وبلاگ آموزشی و تحلیلی(سوادزندگی)

آگاهی دشمن جهل وخودکامگی است.زگهواره تاگوردانش بجوی(حضرت رسول)

پیام نوروز1392
ساعت ۸:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۸   کلمات کلیدی:
 

       در آستانه نوروز باستانی پارسی1392

تبریک مشروط سال نو

اگردرنوروزافکارواندیشه هایت رانوکنیدومتحول شوید"نوروزت مبارک"،اگرمثل سال گذشته

ات باشیدنوروزبی معنااست:

گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر ،

با اعتمادوعلاقه ، زمان حالت را بگذران ،

وبدون ترس برای آینده آماده شو .

عشق را نگهدار وترس را به گوشه ای انداز .

شک هایت را تجزیه وتحلیل کن ،

وهیچگاه به باورهایت تعصب نداشته باش .

زندگی شگفت انگیز وزیباست است ، در صورتیکه بدانی چطور زندگی کنی .

پرسیدم ،

آخر .... ،

و او بدون اینکه متوجه سؤالم شود ، ادامه داد :

مهم این نیست که قشنگ باشی ... ،

قشنگ این است که مهم باشی ! حتی برای یک نفر .

کوچک باش و عاشق ... که عشق ، خود میداند آئین بزرگ کردنت را ..

بگذارعشق خاصیت تو باشد ، نه رابطه خاص تو با کسی .

موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن ..

  داشتم به سخنانش فکر میکردم که نفسی تازه کرد وادامه داد ...

هر روز صبح در آفریقا ، آهویی از خواب بیدار میشود و برای زندگی کردن و امرار معاش در صحرا میچراید ،

آهو میداند که باید از شیر سریعتر بدود ، در غیر اینصورت طعمه شیر خواهد شد؛

شیر نیز برای زندگی و امرار معاش در صحرا میگردد ، که میداند باید از آهو سریعتر بدود ، تا گرسنه نماند ..

مهم این نیست که تو شیر باشی یا آهو ... ،

مهم اینست که با طلوع آفتاب از خواب بر خیزی و برای زندگیت ، با تمام توان و با تمام وجود شروع به دویدن کنی ..

 ه خوبی پرسشم را پاسخ گفته بود ولی میخواستم باز هم ادامه دهد و باز هم  ... ،

 چین و چروک پیشانیش باز راکرد و با نگاهی به من اضافه کرد :

زلال باش.... ،‌ زلال باش .... ،

فرقی نمی کند که گودال کوچک آبی باشی ، یا دریای بیکران ،

زلال که باشی ، آسمان در تو پیداست

دو چیز را همیشه فراموش کن:

خوبی که به کسی می کنی

بدی که کسی به تو می کند 

دنیا دو روز است:

یک روز با تو و یک روز علیه تو

روزی که با توست مغرور مشو و روزی که علیه توست مایوس نشو. چرا که هر دو پایان پذیرند.

 به چشمانت بیاموز که هر کسی ارزش نگاه دارد

به دستانت بیاموز که هر گلی ارزش چیدن دارد

به دلت بیاموز که هر عشقی ارزش پرورش دارد

گالیله:من دردنیا کسی رانیافتم که نشودچیزی ازآن آموخت؛همه چیزوهمه کس ارزشمندانداگرشمااستعدادآنهاراکشف کنید.

در دنیا فقط 3 نفر هستند که بدون هیچ چشمداشت و منتی و فقط به خاطر خودت خواسته هایت را بر طرف میکنند، پدر و مادرت و نفر سومی که خودت پیدایش میکنی، مواظب باش که از دستش ندهی و بدان که تو هم برای او نفر سوم خواهی بود. 

چشم و زبان ، دو سلاح بزرگ در نزد تواند، چگونه از آنها استفاده میکنی؟ مانند تیری زهرآلود یا آفتابی جهانتاب، زندگی گیر یا زندگی بخش؟

 بدان که قلبت کوچک است پس نمیتوانی تقسیمش کنی، هرگاه خواستی آنرا ببخشی با تمام وجودت ببخش که کوچکیش جبران شود.

 هیچگاه عشق را با محبت، دلسوزی، ترحم و دوست داشتن یکی ندان، همه اینها اجزاء کوچکتر عشق هستند نه خود عشق.

 

 

 


مدیریت شکست
ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٤   کلمات کلیدی:

شکست حالتی است که یک برنامه یاخدمات نتوانداهداف وانتظارات ازپیش تعیین شده رابرآورده کند.شکست دردنیای پیچیده امروزی امری عادی است وبرای همه انسانها یاخانواده هااتفاق می افتد.آنچه مهم است نحوه مدیریت شکست وکنترل عواقب آن است که باآموزش امکانپذیرمی باشد .

شکستهاممکنست بالقوه یابالفعل باشند،شکست بالفعل اتفاق افتاده است ولی شکست بالقوه هنوزبه وقوع نپیوسته ،اما زمینه وقوع آن وجوددارد،مثلا"خشونت خانگی زمینه سازاعتیادوطلاق هستند.

شکست میتوانددرمرحله جمع آوری اطلاعات،طراحی،استفاده ازفرصتها،اولویت بندی اهداف ،اندازه گیری نتایج و...اتفاق بیفتد.

علت شکستها:تعریف غلط،،سوء تفاهم،فراموشکاری،شناسایی غلط،خودسرانه عمل کردن،تاخیردرتصمیم گیری،ترس،خودمحوری،عوامل انسانی مهمترین علت شکستها هستند.

ماهیت مدیریت شکست: 1-شکستهامصیبت نیستندبلکه لازمه زندگی اند2-شکست اگربدرستی مدیریت شودبه عامل رشدوتعالی تبدیل می شود3-شکستهاموقتی ونسبی هستند.

روشهای مدیریت شکست:شناسایی وتعریف دقیق اهداف وانتظارات،اولویت بندی صحیح اهداف،پیداکردن ریشه هاوزمینه های بالفعل وبالقوه مسائل،بررسی راه حلهای مختلف،اندازه گیری نتایج ومقایسه آن بااستانداردها،رفع موانع بالقوه وبالفعل.

هزینه های شکست:هزینه های کشف شکست درمرحله بالقوه بسیارپایین است .هزینه های شکست درمرحله خدمات یامحصول نهایی بیشترمی شود.  

مزایای غلبه برشکست

1-غلبه مدیریت شده برشکست به انسان نیرو می دهدواعتمادبنفس رابالامی برد.

2-ذهن رابیدارمی کند،فرصتی برای یادگیری وتجربه اندوزی فراهم می نماید.غلبه انسان برمشکلات خودبصورت ابزاری درمی آیدکه برای پیروزی برشکست بعدی ازآن استفاده کنند.20%یادگیریهاازطریق سعی وخطایاموفقیت وشکست صورت می گیرد،پایدارترین یادگیریهانیزازراه شکست حاصل می شوند.

3-انسان راهمیشه درحالت آماده باش نگه میداردتابفکرکشف ناشناخته هاوبالقوه های شکست باشد.3/12/90 دکترعباس حاتمیhatami_abbas@yahoo.com


عوامل هلاکت انسان
ساعت ٩:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱۱   کلمات کلیدی:

عوامل هلاکت وانحطاط انسان

1-لذت بدون وجدان.

2-تجربه بدون نظریه(تئوری) .

3-دانش بدون انسانیت .

4-عبادت بدون فداکاری.

5-ثروت بدون خرد(نادان ازفقررنج می بردوازثروت ضربه میخورد).

7-اندیشه بدون مشورت.

8-علم بدون عمل.

10-قضاوت بدون صداقت.

11-رقابت بدون انصاف.

12-زندگی بدون شهامت.

13-گفتاربدون کردار.

14-توسعه بدون عدالت.

15-سیاست بدون اخلاق.

16-سخن بدون تفکر.

17-زندگی بدون فن آوری.

18-زندگی برمبنای عادت.

دکترعباس حاتمی11/12/90


چکیده مهارتهای زندگی
ساعت ۱:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٧   کلمات کلیدی:

چکیده مهارتهای زندگی

 

 1. 1.   به خارج از محدوده‌ای که برای زندگی خود ساخته‌اید فکر کنید، باور کنید در این صورت اغلب «غیرممکن‌ها» ، «ممکن» میشوند. 
 2. 2.      تحمل غیرقابل تحمل‌هاست که شما را به یک زن یا مرد قهرمان تبدیل میکند.
 3. 3.      خوشبختی تا زمانیکه با دیگران همراه نباشد، کامل نیست.
 4. 4.      آگاه بودن به نادانی، خود گام بزرگی برای شناخت حقایق است.
 5. 5.      اگر از آینده زندگی خود تصویری نداشته باشید. حتماً شکست می‌خورید.
 6. 6.      خودآگاهی مهمترازآگاهی اجتماعی است ونقدخودنیزمهمترازنقددیگران است.
 7. 7.      بجای تختخواب راحت؛بدنبال خواب راحت باشید.
 8. 8.     یک زن توانمند نه تنها ایده‌پرداز است، بلکه حرکت‌دهنده اعضای خانواده و دیگران به سمت ایده‌های نو بوده وپیش فرضهاوباورهای خودرابازنگری می کند.
 9. 9.     وقتی انسانهاباعینک چاپلوسی ،دیگران را تماشاکنند،خوب وبدرابرعکس می بینند.

10.نقاط ضعف هر کس بسیار بیشتر از نقاط قوت اوست.

11.قبل ازاینکه "ببازید"،:بیاموزید".

12. هر چه در زندگی دارید نتیجه ویژگیهای شخصیتی شماست؛اهمیت رویدادهاراشماتعیین می کنید.

13. هرگز اجازه ندهید که زن بودن‌تان توجیه عملکرد ضعیفتان باشد.

14. از محکوم کردن، گله‌کردن و شکایات از دیگران بپرهیزید، علت شکستها را در خودتان جستجو کنید.

15. هر وقت احساس ترسی کردید، شجاعت را با شجاعانه عمل کردن در خود پرورش دهید.

16. عشق و علاقه یک نگرش است نه احساس وهمیشه مهمترین چیز در زندگی است.

17. برای دست‌یابی به آنچه تاکنون به آن نرسیده‌اید باید کسی شوید که تاکنون نبوده‌اید.

18. از بهانه تراشی، عذر آوردن و دیگران را مقصر دانستن دست بردارید تا زمینه رشد شخصیتی شما فراهم شود.انسانهای ناتوان بدنبال مقصر می روند،ولی توانمندان بدنبال راهکارمی گردند.

19. تأسف برای گذشته، به دنبال باد دویدن است.

20. دوست متملق، دشمن مخفی شماست.

21. مثل خردمندان فکر کنید اما با مردم به زبان خودشان حرف بزنید.

22. انسان  خردمند همیشه از بدگویهایی که از او میشود  استفاده میکند.

23. وقتی به دنبال خوبی دیگران باشید، بهترین را در خودتان خواهید یافت.

24. بهای موفقیت در مقایسه با بهای شکست بسیار ناچیز است.

25. کار دربیرون خانه،زن را از سه بلای عظیم دور میکند: افسردگی، فساد، وابستگی.

26. بزرگی یک انسان از نوع رفتارش با جزءترین افراد مشخص میشود.

27. کلید موفقیت، شناخت خود و اعتماد به نفس است.

28. اگر شما زمان را از بین ببرید زمان نیز شما را از بین می برد.

29. مشکل انسانها جهل نیست، بلکه تنبلی است.

30. هرچه ثروت درونی باشدنیازبه ثروت بیرونی کمتراستوبرعکس.

31. انسانهای باهوش در شرایط اضطراب ، کاهش کارآیی بیشتری دارند.

32. مهمترین مسئله برای یک فرد جوان ایجاد شخصیت و اعتبار اجتماعی است.

33. افرادیکه عجله میکنند، دقایق را بدست می آورند و ساعتها را از دست میدهند.

34. هر احمقی میتواند عیب‌جوئی، گله و شکایت کند اما ارائه راهکار تدبیر میخواهد.

35. شکستها مصیبت نیستند بلکه لازمه زندگی‌اند، برای اینکه قدرت ابتکار و اراده شما را تقویت میکنند.

36. مراقب باشید، کنجکاوی را فضولی تلقی نکنید.

37. جهت حرکت از سرعت حرکت مهمتر است، مواظب باشید سرعت حرکت شما را از جهت حرکت غافل نکند.

38. شخصیت در بزرگترین لحظات نمود میکند، اما در کوچکترین و عادی‌ترین لحظات ساخته میشود.

39. اگر سختکوش باشید و تن به کار دهید از 50 درصد مردم جلو می افتید، اگر صادق و درستکار باشید و هدفی را دنبال کنید از 40 درصد دیگر پیش می افتید، برای پیشی گرفتن از 10درصد دیگر در عصر دانایی و انفجار اطلاعات باید با چنگ و دندان بجنگیدوخلاقیت بخرج داد.

40. انسانهای کارآفرین به خودشانسی و بدشانسی اعتقاد ندارند،بلکه خردورزی راسرلوحه کارخویش قرارمی دهند.

41. بدبختی این حسن را دارد که دوستان واقعی را به شما می شناساند.

42. همانطوریکه طلا با سائیدن صاف میشود، انسان نیز با تحمل سختی آزموده میشود.

43. نابغه شدن و کسب برتری در جامعه ارثی نیست بلکه 90% به تلاش عاقلانه انسان بستگی دارد.

44. مهم نیست که چه اتفاقی رخ میدهد مهم این است که آن را چگونه ببینیم .

45. مبارزه در زندگی به معنای قدردانی از همه چیز ووابستگی به هیچ چیز است.

46. زنان خلاق توانائی اتمام، تکمیل و یکی کردن افکار گوناگون افراد را دارندو از پیچیده بودن مسائل هراسی ندارند.

47. اگر با خودتان دوست باشید دیگران هم با شما دوست خواهند شد.

48. روابط و دوستی خود را با افرادیکه دارای بینش خوب و درستی هستند زیاد کنید و تحت تأثیر آنان قرار گیرید.

49. وقتی شما ایده خوب یک شخص را نادیده گرفته و می‌کشید آن شخص را نیمه‌جان کرده‌اید.

50. مردمان خوب در همه جا هستند، فقط ای کاش صدای آنها بلندتر بود و منفعل نبودند.

51. افکارتان را با دیگران درمیان بگذارید تا افکار شما به صورت یک واقعیت درآید.

52. همیشه از زبانی استفاده کنید که واقعی و بی‌طرف باشد.از احساسات و سرزنش بپرهیزید.

53. مسائل و نگرانیهای اصلی خودرا مشخص کنید، صداقت را تشویق نمائید.

54.در شرایط تعصب ارزیابی یا قضاوت نکنید.

55.ذهنی که نگران آینده باشدذهن حقیراست.

56. عذاب وجدان بدتر از مرگ در بیابان سوزان است.

57. تنها گنجی که جستجو کردن آن بر زحمتش می‌ارزد هدف است.

58. مشکل ما ندانستن نیست، بلکه دردسرها از دانسته های غلط یاکهنه شده سرچشمه میگیرند.

59. یا هدایت و رهبری کنید، یا پیرو باشید، یا از سر راه کنار برویدو مانع ایجاد نکنید.

60. برای اینکه انسان کمال یابد صد سال کافی نیست، ولی برای بدنامی او یک روز کافی است.

61. انسانها بزرگترین سرمایه جوامع هستند اگر پی ببریم که در درون هر کس چیست، شاید به معدن طلا دست پیدا کنیم.

62. بزرگترین درس زندگی این است، گاهی احمقها درست میگویند.

63. از دست دادن ثروت مهم نیست، صبر و امید را نباید از دست داد.

64. اگر بردباری نباشد علف به شیر تبدیل نمیشود.

65. آدم تنها مخلوقی است که نمیخواهد همان باشد که هست.

66. اینکه چه کسی باشید و در چه موقعیتی قرار داشته باشید بر عهده شما و نتیجه انتخابها و تصیم گیری‌های خودتان است.

67. همسایه‌ات را دوست بدار اما دیوار ما بین خودتان را از بین نبرید.

68.  ارزانترین چیزها مهربانی است که به بکار بردن آن مستلزم کمترین ناراحتی و فداکاری است.

69. فقیر از بعضی نعمتهای دنیا ولی خسیس از همه نعمتهای دنیا محروم است.

