتماد به نفس است.

28. اگر شما زمان را از بین ببرید زمان نیز شما را از بین می برد.

29. مشکل انسانها جهل نیست، بلکه تنبلی است.

30. هرچه ثروت درونی باشدنیازبه ثروت بیرونی کمتراستوبرعکس.

31. انسانهای باهوش در شرایط اضطراب ، کاهش کارآیی بیشتری دارند.

32. مهمترین مسئله برای یک فرد جوان ایجاد شخصیت و اعتبار اجتماعی است.

33. افرادیکه عجله میکنند، دقایق را بدست می آورند و ساعتها را از دست میدهند.

34. هر احمقی میتواند عیب‌جوئی، گله و شکایت کند اما ارائه راهکار تدبیر میخواهد.

35. شکستها مصیبت نیستند بلکه لازمه زندگی‌اند، برای اینکه قدرت ابتکار و اراده شما را تقویت میکنند.

36. مراقب باشید، کنجکاوی را فضولی تلقی نکنید.

37. جهت حرکت از سرعت حرکت مهمتر است، مواظب باشید سرعت حرکت شما را از جهت حرکت غافل نکند.

38. شخصیت در بزرگترین لحظات نمود میکند، اما در کوچکترین و عادی‌ترین لحظات ساخته میشود.

39. اگر سختکوش باشید و تن به کار دهید از 50 درصد مردم جلو می افتید، اگر صادق و درستکار باشید و هدفی را دنبال کنید از 40 درصد دیگر پیش می افتید، برای پیشی گرفتن از 10درصد دیگر در عصر دانایی و انفجار اطلاعات باید با چنگ و دندان بجنگیدوخلاقیت بخرج داد.

40. انسانهای کارآفرین به خودشانسی و بدشانسی اعتقاد ندارند،بلکه خردورزی راسرلوحه کارخویش قرارمی دهند.

41. بدبختی این حسن را دارد که دوستان واقعی را به شما می شناساند.

42. همانطوریکه طلا با سائیدن صاف میشود، انسان نیز با تحمل سختی آزموده میشود.

43. نابغه شدن و کسب برتری در جامعه ارثی نیست بلکه 90% به تلاش عاقلانه انسان بستگی دارد.

44. مهم نیست که چه اتفاقی رخ میدهد مهم این است که آن را چگونه ببینیم .

45. مبارزه در زندگی به معنای قدردانی از همه چیز ووابستگی به هیچ چیز است.

46. زنان خلاق توانائی اتمام، تکمیل و یکی کردن افکار گوناگون افراد را دارندو از پیچیده بودن مسائل هراسی ندارند.

47. اگر با خودتان دوست باشید دیگران هم با شما دوست خواهند شد.

48. روابط و دوستی خود را با افرادیکه دارای بینش خوب و درستی هستند زیاد کنید و تحت تأثیر آنان قرار گیرید.

49. وقتی شما ایده خوب یک شخص را نادیده گرفته و می‌کشید آن شخص را نیمه‌جان کرده‌اید.

50. مردمان خوب در همه جا هستند، فقط ای کاش صدای آنها بلندتر بود و منفعل نبودند.

51. افکارتان را با دیگران درمیان بگذارید تا افکار شما به صورت یک واقعیت درآید.

52. همیشه از زبانی استفاده کنید که واقعی و بی‌طرف باشد.از احساسات و سرزنش بپرهیزید.

53. مسائل و نگرانیهای اصلی خودرا مشخص کنید، صداقت را تشویق نمائید.

54.در شرایط تعصب ارزیابی یا قضاوت نکنید.

55.ذهنی که نگران آینده باشدذهن حقیراست.

56. عذاب وجدان بدتر از مرگ در بیابان سوزان است.

57. تنها گنجی که جستجو کردن آن بر زحمتش می‌ارزد هدف است.

58. مشکل ما ندانستن نیست، بلکه دردسرها از دانسته های غلط یاکهنه شده سرچشمه میگیرند.

