وبلاگ آموزشی و تحلیلی(سوادزندگی)

آگاهی دشمن جهل وخودکامگی است.زگهواره تاگوردانش بجوی(حضرت رسول)

» پایین بودن سرانه فرهنگی ایرانیان :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۱
» بسترها وپیش زمینه های توسعه :: ۱۳٩۳/٩/۱٧
» امربه معروف ونهی ازمنکرنظارت عمومی برای توسعه :: ۱۳٩۳/۸/۱٠
» اینترنت و توسعه :: ۱۳٩۳/٦/۱۸
» چرا دومین کشور غمگین دنیا هستیم؟! :: ۱۳٩۳/٥/٥
» روش برخوردبافردداغدار :: ۱۳٩۳/٤/۱٧
» دگرگونی درروابط زن ومردایرانی :: ۱۳٩۳/۳/۱٤
» مزاحمت زنان :: ۱۳٩۳/٢/۱٦
» پیرامون شرایط روسپی ساز :: ۱۳٩۳/۱/۱۱
» سوژه ای به نام خانه های مجردی :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
» نمونه سوالات درس اصول مدیریت وآزمایشگاه :: ۱۳٩٢/٧/٧
» دروغ های چاپلوسانه درجامعه :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» "لطفا"شادی راآزادکنید :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
» مدیریت هیئت های مذهبی :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» منابع برای مطالعه ومشاوره :: ۱۳٩٢/۳/٩
» باورهای مترقی :: ۱۳٩٢/۳/٦
» فسادفکری :: ۱۳٩٢/۱/۳۱
» تحلیل اجتماعی :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٤
» راست ودروغ درمتن زندگی اجتماعی شکل می گیرند :: ۱۳٩۱/۱٢/٧
» سرطان چیست؟ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٩
» مشکلات خط فارسی :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» تفاوت مدیریت درجهان پیشرفته وپسرفته :: ۱۳٩۱/۱۱/٩
» انقلاب سبک زندگی مدرن :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
» پیامدهای اجتماعی بی اعتمادی :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» آسیب شناسی نظام توسعه درایران :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» خیانت پیامدناگوار در میان خانواده ها :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» الفبای زندگی :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» کودک آزاری :: ۱۳٩۱/۸/٧
» ارزش چیست؟انسان ارزشی کیست؟ :: ۱۳٩۱/۸/٥
» راهکارساده برای سعادتمندی عروس وداماد :: ۱۳٩۱/٧/۸
» تحلیل یک مشکل اجتماعی:گریه کن های کرایه ای :: ۱۳٩۱/٧/۸
» رتبه بندی کشورها :: ۱۳٩۱/٧/٤
» مدیریت خشم :: ۱۳٩۱/٧/۳
» پیش نیازافزایش جمعیت :: ۱۳٩۱/٧/۳
» دانستنیهای عمومی :: ۱۳٩۱/٦/٢٩
» سخنان بزرگان جهان درموردموفقیت :: ۱۳٩۱/٦/٢۸
» اینترنت :: ۱۳٩۱/٦/٢۸
» سخنانی ازاشو(فیلسوف ونویسنده) :: ۱۳٩۱/٦/٢٧
» سوادرسانه ای :: ۱۳٩۱/٦/٢٥
» شبکه های اجتماعی مجازی :: ۱۳٩۱/٦/٢٢
» راهکارمتعادل سازی جمعیت :: ۱۳٩۱/٦/٢٠
» پدیده فارسی وانیسم :: ۱۳٩۱/٦/۱۸
» باورهای نادرست درموردازدواج :: ۱۳٩۱/٦/۱٤
» مدیریت تعارض :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» سخنان زیبا :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» روسیه وجاذبه های گردشگری آن :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» پندآموزی :: ۱۳٩۱/۱/۸
» پیام نوروز1392 :: ۱۳٩۱/۱/۸
» مدیریت شکست :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٤
» عوامل هلاکت انسان :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۱
» چکیده مهارتهای زندگی :: ۱۳٩٠/۱٢/٧
» روش فکرکردن افرادموفق :: ۱۳٩٠/۱٢/٧
» اعتیادومشاوره :: ۱۳٩٠/۸/۱٥
» کیفیت زندگی :: ۱۳٩٠/۸/۱٥
» همسرآزاری :: ۱۳٩٠/۸/۱٥
» نکته هایی از دالائی لاما رهبرمذهبی بودائیان تبت: :: ۱۳٩٠/۸/۱٥
» مهارت تربیت فرزندان :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» مفهوم آزادی :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» توانمند سازی انسانها( Empowerment ) :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» سیاستمداری بالاترین تخصص است :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» پنج باورغلط درباره زنان :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» اثرات نذری وقربانی :: ۱۳٩٠/٦/٦
» موسیقی درمانی :: ۱۳٩٠/٦/٦
» مقایسه سیستم خانواده سنتی با جدید :: ۱۳٩٠/٦/٦
» مصرف لوازم آرایشی :: ۱۳٩٠/٦/٦
» صنعت گردشگری :: ۱۳٩٠/٦/٦
» خشونت خانگی :: ۱۳٩٠/٦/٦
» تفاوت مدیریت وسیاستمداری :: ۱۳٩٠/٦/٦
» تغذیه مناسب بهترین راه پیشگیری و درمان بیماری دیابت(مرض قند) وچاقی است. :: ۱۳٩٠/٦/٦
» تاثیرعمیق نسل دات کام برآینده :: ۱۳٩٠/٦/٦
» دوره پست مدرنیسم :: ۱۳٩٠/٦/٦
» بحران مهاجرت نخبگان :: ۱۳٩٠/٦/٦
» « مدیریت فشار عصبی (استرس) » :: ۱۳٩٠/٦/٦
» 10عامل مهم پیری انسان :: ۱۳٩٠/٥/٢٦
» هزینه مرده هادرایران:مدیریت مجلس ختم :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
» نقدگریزی :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
» جنبه های اجتماعی دمکراسی :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
» « ضرب المثل‌ها و پندهای معروف درجهان » :: ۱۳۸٥/۸/۱٦
» مشخصات شخصیتی :: ۱۳۸٥/۸/٦