70. عشق غالباً یک نوع عذاب است، اما محروم بودن از آن مرگ است.

71.همواره از خود سوال کنید در زندگی من چه چیزی وجود دارد که حاضر نیستم آن را قبول کنم.

72.دروغ سرعت دارد اما راستی و صداقت دوام دارند.

73.از کجا آمدن خیلی مهم نیست اینکه به کجا میروید مهم است.

74.ارزش انسانها از تعداد کارهایی که تمام و کامل می کنند مشخص می شود،نه کارهایی که شروع می کنند.

75.دردنیای امروزی میانه بودن ومحافظه کاری راضی کننده نیست بایدممتازوبرتربودوباسرعت کافی حرکت کرد.سرعت زیاد تحولات ،عملا"میانه روی ومحافظه کاری رابی خاصیت می کند.

76-بایدازگفتنی هایی گفت که احتمالا"بسیاری آنهارامی دانندولی جرات ابرازآنراحتی برای خودهم ندارند.

77-بخندیم؛ولی مراقب باشیم سرمایه خنده ما؛گریه دیگران نباشد.

78-زندگی مثل نواختن پیانواست؛همان چیزی رامی شنوی که می نوازی.

79-تاکسی شروع کننده نباشد؛برنده نیزنخواهدشد.

80-اگربازیگرزندگی خودنباشی؛بازیچه می شوی.

81-آنچه درگذشته گریه داربود؛امروزه خنده آوراست.

82-هرکس سازخودش رامی زند؛امامهم شماهستیدکه باهرسازی نرقصید.

83-مشکلی که باپول حل شود؛مشکل نیست بلکه هزینه است.

84-درزندگی از کسانی که باتوهمیشه موافق هستندچیزی یادنمی گیرید.

85-من تاکنون هیچ انسانی راآنچنان نیافته ام که نتوانم ازاوچیزی یادبگیرم(گالیله).

17/7/90دکترعباس حاتمی


روش فکرکردن افرادموفق
ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٧   کلمات کلیدی:

روش فکر کردن افراد موفق

فکرکردن بمعنی تولید کلمه ومفاهیم است ودرطول تاریخ بازندگی بشری عجین بوده؛ولی بعدازدوره قرون وسطی دراروپاشکل همگانی بخودگرفت وامروزه ازشاخص های اصلی توسعه انسانی بشمارمی رود؛دردین اسلام نیزبه تفکرعمیق تاکیدفراوان شده است؛موفق‌ترین افراد دنیا یک خصوصیت مشترک دارند: طرز فکرشان با دیگران فرق دارد؛چون همه باور داریم که تفکر هوشمندانه زندگی را تغییر می‌دهد، در اینجا به ١۵ مورد از بهترین طرز فکرهای افراد موفق اشاره می‌کنیم.

١) فکر کردن یک نظم است. اگر می‌خواهید در آن بهتر شوید، باید روی آن حرفه ای کار کنید.

می‌توانید برای برنامه‌ریزی فکر کردنتان وقت بگذارید مثلاً هر دو هفته یک بار یک نصفه روز، هر یک ماه یک روز کامل و هر سال 5تا ده روز کامل.

٢) ببینید انرژی‌تان را باید کجا متمرکز کنید، و بعد از قانون ٢٠/٨٠ استفاده کنید.

٨٠ درصد از انرژی‌تان را به ٢٠ درصد از مهم‌ترین فعالیت‌هایتان اختصاص دهید. یادتان باشد که نمی‌توانید در آنِ واحد همه جا باشید، همه را بشناسید و همه کاری انجام دهید.از انجام همزمان چند کار اجتناب کنید: برا ی اینکه ممکن است کارآیی شما را به ۴٠ درصد کاهش دهد.

٣) افراد موفق خود را در معرض ایده‌ها و آدم‌های مختلف قرار می‌دهندوباهمه افراداعم ازخودی وغیرخودی ارتباط دوستانه ای دارندوگفتگومی کنند.

آنها سعی می‌کنند بیشتر وقتشان را با کسانی بگذرانند که پرسشگرندوآنها را به چالش می‌کشند.

۴) ایده داشتن مهم است، دنبال کردن آن مهمتر.

ایده‌ها تاریخ مصرف کوتاهی دارند. باید قبل از این که تاریخ انقضای آنها فرا برسد، آنها را عملی کنیدوبعددوربریزیدوایده های جدیدبیاورید.اگرافکارخودرامرتب نوسازی نکنیددچار"بیماری فرهنگی" بنام عادت زدگی می شوید.

۵) افکار برای ایجاد شدن نیاز به زمان دارند. اولین چیزی که به ذهنتان می‌رسد را انجام ندهید.

آخرین باری که ساعت ٢ صبح یک فکر عالی به سرتان زد و وقتی صبح از خواب بیدار شدید به نظرتان احمقانه می‌رسید، را به خاطر دارید؟ افکار تا زمانی که ماده دارند باید شکل داده شوند و باید مورد بازجویی و سوال قرار گیرند.

۶) افراد باهوش با افراد باهوش دیگر همفکری می‌کنند.

فکر کردن با دیگران نتایج بهتری در بر خواهد داشت. مثل این می‌ماند که به خودتان یک راه میان‌بر بدهید. به همین خاطر است که جلسات طوفان مغزی تا این اندازه موثر هستند.

٧) تفکر عامه‌‌ پسند را رد کنید (که پذیرش آنهایعنی اصلاً فکر نکرده‌اید).

خیلی از آدم‌ها وارد عمل می‌شوند با امید این که به فکر بقیه خوب برسد. برای این که ازاین وضعیت خارج شوید باید اول با احساس ناراحتی کردن کنار بیایید. همچنین به خاطر داشته باشید که همین الان آدم‌های دیگری هستند که سعی دارند برای خودشان فکر کنند و آنها هستند که موفق‌اند.

٨) بهترین متفکران از قبل برنامه‌ می‌ریزند، درحالی که برای افکار ناگهانی نیز جا می‌گذارند.

وقتی با استراتژی وارد عمل شوید، احتمال خطا پایین می‌آید. داشتن افکار مبهم از این که کجا هستید و دوست دارید چه کاری انجام دهید، شما را به هیچ کجا نمی‌رساند. کلید استراتژیک بودن: ١. موضوع را خرد کنید. ٢. بپرسید چرا این مشکل باید حل شود. ٣. موارد کلیدی را مشخص کنید. ۴. منابع‌تان را مرور کنید. ۵. افراد مناسب را در جای مناسب قرار دهید. هنری فورد می‌گوید، "هیچ چیز سخت نیست اگر آن را به اجزای کوچکتر تقسیم کنید."

٩) برای متفاوت فکر کردن، باید کارهای مختلفی انجام دهید؛جهان هرکس به اندازه وسعت فکراوست.

راه ‌های جدیدی برای انجام کارتان پیدا کنید، با آدم‌های جدید آشنا شوید، حتی کتاب‌هایی را بخوانید که فکر می‌کنید خسته کننده هستند. رمز کار این است که با ایده‌ها و سبک‌های زندگی جدید آشنا شوید.

١٠) برای تقدیر از ایده‌های دیگران، باید به ایده‌های دیگر احترام بگذارید.

نمی‌توانید فکر کنید که همیشه حق با شماست. باید به نظرات دیگر هم فرصت دهید.

١١) برای هر روزتان و زمان‌هایی که افراد دیگر را ملاقات می‌کنید، برنامه و موضوع داشته باشید.

بیشتر آدم‌ها فقط برای روزشان برنامه‌ریزی می‌کنند. متفکران برای برنامه‌ریزی هفته، ماه و اهداف بلندمدت‌شان وقت می‌گذارند و بعد آن را دنبال می‌کنند. همچنین بدون موضوعی برای حرف زدن وارد جلسات، مهمانی‌ها و قرارهای ملاقات نمی‌شوند. قبل از این که وارد چنین موقعیت‌هایی شوند، تصمیم می‌گیرند که از آدم‌ها یاد بگیرند. تفکر انعکاسی در مهارت‌های تصمیم‌گیری‌تان به شما رویکرد و اعتمادبه‌نفس می‌دهد. اگر تفکر انعکاسی نداشته باشید، بیشتر از آنچه که فکر می‌کنید شما را عقب می‌کشد.

 ١٢) بر حرف‌های منفی که با خودتان می‌زنید غلبه کنید. برنده‌ها با عباراتی مثل "من می‌توانم" حرف می‌زنند.

افراد باهوش محدودیت‌ها را نمی‌بینند. آنها امکانات را می‌بینند. سام ایوینگ قهرمان سابق بیسبال می‌گوید، "هیچ چیز شرم‌آورتر از این نیست که ببینید کسی کاری را انجام می‌دهد که شما می‌گفتید غیر ممکن است."

١٣) افراد خلاق خود را وقف ایده‌ها می‌کنند.

آنها ابهامات را در آغوش می گیرند و از شکست نمی‌ترسند و با افراد خلاق دیگر نشست و برخاست می‌کنند.

١۴) افراد خوشبین نمی‌توانند متفکرانی واقع بین باشندچون چالش فکری ندارند.

داشتن رویکرد واقع بینی به شما این امکان را می‌دهد آن قدر به یک مشکل نزدیک شوید که بتوانید آن را بشکافید. روبه‌رو شدن با عواقب احتمالی هم به شما کمک می‌کند کارآمدتر باشید و به شما اعتبار بیشتر می‌دهد. برای این که متفکری واقع‌بین‌تر باشید، باید: ١. از واقعیت تقدیر کنید ٢. کارتان را انجام دهید و واقعیات را به دست آورید ٣. نقاط مثبت و منفی آن را بسنجید ۴. بدترین حالت ممکن را در نظر بگیرید ۵. تفکرتان را با منابعتان هم‌تراز کنید.

١۵) خیلی مهم است که آخر روز به یاد بیاورید که می‌توانید طرز فکرتان را عوض کنید.

این که یاد بگیرید چطور در فکر کردن استاد شوید باعث می‌شود تفکری پر بازده داشته باشید. اگر بتوانید این خصوصیت را در خود ایجاد کنید طوری که به عادت همیشگی‌تان تبدیل شود، تمام طول زندگی فردی موفق خواهید شد. افراد باهوش تصمیمات خوب می‌گیرند. 25/11/90

دکترعباس حاتمی09122865368


اعتیادومشاوره
ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٥   کلمات کلیدی:

اعتیادونقش مشاوره دردرمان وپیشگیری ازآن

                      1-اعتیاد    

مقدمه:اعتیادبیماری مزمن؛ پیشرونده ومخرب است که ازطریق ایجاداختلال جسمی؛ روانی واجتماعی باعث آسیب به فرد؛ خانواده وجامعه می شود. بنابراین اعتیادیک بیماری سیستمیک بوده وبادرمان سیستمیک(درمان خانواده محور) قابل کنترل است. برای پیشگیری ودرمان این بیماری؛آگاه سازی شهروندان(بخصوص جوانان وخانواده ها) وتربیت نیروی انسانی ماهرودانش مدارتحت عنوان مددیاران اعتیادو ارتقای سطح اطلاعات علمی آنان دررابطه بامفاهیم پایه اعتیاد؛ پیشگیری؛ درمان؛ بهبودی وتوانمندسازی(بازتوانی) ضروری است.تجربه نشان داده است بهترین راه مبارزه باسوءمصرف موادآگاه سازی است که کاهش تقاضارابهمراه داردبعنوان مثال درکشورهای  سوئیس؛هلند(مصرف تریاک قانونی است)؛دانمارک؛ایرلندونروژموادمخدرباقیمت پایین نسبت به درآمدسرانه دردسترس شهروندان قرارمی گیردولی مردم بدلیل آگاهی بالاوازطرف دیگروجودتفریحات سالم گرایش بسیارپایینی نسبت به موادمخدرپیدامی کنند.

تعاریف

اعتیادعبارت ازتعلق یا وابستگی یاتمایل غیرطبیعی ومداومی است که برخی افرادنسبت به بعضی موادسوءمصرف ییدامی کنند. بطورکلی 4خصوصیت بارزاعتیادعبارتنداز:1-گرایش به ازدیادمصرف ماده برای رسیدن به آثاردلخواه؛ مصرف ثابت ومداوم باعث کاهش اثرموادمی شود(تحمل)2-وابستگی ناسالم بدنی وروانی به اثرات موادکه قطع آن باعث ظهورعلائم محرومیت(مثل آبریزش ازبینی؛دردعضلانی؛فرافه کنی وبیقراری)می شودکه درمصرف تریاک12-8ساعت بعدعلائم فوق ظاهرمی شوند3- احتیاج شدیدبه مواد4-ضرروزیان جسمانی؛ روانی؛اقتصادی واجتماعی.

سوءمصرف: یعنی باعث ایجادپیامدهای مضر؛ منفی وعودکننده مثل غیبت ازکار؛ ضعف یادگیری؛انکارواقعیت و دگماتیسم درمصرف کننده می شودوخانواده رادچارمشکل می کند.

وابستگی: دراعتیادوابستگی ناسالم است زیراپدیده تحمل ومحرومیت رابدنبال دارد.دروابستگی سالم مثلا"وابستگی فرزندخردسال به والدین اثرات منفی وجودندارد.خطروابستگی باافزایش مصرف بالامی رود.

هم وابستگی:الگوهای رفتاری اعضای خانواده یابطورکلی اطرافیان فردوابسته(معتاد) راکه تحت تاثیررفتارمعتادایجادمی شودرا"هم وابستگی"می گویندکه میتواندباعث آسیب به خود معتادواطرافیان اوگردد؛مثلا"افسردگی؛هنجارشکنی؛دروغگویی.

الگوهای رفتاری اعضای خانواده یانزدیکان فردوابسته به موادباعث پیدایش "سبک زندگی مختل"می شود.دراین سبک زندگی هم فردمعتادوهم خانواده اوبه مجموعه ای ازرفتارهامعتادمی شوندکه بخاطرماهیت اعتیاد؛کنش یکی بدون واکنش طرف دیگر؛آنهارادچارعلائم محرومیت می کند.باتوجه به این نوع پیوند؛اعتیادمسئله ای خانوادگی است وخانواده ابزاردرمان این بیماری محسوب می شود.

درمان:شامل بکارگیری روشهای دارویی؛ روان شناختی ومددیاری اجتماعی برای سم زدایی معتادان وپیشگیری ازمصرف مجددجهت کاهش عوارض فردی؛ خانوادگی واجتماعی اعتیاداست.ورزش درمانی؛موسیقی درمانی وکاردرمانی نیزدراین حوزه قراردارند.درمان بایدخانوادگی باشدوهمه اعضای خانواده تحت درمان روانشناختی قرارگیرند(درمان خانواده محور).اگرخانواده موردتوجه قرارنگیرداحتمال لغزش(مصرف مجدد) بیشتراست.

بهبودی:یعنی بازگشت بحالت طبیعی وسلامت پیش ازبیماری است که ممکنست کامل یانسبی باشد.

سم زدایی:حالتی که وابستگی جسمانی به موادازبین می رودوناراحتی جسمی ناشی ازقطع مصرف کاهش می یابد.

بمنظورپیشگیری ازاعتیاد،شناسایی ودرک علل گرایش افرادبه اعتیادضروری است.

شواهدنشان می دهدکه مصرف موادمخدرعموما"درسنین نوجوانی آغازشده وعوامل اجتماعی ومتغیرهای مرتبط بارشدفردی درآن دخیل هستند.عوامل اجتماعی مثل بیکاری،فقر،اختلافات خانوادگی وتقلیدازبزرگترها(همسالان،والدین)،کمبودشادی ومحبت،میزان درک وفهم افرادازاثرات موادمخدربسیارتعیین کننده هستند.

عوامل درونی  نیزمیتوانندافرادرادربرابرخطراعتیادمستعدوآسیب پذیرنمایندمثل نگرش نسبت به مواد،انگیزه زندگی،میزان شناخت ازعوارض موادمصرفی .

افرادیکه ازپیامدهای منفی موادافیونی آگاهی دارنددرمقایسه بااشخاصی که چنین اطلاعی ندارندکمتربه موادمخدرروی می آورند.عوامل درونی دیگردرگرایش افرادبه موادمخدرنقش دارندمانندپایین بودن اعتمادبنفس،نیازشدیدبه تاییددیگران،ناتوانی درابرازوجود،عدم تحمل شکست،ناتوانی درپذیرش مسئولیتهای اجتماعی،عدم مقابله بامشکلات زندگی وآشنانبودن بااصول وفنون مهارتهای زندگی.