59. یا هدایت و رهبری کنید، یا پیرو باشید، یا از سر راه کنار برویدو مانع ایجاد نکنید.

60. برای اینکه انسان کمال یابد صد سال کافی نیست، ولی برای بدنامی او یک روز کافی است.

61. انسانها بزرگترین سرمایه جوامع هستند اگر پی ببریم که در درون هر کس چیست، شاید به معدن طلا دست پیدا کنیم.

62. بزرگترین درس زندگی این است، گاهی احمقها درست میگویند.

63. از دست دادن ثروت مهم نیست، صبر و امید را نباید از دست داد.

64. اگر بردباری نباشد علف به شیر تبدیل نمیشود.

65. آدم تنها مخلوقی است که نمیخواهد همان باشد که هست.

66. اینکه چه کسی باشید و در چه موقعیتی قرار داشته باشید بر عهده شما و نتیجه انتخابها و تصیم گیری‌های خودتان است.

67. همسایه‌ات را دوست بدار اما دیوار ما بین خودتان را از بین نبرید.

68.  ارزانترین چیزها مهربانی است که به بکار بردن آن مستلزم کمترین ناراحتی و فداکاری است.

69. فقیر از بعضی نعمتهای دنیا ولی خسیس از همه نعمتهای دنیا محروم است.

70. عشق غالباً یک نوع عذاب است، اما محروم بودن از آن مرگ است.

71.همواره از خود سوال کنید در زندگی من چه چیزی وجود دارد که حاضر نیستم آن را قبول کنم.

72.دروغ سرعت دارد اما راستی و صداقت دوام دارند.

73.از کجا آمدن خیلی مهم نیست اینکه به کجا میروید مهم است.

74.ارزش انسانها از تعداد کارهایی که تمام و کامل می کنند مشخص می شود،نه کارهایی که شروع می کنند.

75.دردنیای امروزی میانه بودن ومحافظه کاری راضی کننده نیست بایدممتازوبرتربودوباسرعت کافی حرکت کرد.سرعت زیاد تحولات ،عملا"میانه روی ومحافظه کاری رابی خاصیت می کند.

76-بایدازگفتنی هایی گفت که احتمالا"بسیاری آنهارامی دانندولی جرات ابرازآنراحتی برای خودهم ندارند.

77-بخندیم؛ولی مراقب باشیم سرمایه خنده ما؛گریه دیگران نباشد.

78-زندگی مثل نواختن پیانواست؛همان چیزی رامی شنوی که می نوازی.

79-تاکسی شروع کننده نباشد؛برنده نیزنخواهدشد.

80-اگربازیگرزندگی خودنباشی؛بازیچه می شوی.

81-آنچه درگذشته گریه داربود؛امروزه خنده آوراست.

82-هرکس سازخودش رامی زند؛امامهم شماهستیدکه باهرسازی نرقصید.

83-مشکلی که باپول حل شود؛مشکل نیست بلکه هزینه است.

84-درزندگی از کسانی که باتوهمیشه موافق هستندچیزی یادنمی گیرید.

85-من تاکنون هیچ انسانی راآنچنان نیافته ام که نتوانم ازاوچیزی یادبگیرم(گالیله).

17/7/90دکترعباس حاتمی


روش فکرکردن افرادموفق
ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٧   کلمات کلیدی:

روش فکر کردن افراد موفق

فکرکردن بمعنی تولید کلمه ومفاهیم است ودرطول تاریخ بازندگی بشری عجین بوده؛ولی بعدازدوره قرون وسطی دراروپاشکل همگانی بخودگرفت وامروزه ازشاخص های اصلی توسعه انسانی بشمارمی رود؛دردین اسلام نیزبه تفکرعمیق تاکیدفراوان شده است؛موفق‌ترین افراد دنیا یک خصوصیت مشترک دارند: طرز فکرشان با دیگران فرق دارد؛چون همه باور داریم که تفکر هوشمندانه زندگی را تغییر می‌دهد، در اینجا به ١۵ مورد از بهترین طرز فکرهای افراد موفق اشاره می‌کنیم.