پیشگیری ازاعتیاد

پیشگیری فرآیندی برای کاهش نرخ آسیب وجلوگیری ازانتشاربیماری است.پیشگیری در3سطح انجام می شود:الف-اولیه:دراین سطح افرادیکه مشکل ندارندآگاهیهای لازم برای جلوگیری ازآسیب های اجتماعی پیدامی کنند.آموزش دراین مرحله بویِژه درزمینه مهارتهای زندگی بسیارکارسازخواهدبود ب-ثانویه: دراین سطح افرادآسیب دیده شناسایی می شوندوتحت درمان دارویی یاروان درمانی قرارمی گیرند.

ج-ثالثیه:دراین سطح افرادآسیب دیده بازتوان شده وتوانمندمی شوند.ناتواناییهایی که باعث اعتیادشده اندبوسیله آموزش مهارتهای زندگی مرتفع می گردند.

آموزش مهارتهای زندگی شامل ارتباطات موثر؛فن"نه"گفتن؛تکنیکهای انتقادی؛اثرات فیزیولوژیکی منفی موادمخدربربدن؛مدیریت تعارض؛بهداشت روانی؛روابط باجنس مخالف؛فنون تصمیم گیری؛روش حل مسئله و...ازراههای موثردرپیشگیری ازاعتیاداست.

علل اعتیاد

الف-علل فردی:مثل تجارب منفی دوران کودکی(قربانی کودک آزاری).

-داشتن شخصیت ضداجتماعی؛تنفرازغیرخودی ها؛ضعف درهوش هیجانی.

-نداشتن مهارت زندگی(بویژه ضعف درارتباطات اجتماعی).

-فقراقتصادی وفرهنگی(بیکاری؛کم سوادی یابیسوادی).

-ناراحتی های جسمانی مثل میگرن؛کمردرد؛انزال زودرس.

ب-علل بین فردی:مثل سابقه معتادبودن اقوام یاوالدین؛وجودخشونت درخانواده؛غفلت والدین ازفرزندان.

ج-عوامل محیطی:مثل داشتن همکاریادوست معتاد؛ارزانی موادمخدر.

-وجودفرهنگ اعتیاددرمحیط زندگی.

-کمبودامکانات تفریحی مثل کمبودفیلمهای جذاب سینمایی؛ورزشی؛آموزشی ومشاوره ای.

-سیاستگذاری ناکارآمدمثل پایین بودن مشارکت سیاسی واجتماعی شهروندان؛بی توجهی به ریشه های اعتیاد؛ضعف رسانه ها.

برخی عواقب ناگواراجتماعی ناشی ازاعتیادعبارتنداز:طلاق؛همسرآزاری؛دگماتیسم؛آسیب های اجتماعی؛کودک آزاری وخشونت خانگی که دربخش مهارتهای زندگی به تفصیل شرح داده شده اند.آشنایی خانواده هابااصول مهارتهای زندگی به پیشگیری ودرمان اعتیادکمک می کند.

انواع موادمخدر:دربحث شیشه توضیح داده شده است. 

2-مشاوره

مقدمه:دنیای امروزی به عصرانفجاردانش واطلاعات مشهوراست.دراین عصربه دلیل رشدشدیدعلم ودانش بشری شاهدارتقای آگاهی و تنوع تخصصی درخانواده ها وجامعه هستیم؛این تنوع تخصصی منجربه پیدایش سلیقه هاواندیشه های متنوع درشهروندان شده است که نتیجه آن افزایش تعارضات است.برای حل این تعارضات وایجادزبان مشترک درخانواده هانیازبه مشاوران متخصص داریم که بااستفاده ازفنون علمی وتجربی به شهروندان مشاوره دهند.باتوجه به اینکه اعتیادنیزیک بیماری سیستمیک است؛آشنایی مددیاران وخانواده ها بااصول وفنون مشاوره ضروری بنظرمی رسد.دراین قسمت دانشجویان وخانواده ها برای تسلط بیشتر براصول مشاوره بامسائل مربوط به روانشناسی شخصیتی؛مدیریت ارتباطات ؛مدیریت تعارض ودرمانهای غیردارویی آشناخواهندشد.

تعریف مشاوره:راهنمایی؛کمک ویاری منظمی به فردیاخانواده است؛برای اینکه استعدادهای خودرادریابند؛رفتارخویش رامدیریت کرده وقادربه تشخیص وحل مسائل پیچیده زندگی باشند.

انواع مشاوره:شامل1- مشاوره سازگاری یاتطبیقی:پس ازسم زدایی ؛معتادخلاء بزرگی درزندگی احساس می کندوزندگی بدون موادبرای اوبسیارسخت است.دراین میان مشاوربه او کمک می کندتامهارتهای زندگی خودرابالاببردوباشرایط جدیدزندگی خودراتطبیق دهدمثل پس زدن تعارف مصرف موادبافراگیری هنر"نه"گفتن؛توانمندسازی مجدد؛برقراری ارتباطات موثر؛تغییرشماره تلفن ها ومحیط زندگی؛شرکت درجلسات توجیهی وشروع فعالیت جدیدعاری ازموادمثل ورزش یاکار.هدف مشاوره ممکنست آنی(شناخت استعداد وتوان تغییر)یا نهایی(توانمند کردن؛خردورزی وخودمدیری)باشد.

2-مشاوره برای ایجادانگیزه: انگیزش بمعنی وضعیت درونی فردکه محرک وجهت دهنده وعامل رفتاراست.انگیزش میزان نیازفردبه تغییرات ونیزپذیرش مشکلات است که این انگیزش ناشی ازنیازدرونی یافشاربیرونی(خانواده؛دوستان یاجامعه)بوجودمی آید.انگیزه بیمارکلیداصلی درمان اوست.بی انگیزگی درمعتادان؛حاصل مکانیسم های دفاع روانی قوی دراوست که خودبخشی ازبیماری آنهاست.شایع ترین مکانیسم دفاعی"انکار"است ولی "فرافکنی"؛"دلیل تراشی"وپسرفت هم بخشی ازشخصیت معتادراتشکیل می دهند.مددیاراعتیاددرمصاحبه بامعتادیارهجواورابه خودتشخیصی وخودکارآمدی راهنمایی می کندوبه اوآگاهی وشناخت می دهد.

3-مشاوره برای تغییر:تغییربمعنی حرکت ازشرایط موجودبه وضعیت جدیداست که باانگیزه درونی یابیرونی صورت می گیرد(رجوع به بخش مهارتهای زندگی).

روان درمانی: روانشناسی علم بررسی تجربی وآزمایشگاهی رفتاروفرآیندهای ذهنی است.روانشناسی رفتاری مثل یادگیری؛هیجان؛هوش؛تفاوتهای فردی؛هرآنچه می اندیشیم یااحساس؛واکنشهاوپاسخهای بدنی رابررسی می کند.روان درمانی حالتی است که باکمک علم روانشناسی مشکلات روانی بیماررادرمان می کنندمثل گفتاردرمانی؛خنده درمانی و...

مددکاری:حرفه ای است جهت کمک فکری ؛فرهنگی واجتماعی به افرادنیازمند؛بمنظورشکوفاکردن استعدادهاورساندن آنان به استقلال فرهنگی ؛اجتماعی واقتصادی؛حالتی که آسیب دیدگان یامعتادان موردحمایت افرادباتجربه وقابل اعتمادقرارمی گیرند.انواع مختلف حمایت عبارتنداز:

1-حمایت عاطفی برای درمیان گذاشتن احساسات2-حمایت آموزشی برای تواناسازی3-حمایت تفریحی برای گذراندن اوقات فراغت4-حمایت ابزاری مثل نگهداری ازبچه هایاکمک به کارهای منزل.

روشهای مختلف مددکاری:

1-مددکاری فردی یاکاربافرد:که مددکارخدمات حرفه ای رابه فرددارای مشکل(مددجو) وخانواده اوارائه می دهد مثل کاربامعتادوخانواده اش یاکاربامعلول؛زندانیان و...

2-مددکاری گروهی یاکارباگروه:که خدمات حرفه ای ازطریق گروههای مشکل داروبااستفاده ازخاصیت گروه؛به اعضاءگروه ارائه می شودمثل کاردریک اردوگاه یابفرض کاربانابینایان یک منطقه.

3-مددکاری جامعه ای یاکارباجامعه:که خدمات رابه افرادیک جامعه بامحدوده مشخص وازطریق گروههای درون آن جامعه؛بااستفاده ازفنون برنامه ریزی واجرای طرحهای توسعه عام المنفعه ارائه می نمایندمثل کارباهمه خانواده هاجهت آگاه سازی آنان ازآثارموادمخدریابازپروری معتادان جامعه یاحمایت ازحقوق کارگران.

روش مددکاری فردی یاکاربافرد

فرددارای مشکل اجتماعی؛یاخودش به مددکاریامددیارمراجعه می کندومشکلاتش رامی گویدویامددکارباتوجه به دانش خودمتوجه مشکلات او می شود.دراین فرآیندچندعامل وجوددارد.

1-فرددارای مشکل رامددجوگویندکه هرمددجو دارای مشخصات روانی؛جسمی؛اهداف وآرزوهای مشخصی می باشند.آشنایی مددیاربااین مشخصات ضروری است.

2-مشکل میتوانداعتیاد؛خشونت درخانه؛بزهکاری یافرارازمنزل باشد.

3-مددکاریامددیار:فردی که خدمات به مددجومی دهدوبایدفردی باصلاحیت ورازدارباشد.شخصیت وخلق وخوی مددکاردرنفوذکلام اوبسیارموثراست(آراستگی ظاهرمددیارومحیط کارنیزدرروحیه مددجوتاثیرمستقیم دارد).

4-منابع مورداستفاده درحل مشکل میتوانددردرجه اول خودفرد(بازتوانی؛توانمندسازی)ودردرجه بعدی خانواده ونهایتا"نهادهای اجتماعی مثل کمپ ها؛بیمارستانها؛انجمن های خیریه و...باشد.

مراحل مددکاری

1-مطالعه مثل سوابق مصرف داروی روانگردان؛اختلافات خانوادگی؛سبک زندگی؛محیط کارو...بایددقت شودتامددجوتمام مشکلات رابگویداگرمددجواحساس کندتحقیرمی شودیااعتمادنداشته باشدازبیان واقعیات خودداری می نماید.

2-تشخیص؛پیداکردن رابطه علت ومعلولی؛مثل مشکل اعتیاددراثرفقر؛سوءمدیریت والدین یاعوامل محیط میباشدکه به هم پیوسته هستند.

3-برنامه درمانی یامددکاری مثل سم زدایی درکمپ بانظرپزشک.

4-ارزیابی نتایج واصلاح نواقصات.

کارابزارهای مورداستفاده درمددکاری اجتماعی

1-مشاهده:دیدن یاشنیدن موثرمشکلات مددجووکسب مستقیم اطلاعات.

2-مصاحبه بافردمشکل داریاخانواده اش.

3-فعالیت گروهی؛گاهی مددکاران یک گروه خاص مثل زندانیان یاکودکان خیابانی راموردبررسی ومددکاری قرارمی دهند.

4-رابطه حرفه ای مثلا"رابطه قاچاق انسان باعاطفه قاچاقچی؛رابطه تغییرجنسیت باهویت. 

واژه های مرتبط بامشاوره

1-حل مسئله

تعریف:یافتن راهکارمناسب برای دستیابی به هدف است.

مراحل حل مسئله:1-شناسایی وتعریف مسئله.

2-ارزیابی وضع موجود(جمع آوری اطلاعات مثل چه زمانی؟ درچه ابعادی؟).

3-برنامه ریزی اجرایی(عملیاتی کردن).

4-ارزیابی نتایج.

5-رفع نواقص(تفکرمجدد؛بازنگری مجدد).

مسئله دونوع است ساختاریافته مثل ریاضی که مشخص است وساختارنیافته مثل مسائل مختلف زندگی که بسیارپیچیده است.

2-کارتیمی

کارتیمی یاگروهی حالتی است که هریک ازاعضای تیم سلایق فردی راکنارمی گذارندوبرای رسیدن به هدف گروه تلاش می نمایند.درکارگروهی معدل نظرات یاهدف مشترک اعضاءمدنظرقرارمی گیرد.

برای انجام موفقیت آمیز کارگروهی اقدامات ذیل لازم است:

الف:تشکیلات گروه:یکنفرسرپرست تیم-یکنفرمنشی وحداکثر9نفرسایراعضاء.

ب-شرکت متوازن همه اعضاءدربحث ها.

ج-آزادی کامل بیان برای نقدهمه موضوعات(بحث آزادموافقان ومخالفان).

3-سیستم

سیستم عبارتست ازمجموعه ای ازاجزای هماهنگ وبهم پیوسته ای که برا ی رسیدن به هدف مشترک با همدیگرهمکاری می نمایند.بعنوان مثال اعتیادیک بیماری سیستمی است زیرامجموعه ای ازاجزای مختلف بصورت هماهنگ برای معتادشدن فردبایکدیگرهمکاری می نمایند. اجزای درگیردرسیستم معتادشدن یک فردشامل آگاهی ونگرش خودفرد؛سبک مدیریت خانواده؛نبودشادی درمحیط زندگی؛کمبودمهارتهای زندگی و...می باشند.

بنابراین بیماری اعتیادیک بیماری کمپلکس(چندوجهی یاسیستمی) است که جسم وروان بیمارواعضای خانواده اش رادرگیرمی کندوازاین طریق به جامعه نیزسرایت می نمایدوآسیبهای اجتماعی رابوجودمی آورد.برای درمان این بیماری نیزنگرش سیستمی یعنی درمان دارویی وروانی خودبیمارو همزمان باآن راهنمایی اعضای خانواده وسالم سازی محیط زندگی معتادبرای تکمیل چرخه درمان لازم است.اگرمعتادترک کندومجددا"واردمحیطی زندگی شودکه درهمان محیط معتادشده بوداحتمال لغزش آن بیشتراست.

برای اینکه مددیاران به کمک مشاوران اثرگذار وموثرتبدیل شوندبایدباسه نوع مهارت آشنایی کافی داشته باشندکه دربخش مهارتهای زندگی بطورمفصل شرح داده شده اند:

1-آشنایی باخصوصیات وخصلتهای طبیعی انسانها(مثل سلامت ذهنی؛اعتمادبنفس؛تفاوت روانی وفیزیولوزیکی زن ومرد؛فنون ارتباطات؛خردورزی؛مدیریت تغییر؛نگرش مثبت به زندگی؛مدیریت شکستها؛عوامل موفقیت؛بهداشت روانی؛نظام آراستگی؛هوش هیجانی؛اصول شادزیستن؛شاخصهای یک زندگی باکیفیت و...).

2-آشنایی بارفتارهاوخصلتهای غیرطبیعی انسانها(مثل فن برخوردبا افرادمشکل آفرین ؛دروغگویی؛دگماتیسم؛مقاومت دربرابرتغییر؛اجتماع گریزی؛فشارهای عصبی و...

3-آشنایی باروشهای مشاوره ومددیاری به آسیب دیدگان اجتماعی باهدف کاهش عوارض آسیب ها وپیشگیری ازپیامدهای ناگوارمثل خودکشی؛طلاق؛خشونت های کلامی وفیزیکی؛فرارازمنزل؛غیبت ازکارو...

مددیاران بایستی خودازدانش وتجربه کافی برخوردارباشندوالگوهای مفیدوموفق رابه آسیب دیدگان معرفی نمایند؛باتوجه به اینکه علم ودانش روزبه روزدرحال تکامل وپیشرفت است؛مددیاران بطورمستمردانش وتجربیات خودراارتقاءدهند.تنوع فرهنگی؛تخصصی؛تجربی؛جغرافیایی ونگرشی درجامعه ایران ایجاب می کندکه مددیاران بااین تنوع هاآشناشوندتابتواننددرراهنمایی مردم نقش موثری ایفاءنمایند.30 /3/90


کیفیت زندگی
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٥   کلمات کلیدی:

 زندگی کردن تنهابه مفهوم زنده ماندن نیست، بلکه بایکسری معیارهاوشاخص های قابل اندازه گیری معناپیدامی کند.زنده ماندن شرط لازم برای زندگی کردن است ولی کافی نیست. هدف ازکیفی کردن زندگی، لذت بردن ازعمر،موثربودن درجامعه ، شاد زیستن وشادکردن است .       
تعریف کیفیت:
کیفیت یعنی درجه برتری، برتری در(قیمت،شاخصها،مشخصات فنی ،شکل ظاهری و...). 

چرابایدزندگی باکیفیت باشد؟

بررسی اجمالی وضعیت فعلی جمعیت 75میلیونی کشوراهمیت بهبود شاخصهای زندگی رانشان می د هد:

1-طبق آمارانجمن روانشناسان درسال88 حدود 16میلیون نفردرکشور مبتلابه انواع بیماریهای روانی هستند یعنی هرشهروندحدود 33%عمرسپری شده رابامشکلات روانی و عصبی می گذراند.براساس گزارش انجمن دندانپزشکی90%مردم دچاربیماریهای دهان ولثه هستند.

2-مصرف سرانه شیردرایران روزانه 200میلی لیتر ومتوسط جهانی آن 500میلی لیتراست(89).

3-میلیونها نفر معتاددرکشوروجودداردکه"سبک زندگی "مختل شده "برای خانواده ها بوجودآورده اند.

4- حدود12میلیون نفردرکشورکاملا" بیسوادهستند(سال88)وطبق جدیدترین تعریف ازسواد،امروزه بسیاری ازایرانیهاکم سوادیابی سوادمحسوب می شوند،زیرادرایران تحول ونوآوری متناسب بارشدعلم ودانش نیست.

 6-حدود6میلیون زن(آمار87) بدون همسروجودداردکه2میلیون نفرآنان زن سرپرست خانوارمی باشند.سالیانه 60هزارنفربه زنان سرپرست خانواربدلیل جدایی یافوت همسرافزوده می شودکه 75٪زنان مطلقه برای دریافت کمک به کمیته امام مراجعه می نمایند( نقل ازمدیرکل ایتام بهزیستی7/3/90همشهری).

7-15میلیون دختروپسرمجردبالای 18سال(آمار1388) وجودداردکه برای تشکیل خانواده به امکانات اولیه نیازدارند.جوانان بدلیل مشکلات جانبی علاقه کمتری به ازدواج دارند.

8-سن ابتلا به بیماریهای قلبی وعروقی درجوامع پیشرفته دهه شصت زندگی ودرایران دهه پنجاه (10سال کمتر)است.

9-حدود4میلیون نفردرکشورمبتلا به بیماری دیابت و4میلیون نفرنیز درمعرض ابتلابه این بیماری می باشند(1388انجمن متخصصان داخلی).

10-براساس آمارسال 1388حدود2000نفرکشته درماه دراثرسوانح رانندگی وجودداشت.متوسط جهانی مرگ ومیرناشی ازتصادفات رانندگی15نفر به ازای 100هزارنفرجمعیت ؛درایران32 ؛ژاپن 2/1واتحادیه اروپااانفردرسال 2011بوده؛درایران به ازای 10هزارخودرو120سانحه ودرژاپن وفرانسه 12تصادف بود.ایران ازنظرریسک تصادفات رتبه اول وازنظرنرخ تصادفات بعدازکلمبیا؛ونزوئلاوبنگلادش رتبه چهارم راداشت(انجمن ایمنی راهها7/3/90 وسریرست پژوهشکده بیمه ایران24/2/91همشهری).

11-5/ 1میلیون کودک کار و900هزارمردودی دانش آموزان درمدارس کشوروجوددارد(87)و25%کودکان درسن تحصیل به سال آخردبیرستان نمی رسند(سال 89).

12-مرگ مردان بطورطبیعی 6%بیش اززنان است.رشدسالیانه ابتلابه سرطان نیز4% می باشد(متوسط جهانی2٪).

13-سرانه مصرف نان درسال درایران سالیانه160کیلوگرم بوده و3برابرمتوسط جهانی است(89).

14- درخصوص مصرف دارو،تعدادپرونده های قضایی،تنوع  رژیم غذایی،مصرف انرژی،طلاق فیزیکی وعاطفی  و...نیزرتبه خوبی درجهان نداریم، دراین شرایط ،بهبودوضعیت زندگی ضروری است که اولین قدم آن شناخت شاخصهای زندگی وقدم بعدی ارتقای آنهااست.

16-اکثرخانواده هابرای بچه هاامکانات ایجادمی کنندنه خوشبختی.خوشبختی لوازم وتمرینهایی داردمثل عاطفه مثبت.

17-میانگین جهانی معلولین 7٪جمعیت ودرایران12٪است(معلول ذهنی؛حرکتی؛فکری؛روانی؛شنوایی؛بینایی و..).

18-میانگین جهانی مصرف سرانه نوشابه 12-10لیتردرسال ودرایران 40لیتراست.

19-25%ایرانیان بدغذامی خورند؛25%پرخوری می کنند؛25%ندارندبخورندوتنها25%صحیح غذامی خورند.

20-نیازروزانه یک انسان بالغ به نمک5گرم است ولی درایران18گرم(روزانه5گرم ازطریق نان)می باشد.

شاخص های اصلی یک زندگی باکیفیت :

 1. 1.  درآمدسرانه 2-داشتن مسکن3-توزیع درآمد4-مسئولیت پذیری اجتماعی شهروندان(شرکت درفعالیتهای عام المنفعه )5-مدیریت زمان6-امیدبه زندگی7-تامین نیازهای فیزیولوژیک8-یادگیری دائمی(به روزکردن سواد).

وضعیت شاخصهای اصلی دریک زندگی باکیفیت:

-خط فقردریک خانوار4نفری درسال 1389 درتهران،اصفهان،شیراز،رشت،تبریزدرماه 000/1050 تومان ودرشهرستانها000/800تومان،روستاها000/550تومان (دوهزارکالری خط بقا)بود،درزندگی باکیفیت درآمدسرانه 2برابربالای خط فقراست.

 • •    - خریدیک واحدمسکونی 100متری توسط یک خانوار4نفری بادرآمد5/3سال یااجاره نشینی با17%درآمدماهیانه خانوار.
 • •    -سوادشهروندان طبق آخرین تعریف یونسکوباشد:سوادیعنی قابلیت تشخیص ،درک،تفسیر،خلق،ارتباط بامحیط اطراف،محاسبه،گسترش دانش وتواناییهای بالقوه اش،شرکت وسیع درامورجامعه واستفاده ازاصول کتبی ومجازی(اینترنت وشبکه ها مجازی) مرتبط بامتون است.سوادبایدبه روزبوده ودرزمینه های حرفه ای(شغلی) وعمومی(مهارت زندگی) باشد؛بااین تعریف بسیاری ازمردم بی سوادمحسوب می شوند.
 • •         حداقل روزی یکبارایمیل خودراچک می کندوازدنیای امروزآگاه می شود.
 • •    -مسئولیت پذیری دربرابرخود،خانواده،شغل،جامعه ،محیط زیست (هوای آلوده عمرراکاهش می دهد)ومسائل انسانی بین المللی.
 • •    مدیریت زمان:(کار10- 6ساعت درشبانه روز،خواب8-6 ساعت،مطالعه30دقیقه،ورزش 30دقیقه،صرف  غذا2ساعت،معاشرت باخانواده30دقیقه،-خنده 3دقیقه وبقیه صرف استراحت وعبادت) .
 • •     توزیع درآمد(20درصدسرمایه گذاری،14درصدآموزش،15% خوراکی و...)،آموزش هرشهروندحداقل 50ساعت درسال(به روزکردن دائمی اطلاعات عمومی وحرفه ای).
 • •    حداقل درسال دوبارمسافرت باخانواده به مناطقی که تاکنون ندیده اید درداخل یاخارج کشور(برای ایجادتنوع درزندگی ،حل بحران انتخاب،آشنایی بافرهنگهاوتجارب گوناگون؛افزایش سازگاری اجتماعی وبین المللی).لازم بذکراست تکرارمسافرت به مناطق خاص تنوع ایجادنمی کندوگردشگری محسوب نمی شود.
 • •    تامین نیازهای بهداشتی(حداقل امکان 2بارمراجعه درسال به پزشک،دندانپزشک وآزمایشگاه)،روانی،عاطفی،جنسی وامکان ارتباط باغیرخودی ها(گفتگوباناشناس).
 • •    امیدبه زندگی(درسال1390مردان درایران72سال وزنان 74 سال است)،متوسط جهانی دوره ناتوانی درکهنسالی 5سال(درحال حاضردرایران10سال است)بعبارتی امیدبه زندگی سالم درایران63سال است،اعتقادات مذهبی(معنی داربودن زندگی).درنروژ امیدبه زندگی مردان 78وزنان 81سال (درسال 2010) بود.
 • •    اکتفاءکردن به یک فرزند.فقر؛بیکاری وبی کیفیتی زندگی ناشی ازرشدجمعیت است؛وظیفه والدین تنهابزرگ کردن بچه هانیست بلکه خودوالدین نیزباید اززندگی لذت ببرند،برای نیل به این هدف یک بچه بس است.
 • •    امکان ادامه زندگی بالای خط فقردرصورت ازدست دادن شغل بدلیل ناتوانی جسمی یاروانی(نظام بیمه های اجتماعی کارآمدوهمگانی). 09122865368www.drhatamy.blogfa.comویرایش4/5/91

همسرآزاری
ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٥   کلمات کلیدی:

همسرآزاری

ازنظرجامعه شناسی،خانواده یک واحد اجتماعی است که هرکدام ازاعضای آن وظایف وتکالیف خاصی دارند.وقتیکه نیازهای فیزیولوژیک،نیاز به امنیت (روانی،اقتصادی واجتماعی)وخودشکوفایی درفرآیندتشکیل خانواده یعنی ازدواج بنحو طبیعی ومطلوب برآورده نگردد،روابط بین زن وشوهردچارتغییرودستخوش میشودوبسمت نارضایتی می رودکه حاصل آن کاهش کیفیت زندگی؛بروز خشونت وظهورتعارضات است که به همسرآزاری معروف است وشایعترین آسیب اجتماعی محسوب می شود.

همسرآزاری درمحیط خانواده ازطرف زن یامردصورت می گیردکه به دوشکل فیزیکی(خشن) یاروانی(نرم)است .همسرآزاری خشن بصورت کتک زدن وضرب وشتم انجام می گیردولی همسرآزاری نرم یاروانی که امروزه شایعترین نوع همسرآزاری است به اشکال  زیراعمال می گردد:

ندادن خرجی ونفقه زن،سوءاستفاده اقتصادی ازهمسر،ممنوعیت ملاقات باخانواده واطرافیان همسر،حبس کردن درخانه ،تحمیل عقایدودیدگاه  خودبرهمسر،فحش ودشنام،عیب جویی وبهانه گیری ،تحقیرخانواده همسر،عدم ارضای جنسی،ناآگاه نگهداشتن همسر،تحقیروضعیت ظاهری،بزرگ کردن اشتباهات وکوچک شمردن موفقیتها،قطع ارتباط همسرباجامعه،بی اعتمادی نسبت به همسر،ایجادحس بی اعتمادی درفرزندان نسبت به خانواده همسر .

علل همسرآزاری

همسرآزاری بیشتربخاطرجبران احساس حقارت است .وقتی که زن یامرددرجمع دوستان یامحیطهای اجتماعی باشکست وناکامی مواجه شودیامورداهانت وتحقیرقرارگیردواکنش اوتنش های روانی وهمسرآزاری یاناسازگاری اجتماعی خواهدبود.فرهنگ غلط زن سالاری یامردسالاری دربرخی خانواده های سنتی نیزازعوامل مهم همسرآزاری است. اعتیاد،مشکلات اقتصادی ،قوانین ناکارآمدمدنی؛ناتوانی جنسی،ناهنجاریهای شخصیتی وعدم آشنایی خانواده ها با اصول مهارتهای زندگی ازجمله عوامل دیگرهمسرآزاری هستند.درایران بررسی آمارمراجعین به کلانتریهاودادگاهها نشان می دهدکه بیشترزنان موردهمسرآزاری قرارمی گیرند.

پنهان نگهداشتن مشکلات هرچندکوچک زندگی  باهمسرباعث تجمیع این مشکلات شده ومنجربه همسرآزاری می شود.

عوارض وعواقب همسرآزاری

عوارض جسمی بصورت جراحات بدنی،کبودی وشکستگی استخوان ظاهرمی شود.عوارض روانی نظیر کاهش اعتمادبنفس ،افسردگی،احساسات منفی ،کاهش میل جنسی وترس ازجنس مخالف بروز می کند.

ازدیگرعواقب همسر آزاری میتوان به فرار ازخانه،تعلل درتربیت فرزندان،طلاق عاطفی وکاهش امیدبه زندگی اشاره کرد.

درمان همسرآزاری    

1-اولین قدم بیرون آوردن زن یامردازمحیطی که موردهمسرآزاری قرارگرفته است.

2-کا هش وابستگی اقتصادی به همسرحتی درشرایط عادی.استقلا ل اقتصادی زن درخانواده به کاهش آسیبهای اجتماعی کمک می کند.

3-مشاوره زناشویی ومدیریت خانواده بامتخصصان.

4-راه اندازی مراکزمداخله دربحرانهای خانوادگی توسط پلیس ،بخش خصوصی وسازمان بهزیستی.

5-اصلاح قانون مدنی ،بطوریکه مردان حق اخراج زنان راازمنزل نداشته ومردان موظف به بیمه کردن زنان خانه دارباشند.

6-آموزش مهارتهای زندگی به خانواده هابویژه درمناطق محروم وروستاها؛آموزش مسائل جنسی.

7-ارائه خدمات حمایتی برای زنان قربانی خشونت مثل حمایتهای بیمه ای ومالی توسط نهادهای دولتی .

8-درمان دارویی وروانی معتادان وخانواده های آنان.

9-ریشه کنی فقر اقتصادی وبیکاری.

10- تقویت نهادهای مدنی فعال درزمینه مسایل خانوادگی.

11-تشکیل حلقه های افزایش کیفیت زندگی درخانواده هاتوسط نخبگان وجوانان خانواده،بمنظوربحث وبهبود نگرش اعضای سنتی باتوجه به پیشرفتهای جدیدعلمی درحوزه های فرهنگی واجتماعی.9/8/90 دکترعباس حاتمی09122865368


نکته هایی از دالائی لاما رهبرمذهبی بودائیان تبت:
ساعت ٧:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٥   کلمات کلیدی:

  1- به خاطر داشته باش که عشق‎های سترگ ودستاوردهای عظیم، به خطر کردن‎ها و ریسک‎های بزرگ محتاج‎اند.
2- وقتی چیزی را از دست دادی، درس گرفتن از آن را از دست نده.
3- این سه میم را همواره دنبال کن:
* محبت و احترام به خود را.

* محبت به همگان را. 

 * مسؤولیتپذیری در برابر کارهایی که کردهای.
4- به خاطر داشته باش دست نیافتن به آنچه می
جویی، گاه اقبالی بزرگ است.
5- اگر می
خواهی قواعد بازی را عوض کنی، نخست قواعد را فرابگیر.
6- به خاطر یک مشاجرهی کوچک، ارتباطی بزرگ را از دست نده.
7- وقتی دانستی که خطایی مرتکب شده
ای، گامهایی را پیاپی برای جبران آن خطا بردار.
8- بخشی از هر روز خود را به تنهایی گذران.
9- چشمان خود را نسبت به تغییرات بگشا، اما ارزش
های خود را بهسادگی در برابر آنها فرومگذار.
10- به خاطر داشته باش که گاه سکوت بهترین پاسخ است.
11- شرافتمندانه بزی؛ تا هرگاه بیش
تر عمر کردی، با یادآوری زندگی خویش دوباره شادی را تجربه کنی.
12- زیرساخت زندگی شما، وجود جوی از محبت و عشق در محیط خانه و خانواده است.
13- دانش خود را با دیگران در میان بگذار. این تنها راه جاودانگی است.
14- با دنیا و زندگی زمینی بر سر مهر رفتارکن.
 15- بدان که بهترین ارتباط، آن است که عشق شما به هم، از نیاز شما به هم سبقت گیرد.
1
6-سالی یک بار به جایی برو که تا کنون هرگز نرفتهای.
17- وقتی می خواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی، ببین چه چیز را از دست داده
ای که  چنین موفقیتی را به دست آوردهای.
18- در آشپزی، جسورانه دل را به دریا بزن.
 