١) فکر کردن یک نظم است. اگر می‌خواهید در آن بهتر شوید، باید روی آن حرفه ای کار کنید.

می‌توانید برای برنامه‌ریزی فکر کردنتان وقت بگذارید مثلاً هر دو هفته یک بار یک نصفه روز، هر یک ماه یک روز کامل و هر سال 5تا ده روز کامل.

٢) ببینید انرژی‌تان را باید کجا متمرکز کنید، و بعد از قانون ٢٠/٨٠ استفاده کنید.

٨٠ درصد از انرژی‌تان را به ٢٠ درصد از مهم‌ترین فعالیت‌هایتان اختصاص دهید. یادتان باشد که نمی‌توانید در آنِ واحد همه جا باشید، همه را بشناسید و همه کاری انجام دهید.از انجام همزمان چند کار اجتناب کنید: برا ی اینکه ممکن است کارآیی شما را به ۴٠ درصد کاهش دهد.

٣) افراد موفق خود را در معرض ایده‌ها و آدم‌های مختلف قرار می‌دهندوباهمه افراداعم ازخودی وغیرخودی ارتباط دوستانه ای دارندوگفتگومی کنند.

آنها سعی می‌کنند بیشتر وقتشان را با کسانی بگذرانند که پرسشگرندوآنها را به چالش می‌کشند.

۴) ایده داشتن مهم است، دنبال کردن آن مهمتر.

ایده‌ها تاریخ مصرف کوتاهی دارند. باید قبل از این که تاریخ انقضای آنها فرا برسد، آنها را عملی کنیدوبعددوربریزیدوایده های جدیدبیاورید.اگرافکارخودرامرتب نوسازی نکنیددچار"بیماری فرهنگی" بنام عادت زدگی می شوید.

۵) افکار برای ایجاد شدن نیاز به زمان دارند. اولین چیزی که به ذهنتان می‌رسد را انجام ندهید.

آخرین باری که ساعت ٢ صبح یک فکر عالی به سرتان زد و وقتی صبح از خواب بیدار شدید به نظرتان احمقانه می‌رسید، را به خاطر دارید؟ افکار تا زمانی که ماده دارند باید شکل داده شوند و باید مورد بازجویی و سوال قرار گیرند.

۶) افراد باهوش با افراد باهوش دیگر همفکری می‌کنند.

فکر کردن با دیگران نتایج بهتری در بر خواهد داشت. مثل این می‌ماند که به خودتان یک راه میان‌بر بدهید. به همین خاطر است که جلسات طوفان مغزی تا این اندازه موثر هستند.

٧) تفکر عامه‌‌ پسند را رد کنید (که پذیرش آنهایعنی اصلاً فکر نکرده‌اید).

خیلی از آدم‌ها وارد عمل می‌شوند با امید این که به فکر بقیه خوب برسد. برای این که ازاین وضعیت خارج شوید باید اول با احساس ناراحتی کردن کنار بیایید. همچنین به خاطر داشته باشید که همین الان آدم‌های دیگری هستند که سعی دارند برای خودشان فکر کنند و آنها هستند که موفق‌اند.

٨) بهترین متفکران از قبل برنامه‌ می‌ریزند، درحالی که برای افکار ناگهانی نیز جا می‌گذارند.

وقتی با استراتژی وارد عمل شوید، احتمال خطا پایین می‌آید. داشتن افکار مبهم از این که کجا هستید و دوست دارید چه کاری انجام دهید، شما را به هیچ کجا نمی‌رساند. کلید استراتژیک بودن: ١. موضوع را خرد کنید. ٢. بپرسید چرا این مشکل باید حل شود. ٣. موارد کلیدی را مشخص کنید. ۴. منابع‌تان را مرور کنید. ۵. افراد مناسب را در جای مناسب قرار دهید. هنری فورد می‌گوید، "هیچ چیز سخت نیست اگر آن را به اجزای کوچکتر تقسیم کنید."