مهارت تربیت فرزندان
ساعت ٤:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱٦   کلمات کلیدی:

1. فرزندان را تربیت کنید و با مهارت های زندگی آشنا نمائید .بعضی والدین فقط آنها را از لحاظ مالی تأمین می کنند .

 1. 2.   از پرسیدن سئوالات عجیب فرزندان واهمه نداشته باشید ،جواب دادن به آنها به مراتب آسانتر خواهد بود تا اشتباهات عجیب آنان .سوال کردن نشانه هوش بالاست.

3. خواه فرزند شما تبدیل به نقطه قوت و یا ضعف شما شود ،70% مربوط به مدیریت خانواده می شود و 30% مربوط به محیط بیرون خانواده یا تکنولوژی ارتباطات است .

4. خودتان را به جای بچه هایتان قرار دهید ،اجازه دهید آنان به موفقیت های هرچند کوچک دست یابند .

 1. 5.  اگر می خواهید استفاده از خلاقیت برای فرزندانتان یک عادت شود ،خودتان هم از آن استفاده کنید و خلاق باشید .پدرومادردانا،فرزندان تواناتربیت می کنند.

6. بهترین چیزی را که می توانید به بچه هایتان هدیه کنید ،یاددادن مهارت خردورزی است .

7. اگر بیش از حد از فرزندتان حمایت کنید ،احتمالاً جلوی بینایی او را خواهید گرفت و از شکل گیری شخصیت او جلوگیری خواهید کرد .برای تریت بهترفرزندان ازمشاوران کمک بگیرید.

8. رابطه فرزندان را با افراد الگو و موفق تسهیل کنید تا تحت تأثیر شخصیت آنان قرار گیرند .

9. بطور طبیعی پسرها مشکل می آفرینند مگر آنکه به مقدار کافی عقل آنها را رشد دهید .

 1. 10.        همه فرزندان می خواهند موفق شوند ،به آنها فرصت برابر دهید .
 2. 11.  تعلیم و تربیت زمانی مطرح می شود که فرزند قادر است با پدر ،مادر ،مادربزرگ ،دوستان و دیگر اعضای فامیل بازی کند،راحت حرف بزندوآزادانه نقدنماید .
 3. 12.  فرزندان خلاق در جستجوی موضوعات پیچیده ،جدید ،ناشناخته و عجیب هستند،آنان افکاربزرگی دارندومیخواهندمتفاوت ازگذشته زندگی کنند .
 4. 13.  درست از همان لحظه ای که بیش از حد فرزند را وابسته به والدین می کنید همه چیز را در او به نابودی می کشید .
 5. 14.  کودکان خودراعلاوه برتحصیل بامهارتهای دیگر(ورزش،موسیقی،کامپیوتر؛زبان بین المللی)آشناکنید.
 6. 15.          در سخن گفتن با فرزندان صریح باشید و در بیان منظور خود حاشیه نروید .
 7. 16.  با فرزندان خود با صدای بلند صحبت نکنید و احساساتی نشوید ،این کار به شخصیت او آسیب می رساند .
 8. 17.  استقلال را به بچه های خود بیاموزید ،آنها را به آشپزی ،نظافت منزل ،خرید و همکاری در کارهای خانه تشویق کنید .
 9. 18.  به فرزندان خود یاد بدهید تا یک ساعت زودتر از خواب بیدار شوند و برای برنامه ریزی کارهایی که قرار است در طول روز انجام دهند استفاده کنند .
 10. 19.          از آنجائیکه فن آوری شکل زندگی را تغییر می دهد و علم و اطلاعات را به سرعت کهنه می کند برای کاهش فاصله خود با فرزندان، اندیشه های خودتان را نوسازی کنید و تفکر به روز داشته باشید .
 11. 20.           کنترل افکارتان به شما کمک می کند تا واکنش تان را کنترل کنید ،این امر مهم تنش را در خانواده کاهش می دهد .
 12. 21.  خودتان را به جای فرزندان بگذارید ،آنان موقعیت خانواده را چگونه می بینند ؟
 13. 22.        دردنیای امروزی،سوادوآکاهی اکثر فرزندان بمراتب بالاترازوالدین است آنان به والدین خودآموزش دهندوباعلم جدیدآشنانمایند.اگرسوادوآگاهی همه اعضای خانواده بطورهمزمان بالارودمیزان تفاهم درآن خانواده بیشترمی شود.
 14. 23.          درموردافکار منفی کودکان بحث کنیدوازمشاوران تربیتی کمک بگیرید .
 15. 24.  اگر فرزند شما بازنده شده ،دقت کنید حس انتقام جویی یا کینه پروری را نداشته باشد .اگرفرزندان بهترازشمانباشندهردوبازنده خواهیدبود.
 16. 25.  فرزندان ما ،فرزندان ما نیستند ،آنان فرزندان عصر خویشند(حضرت علی (ص) .
 17. 26.   هنر معلم گرسنه کردن ذهن کودک است(ایجادپرسش وکنجکاوی) نه سیر کردن آن .22/6/90

دکتر عباس حاتمی

 


مفهوم آزادی
ساعت ٤:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱٦   کلمات کلیدی:

آزادی یکی ازلوازم زندگی وتکامل همه موجودات زنده است.انسان بعنوان یک موجودخردگراواندیشمندبیش ازسایرموجودات زنده به آزادی نیازدارد.

تعریف:آزادی بمعنی رهایی ازبردگی ودرعلوم سیاسی به نجات ازاستثمارخارجی واستبدادداخلی اطلاق می شود.دردین اسلام نیزبرآزادی انسان ازقیدوبنددیگران تا"کیدگردیده است،حتی خداوندانسان رادرعقایدخودآزادگذارده است(لااکراه فی الدین).دراصل 56قانون اساسی ایران نیزبرآزادی مردم درتعیین سرنوشت خودتا"کیدشده است.

آزادی دردنیای امروزی ابعادگسترده دارد،که شامل:

1-آزادی اندیشه:بمعنی آزادی بیان وآزادی انتشارافکاروعقایدازطریق رسانه ها،آزادی پرسش کردن.

2-آزادی اقتصادی:حق مالکیت خصوصی،آزادی کسب وکار،حق انتخاب شغل.

3-آزادی سیاسی:آزادی درتعیین سرنوشت،آزادی انتخابات،آزادی برای تشکیل حزب و اجتماعات مسالمت آمیز.

4-آزادی اخلاقی:رهایی ازجبردیگران وانتخاب به دلخواه خود،فقدان مانع درتحقق آرزوهای مشروع،آزادی درانتخاب سبک زندگی و....

حدودآزادی

انسانهاتاجایی که منع آزادی دیگران نشوندآزادهستند،بعبارتی انسان آزاداست مسیرزندگی خودراانتخاب کندبه شرطی که زیانی به دیگران نرساند.آزادی حقوق اولیه همه انسانهاست وهیچکس نمی تواندآنرامحدودکند.

آزادی ازنظراشو(فیلسوف)

1-آزادی از...:مثلا"آزادی ازدست استثمارخارجی که درقرن بیستم رایج بودوآزادی ازدست استبدادداخلی که دردهه 90میلادی دراروپای شرقی وسال 2011درتونس،مصر،لیبی وسایرکشورهای عربی اتفاق افتاد.این نوع آزادی درانقلاب های شوروی،کوباوالجزایرمنجربه ظهوردیکتاتوری جدیدشد،ولی برای رهایی ازدست دیکتاتورها آموزش شهروندان وتبیین ارزشهای دمکراسی به همه لایه های اجتماعی ضروری است.آزادی یک گروه نباید باعث نفی آزادی سایرگروههاباشد،آزادی برای همه انسانهامحترم است.

2-آزادی برای...:مثلا"آزادی برای رسیدن به هدف خاص.مثال والدین میخواهندفرزندش مهندس باشدولی فرزندمیخواهدپزشک شود،این فرزندبرای رسیدن به هدف خاص خودازدستورات والدین آزادمی شود.این نوع آزادی کمی لطیف تراست مثل آزادی نقاش وشاعردرآثارهنری خود،ولی کامل نیست.

3-آزادی فراسویی:این نوع آزادی نه برای رسیدن به چیزی است ونه آزادی ازقیدوبندچیزی،بلکه فقط برای آزاداندیشی؛ تکامل،ترقی وبهروزی همه انسانهاست.این آزادی مخالف هیچ کس وهیچ سلیقه ای نیست.این نوع آزادی سالک می آفریندوانسان روحانی وواقعا"مذهبی ببارمی آوردزیرابرای تکامل بشراست.این آزادی بهترین نوع آزادی است وبه انسان فرصت تفکر؛کشف وحق انتخاب می دهد.این نوع آزادی درژاپن؛سوئیس؛نروژ؛سوئدوکاناداواسترالیا به عنوان حقوق اساسی شهروندان وجودداردوعامل اصلی پیشرفت کشورهای فوق است.12/4/90دکترعباس حاتمی09122865368


توانمند سازی انسانها( Empowerment )
ساعت ۳:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱٦   کلمات کلیدی:

         توانمند سازی  انسانها( Empowerment

تعریف : سرمایه گذاری روی انسانها همراه با دادن اختیار و صلاحیت به آنها بمنظور قادر ساختن آنان به انجام موفقیت آمیز کاروارتقای کیفیت زندگی.

هدف : آزاد کردن پتانسیل آنان به انجام عظیمی از خلاقیت و تشریک مساعی که درون تک تک انسانها بصورت بالقوه وجود دارد، بطوریکه در آنها جذبه درونی ایجاد شود و کارها را بخاطر ذوق باطنی انجام دهند نه به خاطر فشار بیرونی یا پاداش ظاهری . در سیستم توانمند سازی کنترل بررفتار وعملکردها کاهش می یابد و به آنها اجازه تصمیم گیری و هدف گذاری داده میشود در نتیجه انسانها توانمند میشوند و بهره وری و اعتماد به نفس آنان افزایش می یابد . توانمند سازی بر خلاف اعطای قدرت است زیرا توانمند سازی باعث افزایش انگیزش درونی و همکاری بین افراد میشود در حالیکه قدرت منبع بیرونی بوده و منجر به رقابت ( سالم یا ناسالم ) می گردد؛علاوه برآن همه انسانها میتوانند توانمند شوند ولی قدرت محدودبه برخی افراد بوده و موقتی است.توانمندساختن جوانان و افرادآسیب دیده مثل مبتلایان به ناهنجاریهای اجتماعی، معتادان ومعلولان یکی از بهترین روش برای سالمسازی خانواده وجامعه است.

موانع توانمند سازی

1- نگرش نسبت به انسانها : مربیانیکه معتقد باشند انسانها شایستگی لازم را ندارند و نمیتوانند مسئولیت قبول کنند و یا دقت لازم را ندارند؛نمی توانند افراد را توانمند کنند .بایدبه تواناییهای انسانها اعتقاد داشت.

2-  عدم امنیت فردی : برخی مسئولان و متولیان میترسند با انتقال وظایف و مهارتشان موقعیت و قدرتشان را از دست بدهند .درنتیخه ازانتقال تجارب خود به دیگران خودداری مینمایند.

3-  ضرورت کنترل : مسئولان خود محور دوست دارند همیشه مسئولیت را خود داشته و همه چیز را راساً اداره کننددرنتیجه یاازتوانمندسازی خودداری می نمایندیابصورت ناقص توانمند می کنند. توانمند سازی غیر اصولی و ضعیف منجر به تخریب بیشترجامعه و افراد میشود .

برای ایجاد یک محیط توانمندساز(درخانواده یاجامعه) سه شرط اصلی لازم است :

1-   هر فردی می بایست دلیل و نیاز به تغییر را بداندونیلزبه توانمندشدن کند .

2-    انسانهابرای رسیدن به آرمانهای جدید نیاز به تغییرونوآوری دارند.

3-  خانوادههاومتولیان باید مردم را برای رسیدن به اهداف عالیه قدرتمند و توانا کنند، انسانهای توانا کمتر درمعرض آسیبهای اجتماعی قرار میگیرندودرصورت شکست درزندگی آنرا بدرستی مدیریت میکنند.

راهکارهای عملی برای توانمند سازی 

1-  شفاف سازی اهداف :

-         اهداف و ارزشهای فردی را با اهداف و ارزشهای خانواده یا جامعه همسو کنید .

-    تصویر روشنی از آینده مورد انتظار ترسیم کنید و سعی نمائید اهداف عملی , قابل درک و قابل دستیابی باشند .

-          با داشتن ارتباطات گسترده بطور شفاف و واضح یافته های علمی وتجارب رامنتقل نمائید.

2-  تجارب فائق آمدن را در افراد برانگیزید :

-         وظائف بزرگ را ریز کنید و هر بار یک وظیفه محول کنید .

-    اول وظائف آسان و سپس وظائف پیچیده را محول کنیدوپاداش مادی یامعنوی موفقیتها رابه خودفرد برگردانید .

-          به تدریج وظائف محوله را ارتقاء دهید .

-          به تدریج مسئولیت حل مسئله را افزایش دهید .

3-  رفتار موفق را الگوسازی کنید :

-         نحوه انجام موفقیت آمیز کار را نشان دهید .

-          موفقیت دیگران را بعنوان نمونه مطرح کنید .

-          رابطه افرادآسیب دیده یاجوان رابااشخاص  موفق  تسهیل کنید .

-          یک مربی تعیین کنید .

-         محیط زندگی فردآسیب دیده راترجیحا تغییر دهید.

-          یک سرمشق پیدا کنید .

4-  حمایت کنید :

-         تقدیر کنید,تشویق کنید,خاطر جمع کنید و نشان دهید که فردآسیب دیده  یاجوان را باور دارید .

-          نظارت  بیش از حد نکنید و فرجه زمانی قائل شوید .

-          شایستگی و خبره بودن خود را عملاً نشان دهیدتا ازتجارب شما استفاده شود. .

-          صداقت و صراحت خود را نشان دهید .

-         از تکرار نا توانائیهای گذشته خودداری کنید.

-         اطلاعات کامل ،عینی ، فنی وتجربی رافراهم نمائید.

-         اثرات ونتایج توانمند شدن راروشن کنیدوآنرااندازه گیری نمائید.

-         تواناسازی باید مستمر باشدومتناسب باتحولات روزصورت گیرد.12/6/90

 

دکتر عباس حاتمی

 

09122865368


سیاستمداری بالاترین تخصص است
ساعت ۳:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱٦   کلمات کلیدی:

سیاستمداری بالاترین تخصص است

درعلم سیاست گفته می شودکشوری باثبات است که منافع حکمرانان آن بامنافع اکثریت عامه مردم همسو،همگون وهم جهت باشد.دررفتارسیاسی به سهولت نمی توان فرهنگ سیاسی جوامع رانادیده گرفت،مثلا"اگرنامزدریاست جمهوری دریک کشوردمکراتیک مثل آلمان یاژاپن درمبارزات انتخاباتی فقرنوازی یامظلوم نمایی نمایدنه تنهامردم عادی بلکه فقراهم به آن رای نمی دهند،گاهی اورابه تمسخرمی گیرند.حتی کارگران وروستائیان آلمانی وژاپنی آموخته اند که بایدبه برنامه های احزاب وافرادرای دهند.مردمان جوامع دمکراتیک تجربه کرده اندکه عوامفریبی وریاکاری مشکلات کشورراحل نمی کنند،بلکه این سیاستمداران هستندکه بابرنامه وتیم کاری توانمندقادربه حل مشکلات داخلی وخارجی هستند.اداهای فردی وظاهرنمایی های هدایت شده بازیگران سیاسی، کمتربرشهروندان هلندی،سوئیسی ودانمارکی اثردارند.طی 200سال صنعتی شدن ورشدارزشهای دمکراسی درجوامع پیشرفته،عقلی شدن سیاست ومنافع محوری احزاب،بلوغ فکری وشخصیتی آحادمردم،حتی اگربی سوادهم باشند،به مثلث منافع فردی،حزبی وکشوری تبدیل شده است.امادرکشورهای غیردمکراتیک یاتوسعه نیافته ویژگیهای ظاهری نامزدهابه شدت شهروندان راتحت تاثیرقرارمی دهد.بی حکمت نبوده است که درتاریخ ایران صحنه گردانان سیاسی برای پیشبرداهداف خودبه گریه،بغض،غش،فقرنوازی،انداختن شانه ها،چهره های غمگین واداهای مردمی متوسل شده اند.این آداب عوام گراریشه درفرهنگ سیاسی ونظام ارتباطی شهروندان باسیاستمداران دارد.سیاستمدارعلاقمندبه کشورتلاش می کندتانمادهای فرهنگی غیرعقلانی رااصلاح وبجای آنکه وقت وانرژی خودراصرف نمایش اداهای فریب کارانه ومظلوم نمایی کنندهمه همت وتلا ش خودرامتوجه افزایش تدریجی سطح قدرت ملی وعزت کشورخودنماید.قدرت ملی ازطریق افزایش درآمدسرانه،رشدتولید،فقرزدایی ومشارکت ملی افزایش می یابد.

نتیجه اینکه،سیاستمداری یک حرفه وتخصص بالاترازتخصص پزشکی یامهندسی یارشته های دیگر است.اصالت خانوادگی،داشتن ریشه های شهروندی،پشت سرگذاشتن فرآیندهای تجربه وسلسله مراتب،صیقل خوردن ذهن وروان وازهمه مهمترپرورش تعلق خاطربه سرزمین وتعالی همه ملت آن،ازپیشنیازهای رفتاراصیل درپهنه سیاست است.مگرجامعه می پذیرددانشجوی سال دوم پزشکی به عمل جراحی بپردازد؟مگرشهروندان قبول می کنندکه ساختمان سکونت شان رایک نوجوان بی تجربه مهندسی کند؟عرصه سیاست پارک عمومی نیست که هرکس درآن قدم بزندوخودراسیاستمدارمعرفی کند.همانطوریکه پزشکی ومهندسی رشته های تخصصی هستند،سیاست بمعنی هدفگذاری یاخط مشی گذاری یکنوع تخصص فراترازتخصص یک رشته دانشگاهی است، زیراسیاستمداردرتمام زمینه های پزشکی،عمرانی،هنری،اجتماعی،اقتصادی،بین المللی و...هدفگذاری می کند.به همین دلیل یک سیاستمداربایدسالها درعرصه های عمومی مثل رسانه ها،احزاب،دانشگاههاو...فعالیت کندتاتجربه عمومی کسب نماید.تاریخ کشورهای پیشرفته وموفق به وضوح نشانگراین واقعیت است که هرتصمیم سیاستمداران ،جهت گیری آینده آن کشورهارامشخص می کند،بنابراین درانتخاب سیاستمداران ومدیران ارشدوسواس دارندوازنظرات متخصصان علوم سیاسی وفعالان سیاسی استفاده می کنند.یک ویژگی برجسته سیاستمداران حرفه ای رشددادن شاخصهای عمومی کشورمثل درآمدسرانه،سرانه تولید،امیدبه زندگی،آزادیهای مدنی وهمبستگی ملی است.

بمحض اینکه نظام رفتاری سیاستمداران درمسیرحفظ مقام باشد،مقدمات تنش های سیاسی وفسادسیاسی فراهم می شودوکشورازمسیرتوسعه دورمی شودزیراسیاستمدارتمام امکانات راصرف تثبیت موقعیت خودوحذف مخالفان می نمایدمثل قذافی؛مبارک وسایررهبران غیرمنتخب عرب .

اگرسیاستمدارقبل ازرسیدن به قدرت ،به بلوغ سیاسی نرسددرآنصورت قدرت برای اوشیرین می شودوازقدرت دست نمی کشد.به این دلیل درجوامع دمکراتیک طول مدت زمامداری رهبران سیاسی حداکثردودوره 4ساله است تاچرخش درقدرت سیاسی صورت گیردونخبگان جوان باسیاستهای جدیدواردعرصه سیاست شوند.

سیاستمداران حرفه ای سخت معتقدبه نظم،قانون،اخلاق،فرآیند،تکنولوژی وکسب تجربه جدیدازنسل جوان برای انجام کارهای بزرگ هستند،اگربعدازیکسال فارغ التحصیلی،کسی ازفضای مهندسی یاپزشکی یاعلوم سیاسی به فضای سفارت،سیاست ووزارت برسد،بی گمان نمی تواندکارآمدی لازم داشته باشد،زیراسلسله مراتب راطی نکرده است،جایگاه ورده بندی مسائل "مهم"و"غیر"مهم"رادردرذهن خودسازماندهی ننموده است،باقوانین بین المللی آشنایی نداردونمی تواندازهمه گرایشات سیاسی استفاده نماید.

نمونه ای ازسیاستمداران برجسته جهان

1-آقای نلسون ماندلا،رهبرنهضت مبارزه باتبعیض نژادی آفریقای جنوبی پس ازتحمل 28سال زندان ،اززندان آزادشدوبعد از4سال ازقدرت کناررفت وقدرت رابه مردم واگذارنمود.

2-آقای گورباچف، رهبرشوروی سابق،پس ازاصلاحات ساختاری درنظام کمونیستی،ازسیاست کناررفت وعلیرغم امکان ادامه حکمرانی ،قدرت رابه جوانان سپرد.

2-آقای ماهاتیرمحمد،بنیانگذارمالزی نوین دراوج قدرت کناررفت ودرایده قدرت مادام العمرنبود.

3-خانم آن سان سوچی، رهبرنهضت ملی دمکراسی خواهی برمه درسال2010 پس ازآزادشدن ازحبس خانگی 15ساله؛ توسط نظامیان آن کشور،اعلام کردازکسی انتقام نمی گیردوآماده مذاکره بانظامیان است.این رهبربرجسته بعنوان اخلاقی ترین سیاستمداردهه اخیرشناخته می شود.

5-آقای شیزوآبه نخست وزیروقت ژاپن درسال2009بدلیل کاهش محبوبیت اش درنظرسنجیها ازسمت خوداستعفا دادوگفت ژاپن برای قدرتمندشدن به رهبران محبوب مردمی نیازدارد.

6-رجب طیب اردوغان نخست وزیرترکیه درطول 8سال زمام داری؛ تورم درترکیه رااز35%به 8%کاهش داد.

میتوان این رهبران برجسته رابارهبران تمامیت خواه وغیرمنتخب کشورهای استبدادزده ای چون مراکش،یمن،اردن،کویت،کره شمالی،لیبی،عربستان،سوریه و... مقایسه کردونتیجه گرفت که سیاستمداران موروثی وبی لیاقت یکی ازعوامل مهم عقب ماندگی کشورهای جهان سوم هستند.درجوامع پیشرفته سیاستمداران روشنفکرهستندوازهمه روشنفکران ونواندیشان استفاده می کنندولی درجوامع استبدادزده، روشنفکران ومتخصصان یاازکشورفرارمی کنندیاگوشه نشین میشوند.

رابطه وراثت باگرایشات سیاسی

دکترجان جاست روانشناس دانشگاه نیویورک پس ازمطالعه برروی 23هزارنفربه این نتیجه می رسدکه خصوصیات روانی ،شخصیتی وژنتیکی افراددرگرایشات سیاسی آنان بشرح زیر موثراست:

1-افرادیکه مقیدترند،زندگی بسته دارندوازخشونت ومرگ وحشت دارندمحافظه کارترند.درشوروی سابق حکومت سعی می کرددبادشمن تراشی،مردم راساکت ومحافظه کارکندتامطیع حاکمیت باشند.

2-افرادلیبرال درمحیط باز،رقابتی وآزادرشدمیکنندوازخلاقیت ونوآوری بالاتری برخوردارهستند.

3-تشابه اعتقادات سیاسی دوقلوهابیشتراست ،این تشابه دردوقلوهای همسان بیشتربوده که دلیل برنقش ژنتیک درگرایشات سیاسی است. دکترعباس حاتمی8/6/90

 

  

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            


پنج باورغلط درباره زنان
ساعت ۳:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱٦   کلمات کلیدی:

  پنج  باورغلط درباره زنان

 

به گفته اغلب روانشناسان، اکثر مردها باورهای نادرستی در مورد زنان دارند که بیشتر گله گذاریهای آنان را تشکیل می دهد. این باورهای غلط ناشی از عدم شناخت صحیح و درک ناقص از روحیات لطیف زنان است. در این نوشتار مردها را برای شناخت بیشتر از همسرانشان دعوت می کنیم. بطورکلی 5 باور غلط مردها درباره زنان عبارتست از:

1- زنها پرتوقع و سیری ناپذیرند: معمولا" برخی مردها تمایل و گرایش همیشگی زنان را مبنی بر بهبودی و اصلاح امورات زندگی ناشی از پرتوقع بودن آنها تلقی می کنند. طبیعت اغلب زنان تنوع، بهبود و نوآوری است. بسیاری از زنان نوآوری دارند و کم توقع هستند و باکوچکترین هدایا حتی یک شاخه گل یا لبخند خوشحال می شوند.تنوع طلبی ومدگرایی خانمهابرای شادکردن زندگی است.

2- حفظ و نگهداری زنها خیلی مشکل است: واقعیت این است که حفظ و نگهداری روابط صمیمی با زنها کمی مشکل است. زنها میخواهند روابطشان درخانواده سالم و دوستانه باشد واستانداردهای بالایی دارند. زیرا عمیقا" پایبند و متعهد به زندگی هستند بدین جهت از مردان توقع دارند برای این منظور وقت بگذارند.

3- زنها میخواهندمردهاراکنترل کنند: معمولا"مردها تلاش زن را برای برنامه ریزی و حل مشکلات به اشتباه فیزولی یا تلاش برای کنترل مرد تلقی می کنند. واقعیت اینست که زنها نیز نیروی خوش ذوق هستند و میخواهند ایفای نقش کنند تا در زندگی موثر باشند. برخی مردها در فرایند تصمیم گیری خود، زنها را دخالت نمیدهند، از آنجا که زنها از این احساس بیزارند،تلا ش می کنند تا خود را بنحوی در جریانات زندگی همسرشان واردکنند. بدین معناکه سوال میپرسند و راه حل ارایه مدهند. اولویت اول یک زن محبت است و دوست دارد به همسرش کمک کند.

4- زنها حسود هستند: زنان بطور غریزی و فطری از هر آنچه که برایشان ارزشمند باشد مراقبت می کنند و خود را محافظ و نگهبان روابط صمیمی می دانند.آنان میخواهند از رابطه ای که با مرد مورد علاقه اش برقرار نموده اند مراقبت نمایند و این بمعنی بی اعتمادی به همسرشان نیست.

5- زنها زیادی احساساتی هستند: یکی از زیباترین ویژگیهای زنها اینست که قابلیت این را دارند که حس کنند واحساس داشته باشند و این احساسات را نشان دهند. ولی باور غلط برخی مردان اینست که بروز احساسات را ناشی از ضعف میدانند .همین احساساتی بودن زنهاست که به آنها امکان میدهد به مردها محبت بورزند و پایه های خانواده را مستحکم نمایند.دکترعباس حاتمی  


اثرات نذری وقربانی
ساعت ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٦   کلمات کلیدی:

نذری یعنی انجام کارخیربرای رضای خدا؛یکی ازآیین های باستانی ایرانیان نذروقربانی کردن بود که همچنان به قوت خودباقی مانده است.نذری دادن درایران تاریخ طولانی دارد؛دردوره هخامنشی(2500سال پیش)درآمدموقوفات صرف هزینه های روحانیون ؛آتشکده هاوپرستشگاههامی شد.درزمان ساسانیان(بعدازهخامنشی)برای رضای خداوتاییدرهبران زرتشتی نذری مرسوم بودو درآمدحاصل ازموقوفات توسط پاپ زرتشتی برای امورات مذهبی هزینه می گردید.

دردوره قاجاریه نذری برای برحذرماندن ازارواح خبیث؛درفرهنگ مردم رواج یافت مثل توسل به درخت مقدس درهندیاجهت تحقق آرزوی بشرکه دسترسی به آن راغیرممکن می دانستند؛مثلا" درآن زمان بهداشت نیز خوب نبودواکثرا"درزمان اپیدمی بیماریهاباروضه خوانی ونذزی دادن دعامی کردند.زنان برای جلب محبت شوهرخودگوسفندقربانی می کردندونمازمی خواندند.دردوره اسلام نیزفرهنگ نذری منسجم ترشدوحتی اروپائیان نیزازآن الگومی گرفتندوهنگام بروزبیماری یاگرفتاریهابه آن متوسل می شدند.

مزایا

1-پایدارکردن همبستگی اجتماعی یا سازمان اجتماعی.

2-کمک دادن به فقراونیازمندان.

3-احساس رضایت نذردهنده.

نکات قابل توجه:

1-نذری وقربانی دادن باهدف کمک به نیازمندان اقدام پسندیده است ولی اگربرای توجیه یا پاک کردن گناهان خودویاکسب موقعیت اجتماعی باشدباعث پیدایش ریاکاری وظاهرسازی می گردد.اگرنذری دادن برای کسب موقعیت اجتماعی باریاکاری باشدباعث رواج ارزشهای ضداخلاقی شده ومردم برای ریاکاری ازیکدیگرسبقت می گیرند.

2-اگرنذری وقربانی دادن ازروی صداقت نباشدوتنهابرای راحتی وجدان خودانجام گیرداین وجدان به خواب می رودتامشکلات اساسی مثل ریشه های فقر رانبیند.

3-اگربراساس جوگیری اجتماعی وچشم هم چشمی باشدمحبت ازبین می رودوفاصله ظاهروباطن انسان بیشترمی شود.

پشنهاد:لازمست روانشناسان؛جامعه شناسان؛روحانیون وصاحب نظران علوم اجتماعی این موضوعات راتجزیه وتحلیل کرده واین سنت گرانبهاراتقویت نمایند.تشکیل نهادهای خیریه وآموزش مردم به کارآمدی این سنت خوب کمک می کند.

15/4/90دکترعباس حاتمی09122865368


موسیقی درمانی
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٦   کلمات کلیدی:

هنربعنوان یکی ازوسایل اولیه ای سازگاری بشردرخدمت نیازهای کمال جویی،زیباطلبی وآرامبخش بشر است .موسیقی شکلی ازهنراست که زبان مشترک همه انسانهاست واحساس،عاطفه،ادراک وشناخت انسان رابدون نیازبه تکلم وزبان منتقل می نماید.امروزه دارودرمانی بدلیل عوارض بالاوهزینه های زیادفقط درمواردخاص توصیه می شود.درجوامع پیشرفته بجای دارودرمانی ازروشهایی مثل موسیقی درمانی،ورزش درمانی،تغذیه درمانی،توریست درمانی،هنردرمانی وکاردرمانی استفاده می کنند.موسیقی نه تنهاکاربرددرمانی داردبلکه درصنایع کشاورزی ودامپروری(افزایش تولیدشیردردامها،تسریع رشدگیاهان) نیزبکارمی رود،دربرخی کشورهامثل ترکیه وهندوستان ازموسیقی برای جذب توریست واشتغالزایی استفاده می کنند.موسیقی درمانی یعنی بکارگرفتن موسیقی برای بدست آوردن سلامت روحی وجسمی،کاهش دردناشی ازترشح اندروفین دربیماران سرطانی است.

موسیقی درمانی 2کاربردعمده دارد:

1-آرامبخشی:اغلب مردم هنگام شنیدن موسیقی،واکنش اتونومیک نشان می دهند.امواج موسیقی برهیپوتالاموس مغزتاثیرگذاشته وباعث افزایش ترشح هورمون اندروفین می شود.اندروفین(مرفین ضعیف) دربدن موجب نشاط،سرخوشی شده ودردراکاهش می دهد.امواج موسیقی ترشح دوپامین وسروتونین رامتعادل می کنندوباعث بهبودوضعیت خواب وشرایط روحی می گردد.

2-بهبودعملکردقلب وریه:امواج موسیقی ازطریق آزادسازی میانجی هاباعث تنظیم عملکردقلب وریه می شودودردرمان اختلالات حرکتی(امواج موسیقی باعث بهبودهماهنگی میان قسمتهای مختلف مغزمی شود) نیزموثراست.