٩) برای متفاوت فکر کردن، باید کارهای مختلفی انجام دهید؛جهان هرکس به اندازه وسعت فکراوست.

راه ‌های جدیدی برای انجام کارتان پیدا کنید، با آدم‌های جدید آشنا شوید، حتی کتاب‌هایی را بخوانید که فکر می‌کنید خسته کننده هستند. رمز کار این است که با ایده‌ها و سبک‌های زندگی جدید آشنا شوید.

١٠) برای تقدیر از ایده‌های دیگران، باید به ایده‌های دیگر احترام بگذارید.

نمی‌توانید فکر کنید که همیشه حق با شماست. باید به نظرات دیگر هم فرصت دهید.

١١) برای هر روزتان و زمان‌هایی که افراد دیگر را ملاقات می‌کنید، برنامه و موضوع داشته باشید.

بیشتر آدم‌ها فقط برای روزشان برنامه‌ریزی می‌کنند. متفکران برای برنامه‌ریزی هفته، ماه و اهداف بلندمدت‌شان وقت می‌گذارند و بعد آن را دنبال می‌کنند. همچنین بدون موضوعی برای حرف زدن وارد جلسات، مهمانی‌ها و قرارهای ملاقات نمی‌شوند. قبل از این که وارد چنین موقعیت‌هایی شوند، تصمیم می‌گیرند که از آدم‌ها یاد بگیرند. تفکر انعکاسی در مهارت‌های تصمیم‌گیری‌تان به شما رویکرد و اعتمادبه‌نفس می‌دهد. اگر تفکر انعکاسی نداشته باشید، بیشتر از آنچه که فکر می‌کنید شما را عقب می‌کشد.

 ١٢) بر حرف‌های منفی که با خودتان می‌زنید غلبه کنید. برنده‌ها با عباراتی مثل "من می‌توانم" حرف می‌زنند.

افراد باهوش محدودیت‌ها را نمی‌بینند. آنها امکانات را می‌بینند. سام ایوینگ قهرمان سابق بیسبال می‌گوید، "هیچ چیز شرم‌آورتر از این نیست که ببینید کسی کاری را انجام می‌دهد که شما می‌گفتید غیر ممکن است."

١٣) افراد خلاق خود را وقف ایده‌ها می‌کنند.

آنها ابهامات را در آغوش می گیرند و از شکست نمی‌ترسند و با افراد خلاق دیگر نشست و برخاست می‌کنند.

١۴) افراد خوشبین نمی‌توانند متفکرانی واقع بین باشندچون چالش فکری ندارند.

داشتن رویکرد واقع بینی به شما این امکان را می‌دهد آن قدر به یک مشکل نزدیک شوید که بتوانید آن را بشکافید. روبه‌رو شدن با عواقب احتمالی هم به شما کمک می‌کند کارآمدتر باشید و به شما اعتبار بیشتر می‌دهد. برای این که متفکری واقع‌بین‌تر باشید، باید: ١. از واقعیت تقدیر کنید ٢. کارتان را انجام دهید و واقعیات را به دست آورید ٣. نقاط مثبت و منفی آن را بسنجید ۴. بدترین حالت ممکن را در نظر بگیرید ۵. تفکرتان را با منابعتان هم‌تراز کنید.

١۵) خیلی مهم است که آخر روز به یاد بیاورید که می‌توانید طرز فکرتان را عوض کنید.

این که یاد بگیرید چطور در فکر کردن استاد شوید باعث می‌شود تفکری پر بازده داشته باشید. اگر بتوانید این خصوصیت را در خود ایجاد کنید طوری که به عادت همیشگی‌تان تبدیل شود، تمام طول زندگی فردی موفق خواهید شد. افراد باهوش تصمیمات خوب می‌گیرند. 25/11/90

دکترعباس حاتمی09122865368