تاریخچه:دریونان قدیم،ارتباط نزدیکی بین موسیقی وشفاوجودداشت،درایران نیزازریتم طبلهادرمراسم شفابخش ودرمانگراستفاده می کردند،فارابی موسیقی رابرای جلوگیری ازتاخیررشدکودکان توصیه می کردند،حضرت رسول(ص) می فرمایندخداوندزیباست وزیبایی رادوست دارد.درآمریکادرطی سالهای جنگ جهانی دوم،موسیقی درمانی دربیمارستانهابرای سربازان نقص عضواستفاده شد.ازاواخرقرن بیستم دربیمارستانهای روانی برای درمان افسردگی استفاده می شود.درگذشته ازموسیقی برای درمان اختلالات خواب بخصوص به خواب بردن نوزادان استفاده می کردند. 23/9/89

 

 

دکترعباس حاتمی09122865368   

 

 

 


مقایسه سیستم خانواده سنتی با جدید
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٦   کلمات کلیدی:

   امروز در عصر مدرنیسم زندگی می کنیم که عصر نوآوری و فروپاشی مرزهای اطلاعاتی نامیده شده است. شتاب تحولات و پیشرفت تکنولوژی تاثیرات عمیق و شگرف خود را در معادلات سیاسی ،  اقتصادی،اجتماعی،آموزشی،تربیتی و دیگر جنبه های زندگی ما برجای گذاشته است.

تغییرات و دگرگونیهای اساسی دنیای جدید کارکرد نهادهای تربیتی از جمله خانواده و مدرسه را با چالش ها و دشواری های جدی مواجه ساخته است.برای غلبه براین آسیبها و چالشها بایستی توانایی جدیدی کسب کنیم که فرهنگ ،اندیشه و روشهای تربیتی خود را متناسب با شرایط جدید رشد و تعالی بخشیم تا بتوانیم به درستی از محصولات پیشرفته جامعه مدرن استفاده کنیم و آسیبها یا آفتهای ناشی از تغییرات را کاهش دهیم.در این رویکرد اولین گام ،شناخت ویژگیها و قابلیتهای خانواده ای گذشته و جدید می باشد تا با درک تفاوتهای هریک بتوانیم موقعیت خود را شناسایی و روشهای نوین در تربیت فرزندان را برگزینیم . خانواده هایی که توانسته اند از روشهای تربیتی و مدیریتی جدید استفاده کنند درجه آسیب پذیری آنها بسیار پایین است. 

ویژگی خانواده جدید

ویژگی خانواده سنتی

معادله شخص سالاری شکسته شده وبراساس حق سالاری،عقل گرایی و جمع گرایی است.

خانواده براساس مرد سالاری یابزرگ سالاری اداره می شد.

زن در تمام عرصه های سیاسی،اجتماعی و اقتصادی حقوق برابر  و مساوی با مردها دارد

زن کمتر حق انتخاب آزادانه داشت و فعالیت اجتماعی آن محدودبود.

تربیت فرزندان از طریق گفتگو،در حین کار و بازی براساس استدلال ومنطق است.

تربیت فرزندان بیشتر براساس تلقین،تقلیدو اطاعت بی چون و چرا بود.

فرزندان تخصص های مختلف کسب و شغل دلخواه خود را انتخاب میکنند.

فرزندان غالبا شغل و حرفه پدران خود را ادامه می دادند.

 

جوانان در تمام عرصه های سیاسی،اجتماعی و فرهنگی حق شرکت آزادانه دارند و میتوانند گذشته را نقد کنند.

 

جوانان کمتر حق حضور و شرکت آزادانه در عرصه های گوناگون جامعه را داشتند.

 

نسل جوان و نوجوان احترام بزرگترها را دارند ولی حق دارند از الگوهای جدیدنیز پیروی کنند.بزرگترها نیز تغییر پذیر و نوگراهستند.

نسل جوان و نوجوانان مطیع بزرگترها بودند و بزرگترها سنت ها را حفظ می کردند.

 

اموال،دارایی ودرآمد خانواده بصورت عادلانه مابین اعضای خانواده توزیع می شود.

اموال،دارایی ودرآمد خانواده در انحصار مرد بود

مدرسه برای آموختن خواندن و نوشتن  ومحل پرسشگری،نقد،تحلیل و تشکیک است.

مدرسه برای آموختن خواندن و نوشتن بود.

آموزش و یادگیری مختص سن و جنس نیست،والدین نیز درحال آموزش اند تا از دانش روز دنیا برخوردار شوند.

فقط جوانان ونوجوانان به مدرسه یا دانشگاه می رفتند.

دانش ،اطلاعات ونگرش اعضای خانواده مهمترین ثروت و دارایی خانواه محسوب می شود.

ملک ،زمین و عوامل فیزیکی مهمترین دارایی خانواده ها  بشمار می رفت.

والدین فرزندانی موفق تر از خود تربیت می کنند.والدین نقش مربی حرفه ای دارند.

والدین فرزندانی در حد خود تربیت می کردند.والدین مربی غیرحرفه ای بودند.

یادگیری دوطرفه ازجانب والدین وفرزندان به یکدیگر است.

تعلیم وتربیت یکطرفه ازجانب والدین بود.

بحث وگفتگودرخانواده هاکارشناسی ودرموردمسائل بزرگتر مثل شاخصهای توسعه اجتماعی وجهانی شدن است.

بحث وگفتگودرخانواده هاغیرکارشناسی ودرموردهمسایه هاومسائل پیرامون بود.

2/11/89                                                                        


مصرف لوازم آرایشی
ساعت ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٦   کلمات کلیدی:

اگرچه آماردقیقی درباره میزان مصرف لوازم آرایشی درکشورنداریم ولی طبق گزارش رسانه هادرسال89حدود3میلیارددلارلوازم آرایشی واردکشورشده ومصرف گردیده است.صرفنظرازاینکه مصرف لوازم آرایشی خوب یابدباشد؛همانندسیگارکشیدن معلول یکسری عوامل مثل فشارزندگی وتعارضات فرهنگی است.مهمترین عوامل آرایش وجلوه گری که اغلب درخانمهااتفاق می افتدعبارتنداز:

1-نمایش زیبایی:برخی زنان برای نمایش زیبایی خود؛آرایش می کنندزیرازیبایی راهنروسرمایه خودمی دانندوچون تنها صورت آنهابازاست برای نمایش خودآرایش می کنند.

2-بیکاری:خانمهای بیکاربرای مشغول کردن خودبیش ازخانمهای شاغل آرایش می کنند.

3-همسریابی:درجوامعی که تعدادخانمهابیش ازآقایان باشدتوازن زن ومردبهم میخوردوزنان برای پیداکردن همسر؛دست به آرایش وخونمایی می زنند.مهاجرت پسران به خارج ازکشوروجنگ باعث بهم خوردن توازن دختروپسرمی شود.

4-جبران شکست:برخی خانمهادرزندگی خوددچارشکست؛خشونت ومحدودیت شدیدمی شوندوبرای جبران آن دست به آرایش تند می زنند.

5-کمبوداعتمادبنفس:کمبوداعتمادبنفس واحساس حقارت ازعوامل درونی جلوه گری است.کسانی که خودراشهرونددرجه 2تلقی کننددراثرکمبوداعتمادبنفس خودنمایی می کنند.

6-نبودآموزش:هیچگونه آموزش علمی برای معرفی لوازم آرایشی استانداردورعایت نرم های آرایشی وجودندارد.بسیاری ازمحصولات آرایشی مضروبرخی سرطان زاهستند.معمولا"فلسفه آرایش برای سنین کهنسالی است ولی درایران بدلیل نبودآموزش حتی کودکان نیزآرایش می کنند.

راهکارهای کاهش مصرف لوازم آرایشی درایران

باتوجه به اینکه محصولات آرایشی موجوددربازاراکثرا"غیراستانداردهستندوعوارض ناگواری ازجمله خاصیت سرطانزایی وآلرژن دارندبااقدامات ذیل میتوان مصرف این موادراکاهش داد:

1-تصویب واجرای قانون ضدخشونت وتبعیض:خانمهایی که احساس تبعیض جنسی؛حقوقی یامذهبی کنندویادرجامعه وخانواده انواع خشونت راتجربه نمایند؛عکس العمل آنان هنجارشکنی خواهدبود.

2-ریشه کنی بیکاری خانمها؛آموزش شهروندان توسط رسانه ها.

3-افزایش مشارکت:افزایش مشارکت سیاسی؛اقتصادی واجتماعی زنان.

4-افزایش برنامه های شادی بخش درجامعه مثل تاسیس کانال تلویزیونی موسیقی؛برگزاری جشنواره ها؛گسترش صنعت توریسم.

دکترعباس حاتمی09122865368


صنعت گردشگری
ساعت ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٦   کلمات کلیدی:

ازنظرسازمان جهانی گردشگری؛گردشگرکسی است که ازشهرمحل زندگی خودواردشهردیگری می شودوحداقل24ساعت درشهرمقصداقامت می گزیندکه به آن گردشگرداخلی گویند.اگرمسافرت ازکشوری به کشوری دیگرباشدبه آن گردشگرخارجی گویند؛پیله وران وکسانیکه برای تغییرویزابه کشورسفرمی کنندگردشگرمحسوب نمی شوند.طبق گزارش سازمان جهانی گردشگری ایران ازنظرجاذبه های گردشگری درسال2009رتبه دهم درجهان داشت؛کشورهای چین؛یونان؛مصر؛فرانسه؛آمریکا؛ایتالیاواسپانیادررتبه هابی بعدی قرارداشتند.طبق همان گزارش درسال 2009درآمدصنعت گردشگری درجهان 800میلیارددلاروتعدادگردشگران نیزبه 800میلیون نفررسیده است یعنی هرگردشگربطورمتوسط یک هزاردلارخرج میکند.آمریکاباکسب 52میلیارددلارازنظردرآمدمقام اول بوده ودرآمدترکیه18میلیارددلار؛مالزی15؛تایلند10؛مصر8وایران کمترازیک میلیارددلاربوده است.

ورودهرگردشگربطورمتوسط2شغل درکشورمقصدایجادمی کند.توریسم باآشناکردن ملتهابا یکدیگرضدجنگ وخشونت است وازارزشهای اجتماعی دمکراسی محسوب می شود.روانشناسان وجامعه شناسان برای ایجادتنوع درزندگی جهت کاهش فشارعصبی ناشی اززندگی شهری ونیزتقویت رابطه ملتهاگردشکری رامفید می دانند.

براساس آمارسازمان گردشگری ایران درسال1388حدودیک میلیون نفرگردشگرخارجی به ایران سفرکرده اندکه بخشی ازآنان ایرانیان مقیم خارج ازکشوریاخانواده آنان بوده است که برای دیدن بستگان خودبه ایران سفرمی کنندوحدود5میلیون ایرانی نیزدرهمان سال به خارج ازکشور عزیمت نموده اند.

طبق گزارش اداره گردشگری ترکیه درتابستان 90روزانه5000نفرایرانی به آنتالیاسفرکرده اند.

گردشگران به مقصدآمریکاواروپااکثرا"علمی وتجاری هستندولی گردشگران به مقصدترکیه؛تایلندوهنداغلب جهت تفریح وشادی به آن کشورهاسفرمی نمایند.پیش بینی می شوددرسالهای آینده صنعت گردشگری رونق یابدوکشورهای ویتنام؛برزیل؛کامبوج وفیلی پین نیزبه جمع کشورهای ممتازدرجذب توریست بپیوندند.

عواملی که درجذب توریست موثراست

1-پایین بودن هزینه های خدمات عمومی مثل هتل؛موادغذایی؛حمل ونقل؛مثلا"درتایلنداین خدمات خیلی پایین ومشتری پسنداست.

2-پذیرش تنوع فرهنگی توسط شهروندان کشورمقصدووجودآزادیهای اجتماعی.پذیرش تنوع فرهنگی بمنزله ارج نهادن به ارزشهای مشترک انسانی بدون درنظرگرفتن نژادوملیت است.

3-داشتن جاذبه های توریستی مثل آثارباستانی؛مراکزخریدباقیمت مناسب(قدرت پول ملی کشورمقصد)؛سواحل دریا؛نمایشگاههای بین المللی؛مراکزعلمی برای متخصصان؛اماکن شادی مثل باشگاههای خنده درهند؛کارناول های شادی دربرزیل؛پارک آبی ومناظرطبیعی درتایلند.

4-سرمایه گذاری بخش خصوصی درصنعت توریسم وآزادی اقتصاد.

5-آشنایی شهروندان بازبانهای خارجی بویژه زبان انگلیسی وسلیقه های ملل مختلف(آشنایی شهروندان باسوادبین المللی).

6-تسهیل قوانین کنسولی؛ گمرکی وفرودگاهی(مثل حذف روادید).

7-معرفی جاذبه های توریستی ازطریق رسانه ها و رفتارشهروندان مثلا"درسنگاپورکسی به زمین آشغال
نمی ریزدیادرتایلندخودروهاازبوق زدن خودداری می کنندودرخیابانهاگداوجودندارد.

8-وجهه واعتباربین المللی کشورمقصددرنزدافکارعمومی جهانیان.

9-نظام سیاسی باثبات ودمکراتیک مثلا"مصرجاذبه توریستی بالایی داردولی نظام سیاسی آن غیردمکراتیک است که باعث ناامنی سیاسی؛اجتماعی واقتصادی می گرددوگردشگران رادلسردمی نماید .

16/5/90دکترعباس حاتمی09122865368

 

           


خشونت خانگی
ساعت ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٦   کلمات کلیدی:

خشونت خانگی بمعنی تجاوزیک عضوخانواده علیه عضویااعضای دیگرهمان خانواده.

8گروه شایع خشونت خانگی عبارتنداز:خشونتهای زبانی،روانی یاعاطفی،فیزیکی یاجسمی،حقوقی،جنسی،اقتصادی،فکری،آموزشی ومخاطرات است.خانه خطرناکترین مکان برای بروزخشونتهای خانگی است زیراازدسترس عموم دوراست.

عوامل اصلی خشونت خانگی

1-فقرمالی جهت جبران ضعفها2-تبعیض های حقوقی ،تاریخی وفرهنگی که مانع برابری زن ومرددرهمه سطوح زندگی می شود3-قدرت طلبی شخص سوءاستفاده کننده برای کنترل واعمال قدرت برطرف مقابل4-ارزشهای حاکم برجامعه که باعث ترویج خشونت می شوند (مثل خشونت کلامی دررسانه ها، ادبیات مسئولان دولتی،مشاهده صحنه های خشونت آمیزدرخیابانها ومحیط کاریامشاهده آثارهنری) .

5-پایین بودن اختیارات ازدواج وطلاق زوجین نیززمینه سازخشونت خواهندبود.

6-پذیرش سنتی تنبیه بدنی فرزندومشخص نبودن حدودآن زمینه سازخشونت برعلیه کودکان است.

7-تعصب نسبت به حضورزن درجامعه(به بهانه ای غیرتی بودن یاآبروداری).

8- این دیدگاه که زن درمقابل دریافت نفقه بایدتمکین کندولی اجباری برای تمکین خواست زن نیست.

آماروخشونتهای خانگی

طبق گزارش سازمان بهزیستی درسال 1384روزانه 44موردخشونت خانگی درتهران گزارش شده ولی بسیاری ازخشونتها گزارش نمی شوند.طبق گزارش سال 2010 پزشکان بدون مرز50%قربانیان خشونتهای خانگی کودکان ،40%زنان و10%مردان هستند.درایران درسال 1388حدود28%قتلهاخانگی بوده وتوسط نزدیکان صورت گرفته است،درآمریکااین نسبت 14%بوده است.

درانگلیس تنها35%خشونتهای خانگی درسال 2009 به پلیس گزارش شده بود.

پرخشونت ترین دوره برای زنان :1-1سال اول ازدواج2-دوره تنگناهای مالی3-2سال اول تولدفرزند4-دوره بارداری.

اشکال خشونت خانگی

1-اجازه گرفتن ازهمسربرای کارهای روزمره(نه اطلاع دادن)2-متهم به کارهایی که انجام نداده اید3-اهانت به همسر4-پذیرش تصمیمات همسرازروی ترس وناچاری5-محدودشدن روابط بادوستان بخاطرترس ازهمسر6-مشاجره برسردوزنی یاچندهمسری،درخانواده های چندهمسری خشونت پنهان نیزشایع است زیرافشارروحی ناشی از رقابت زنان درنزدیکی به مرد ونیزعدم تامین نیازهای جنسی زنان باعث افزایش فشارروحی درخانواده می شود.

عوارض خشونت خانگی

احساس بیزاری،دل شکستگی،ترک تحصل ،فرارازمنزل،بی انگیزگی وخصومت ازعوارض این آسیب اجتماعی است.

راهکارکاهش خشونت خانگی درجامعه

1-آموزش عمومی همه شهروندان درتمام سطوح سنی وجغرافیایی،حذف خشونت کلامی ازرسانه ها.

2-تصویب قوانین کارآمدوعادلانه،ریشه کنی فقر.

3-زنانی که استقلال مالی وتحصیلات عالی دارندکمترقربانی خشونت خانگی می شوند.14/1/1390

دکترعباس حاتمی09122865368


تفاوت مدیریت وسیاستمداری
ساعت ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٦   کلمات کلیدی:

اغلب مردم حتی برخی تحصیل کردگان چنین می پندارندکه مدیران اجرایی مثل وزیر؛شهردار؛استاندارو...بهترین سیاستمدارنیزهستند.اماتفاوت فاحشی میان مدیریت وسیاستمداری وجوددارد.یک مدیرکارهارادرست انجام می دهدولی سیاستمدارکاردرست راتشخیص می دهدوازقدرت پیش بینی زیادی برخوردارمی باشد.

سیاستمداری مدیریت برمدیران اجرایی وتخصصی است.امامدیران اجرایی پس ازطی مراحل مختلف میتوانندسیاستمدارشوند.این تفکیک بقدری اهمیت داردکه سرنوشت وجهت گیری ملتهارامشخص می کند.دوگل درفرانسه؛رجب طیب اردوغان درترکیه ونلسون ماندلادرآفریقای جنوبی به دنبال قدرت رفتندتاکاربزرگی راانجام دهندونهایتا"برای ملت خودآزادی؛دمکراسی؛اعتبارجهانی؛ثروت وحیثیت  به ارمغان آوردند.این سیاستمداران درمقاطعی خاص ظهورکرده اندتامسیروجهت گیری کشورهای خودرابنفع همه ملت باهرگرایشی هدایت نمایند.برخی سیاستمداران بی سیاست نیزچون دل بسته مقام بودندوبدنبال قدرت رفتندبرای ملت خوداستبداد؛عقب ماندگی؛فقر؛بیکاری وبدنامی جهانی به یادگارگذاشتند.بدترین وبی فایده ترین افراددرعرصه سیاست؛آنانی هستندکه مجموعه عملکردآنهابرای حفظ سمت ومقام خوداست.صدام حسین درعراق؛رابرت موگابه دربرمه؛فیدل کاسترودرکوبا؛قذافی درلیبی؛کیم ایل سونگ درکره شمالی،خاندان سعودی درعربستان و...صرفا"برای خودقدرت خواسته اندوبرای حفظ رژیم خودبه سرکوب شهروندان وفقرملت تن داده اند.

مهمترین ویژگی یک سیاستمدارآن است که هویتی برای کشورخودتعریف ونقاشی کندکه ثروت زا؛رفاه گستروملت پسندباشدتامجبورنشودهویت خودرابازوروچماق به مردم تحمیل نماید.مردم مالزی تحت رهبری آقای ماهاتیرمحمدثروتمند شده اندوبه دمکراسی رسیده اند؛ضمن اینکه دین وآداب ورسوم خودرانیزازدست نداده اند.

چوئن لاین؛نخست وزیرومعمارچین نوین وقدرتمندامروز؛نیازهای غریزی خودبه سمت وقدرت راکنارگذاشت وهمه چینی هاوجهانیان رامتوجه مائو(رهبرسابق چین)کردوبامائوزدایی وانجام اصلاحات؛چین راازایده آلیسم افراطی نجات داد.سیاستمداران تواناتاریخ انقضای مصرف خودرابخوبی تشخیص می دهندوخودرابرملت تحمیل نمی نمایند.داسیلوادربرزیل؛ماهاتیرمحمددرمالزی                علیرغم داشتن محبوبیت مردمی ازقدرت کناررفتندوامورات مملکت رابه سیاستمداران جوان بانگرش جدیدسپردند.اماولادیمیرپوتین درروسیه؛علی عبدالله صالح دریمن؛فیدل کاسترودرکوبادرقدرت ماندندکه حاصل قدرت آنهافقروعقب ماندگی بود.

رهبران سابق شوروی؛رهبرکوبا؛اردن؛کره شمالی؛عربستان؛بحرین و... تادم مرگ درقدرت ماندندوبدبختی رابرای ملت خودفراهم نمودند.

حاکمان دائم العمردرسودان؛مراکش؛بحرین؛سوریه؛قزاقستان وقطر برای ملت خودفقر؛استبداد؛بیکاری وعوام گرایی به ارمغان آوردندوبرای فریب افکارعمومی فقرنوازی کردند.

سیاستمداران خوش نام خودرابرمردم تحمیل نمی کنندوبرای مردم خودآزادی؛صمیمیت؛یکپارچگی؛رفاه وامنیت  بوجودمی آورندوپس از2دوره یعنی 8سال ازقدرت کنارمی روند.

درسیاست تصویربمراتب مهمترازواقعیت است همینکه سیاستمداری ببیندموردانتقاداست ومحبوبیت ملی اوبه سراشیبی افتاده است بایدبابرگزاری انتخابات آزادکناررودوحکومت رابه منتخب مردم بسپارد؛البته برای سنجش مقبولیت سیاستمدارآزادی های مدنی ورسانه ای ضروری است.

سیاستمداران حرفه ای ازدشمنان؛دوستان وازدوستان؛وفاداران می سازند.

وقتی که خانم شیناواتراسیاستمدارجوان تایلندی درانتخابات تیرماه1390 تایلندبه پیروزی رسیدبابرگزاری کنفرانس خبری مشترک بارهبران احزاب شکست خورده اعلام کردبامخالفان گفتگومی کندوآنان رادردولت مشارکت خواهدداد؛اوبرعلیه مخالفان خودپرونده سازی نکردبلکه مخالفان راسرمایه کشورخودمی دانست.

برای سیاستمدارگفتگو ومذاکره باهمه گروههای مخالف وموافق یک اصل تغییرناپذیراست.

15/5/90دکترعباس حاتمی09122865368

 


تغذیه مناسب بهترین راه پیشگیری و درمان بیماری دیابت(مرض قند) وچاقی است.
ساعت ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٦   کلمات کلیدی:

طبق گزارش انجمن پزشکان داخلی درایران حدود4میلیون نفربیماردیابتی(قندخون ناشتابیش از126میلی گرم درصد) وجودداردو4میلیون نفرنیزدرمرزابتلائ به این بیماری(قندخون بالای 100میلیگرم درصد) قراردارند. حدود30%جمعیت ایران  نیزدچارچاقی (درزنان بیشترازمردان)هستند(برخی ازاین افرادظاهرلاغری دارندولی چربی خون آنان بالاست که به این افرادچاق پنهان گفته می شود).داشتن تغذیه مناسب،آرامش روانی وتحرک(روزانه نیم ساعت ورزش یاکارفیزیکی)ونیز عدم استعمال دخانیات بهترین راه پیشگیری و درمان این بیماریهاست.

1-رژیم غذایی مخصوص بیماران دیابتی(قندخون بالا):

الف-ازمصرف موادغذائی زیرکاملا"خودداری گردد.

شیرینی جات،چربی،ترکیبات قندی،نوشابه،شربت،خرما،بستنی،شکلات،کشمش،انگور،هندوانه،کمپوت میوه ها،جگر(دارای موادقندی بصورت گلیکوژن است).

ب-موادغذائی زیرکمترمصرف شود:

موادنشاسته دارمانندنان(هربارمصرف به اندازه یک کف دست باشد)،برنج وماکارونی(به اندازه 10قاشق، روزانه یکی ازموادنشاسته دارفوق  مصرف شود)،

ج-بیماران مبتلابه دیابت غذاهای زیررامصرف کنند:

سبزیجات تازه،کاهو،خیار،گوجه فرنگی،گوشت خالص مرغ وماهی(بدون چربی)،کدو(آب پز)،قارچ،سویا،شیرکم چرب.

2-رژیم غذائی مخصوص بیماران باتری گلیسریدبالا(بیش از200میلی گرم درصددرخون):

الف-ازمصرف موادغذائی زیرخودداری شود:

کله پاچه،جگر،سیرابی،گوشت چربی دار،موادغذائی سرخ کردنی،سوسیس،کالباس،همبرگر،کلیه فست فودها،کره،خامه،شیرپرچرب،پنیرپرچرب ودوغ پرچرب.

لازم بذکراست موادقندی دربدن به چربی نیزتبدیل می شوند.

 

ب-موادغذائی زیرکمترمصرف شود:           

موادنشاسته دارمانند نان(به اندازه کف دست درهروعده)،ماکارونی وبرنج(روزانه فقط یکی ازآنهاحداکثر10قاشق مصرف گردد)،موادقندی وشیرینی جات،روغن زیتون وماهی؛نان تهیه شده ازآردسفیدغنی شده نیست وبه چاقی کمک می کند.

ج-موادغذائی زیرمصرف شود:

سبزیجات تازه،حبوبات ،کاهو،شوید،خیار،کدو،گوجه فرنگی،گوشت مرغ یاماهی بدون چرب،سویا،قارچ،انار،گریپ فورت.

3-رژیم غذائی مخصوص بیماران باکلسترول بالا(بیش از200میلی گرم درصددرخون):

الف-ازمصرف موادغذائی زیرکاملا"خودداری گردد:

تخم مرغ،کوکو(بامحتوی زرده تخم مرغ)،جگر،کله پاچه،سیرابی،روغن حیوانی،سرخ کردنی،چربی،کره ،خامه،ماست ؛دوغ وشیرپرچرب،فست فودها.

ب-موادغذائی زیرکمترمصرف شود:

ماهی وزیتون، روغن مایع،مغزگردووبادام.

ج-موادغذائی زیربهتراست مصرف شود:

سبزیجات تازه،کاهو،شوید،قارچ،سویا،حبوبات،انواع میوه هابویژه انار،گوشت بدون چربی مرغ ،روغن ماهی،پسته خام،شیریاماست کم چرب .

تبصره:درایران تنوع غذایی کمترازمتوسط جهانی است(متوسط جهانی 30نوع غذا،درایران14نوع وژاپن70نوع غذا).تنوع غذایی درپیشگیری ازبیماریهابسیارموثراست.سرانه مصرف ماهی درایران2کیلوگرم ودرژاپن12کیلوگرم درسال است.18/3/90

دکترحاتمی09122865368

 

 


تاثیرعمیق نسل دات کام برآینده
ساعت ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٦   کلمات کلیدی:

نسل دات کام به جوانان زیر22سال(برپایه سال2010) اطلاق می شودکه پس ازاختراع انترنت پابه عرصه زندگی گذاشته اند.این نسل درسال2011حدود 42درصدجمعیت کشورهای درحال توسعه راتشکیل می دهندوبیش ازآنکه به والدین یاگذشتگان خودشبیه باشند،به هم سن وسالان خوددرسراسرجهان شباهت دارندزیراازطریق انترنت(شبکه های اجتماعی فیس بوک،تویتر،یوتیوب و...)وتلویزیونهای ماهواره ای بادنیای خارج درارتباط هستندوازیکدیگرالگومی گیرند(فرزندان مافرزندان زمانه خویش هستند(حضرت علی ع)).

خصوصیات نسل دات کام

این نسل ترجیح می دهداستقلال عمل بیشتری داشته باشد،پرسشگرندوبدون استدلال هیچ دیدگاهی رانمی پذیرند،نسبت به وضعیت جامعه احساس مسئولیت دارند،اعتمادبنفس بالایی دارند،به حقایق علمی گرایش دارندتانقل وقولها،پیگیرمطالبات وحقوق شهروندی خودهستند،بدون ترس حرف می زنندوبدون استدلال هیچ نظریه ای رانمی پذیرند،آزادی؛صلح ورفاه اجتماعی برای آنان بسیارمهم است.چون وضعیت جامعه راباجهان خارج مقایسه می کنندبنابراین انتظارات جدیدومتاثرازجهانی شدن دارند.به ارزشهای مشترک جهانی مثل فراگیری زبان بین المللی؛صنعت گردشگری ودوستی ملتها گرایش بیشتری دارندوازخشونت وعوامگرایی دوری می جویند.

نسل دات کام میتواندبرای جوامع دانش پذیرونوآورفرصتی جهت رشدوپیشرفت باشدولی برای جوامع بسته وتغییرناپذیرتهدیدخواهندبود.اگرساختارهای سیاسی واجتماعی این نسل راجذب نکنندآنان ازطریق سرقت،اعتیاد،نافرمانی وهنجارشکنی به تهدیدتبدیل می شوند.والدین نیزبرای همسوئی بااین نسل نیازمندنوسازی دیدگاههاونگرشهای خودهستند.

تاثیرنسل دات کام برنظامهای سیاسی واجتماعی

برای این نسل یادگیری مادام العمرشیوه عادی زندگی است درنتیجه دائم درحال نوسازی دانش وتجربه های خودهستندواطلاعات به روزوجهانی دارند.این نسل مطالبات جدیدی داردبنابراین حکومتهای محافظه کاروغیردمکراتیک راهمانطوریکه درتونس،مصر،لیبی،یمن و...مشاهده شدنمی پذیرندوخواستارانتخاب آزادانه رهبران سیاسی وبازنگری درارزشهای حاکم برجامعه براساس حقایق علمی جدید هستند.

نسل دات کام comبدنبال تحقیق وتوسعه است وبه ابزارتحقیق وپژوهش نیازداردیکی ازابزارهای تحقیق وتوسعه آزادی اندیشه ودیگری انترنت پرسرعت است.اگراین ابزارهاتوسط حکومتهاتا"مین نشودآنان به کشورهای دارای امکانات تحقیق وتوسعه مهاجرت می نمایند.بامهاجرت نخبگان به خارج فقروبیکاری درکشورهای توسعه نیافته بیشترمی شودوباعث گسترش اعتراضات وناامنی می گردد.

دکترعباس حاتمی30/4/90


دوره پست مدرنیسم
ساعت ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٦   کلمات کلیدی:

تاریخ بشری رامیتوان به چنددوره تقسیم کرد،هردوره ویژگیهای اجتماعی،سیاسی،فلسفی وعلمی خودرادارد.دوره کنونی به عصرپست مدرنیسم(بعدازمدرنیسم) مشهوراست،تشریح خصوصیات این دوره وتفاوت آن بادوره مدرنیسم(تجد د):

الف:عصرمدرنیسم(نوگرایی):مدرنیته بمعنی تازگی یاامروزی است که بعدازدوره رنسانس(قرون وسطی)درحوالی قرن هیجدهم میلادی دراروپاآغازشدوپایه گذارتمدن غرب گردید.این دوره راعصرصنعتی شدن نیزگویندومشخصه های آن عبارتنداز:رشدفرهنگ پرسشگری ،عقلانیت،عصراستدلال،توسعه علمی،نقدپذیری،آینده نگری،قانون گرایی،شک کردن به گذشته ها،اعتقادبه رای واستقلال انسان؛مطلق بودن اخلاق،تبدیل شدن جهان به دهکده جهانی.

ب-عصرپست مدرنیسم:ازاواخرقرن بیستم باپیدایش انترنت آغازشده وهم اینک نیز جریان دارد.مشخصه های اصلی این دوره عبارتنداز:

ازبین رفتن مرزهای اطلاعاتی(بوجودآمدن سالن جهانی)،واقعیت یک ساختاراجتماعی است که ساخته می شودنه اینکه پیدامی شود،ردادعاهای شناسایی حقیقت(حقیقت ساخته می شود)،خودداری ازجستجوی اصالت وتلاش برای ساختن آن،اعتقادبه ابرانسان بودن واستفاده بیشترازظرفیت مغزآدمی ،نقدکردن بنیانها؛نسبی بودن اخلاق،رشدصنعت مجازی(انترنت چمدانی؛شبکه های اجتماعی،هوش مصنوعی)؛تقویت ارزشهای مشترک جهانی.

دوره پست مدرنیسم درحال گذاربه عصرژنتیک است وآینده نیزعصرنانوتکنولوژی خواهدبود.

پست مدرنیته

مدرنیته

دیدگاههاومباحث بنیانی

تا"کیدبرمنابع دیجیتال وچندرسانه ای

استفاده ازمنابع چاپی،دیداری،شنیداری

منابع اطلاعاتی

نسبت گرایی وبازتعریف مفاهیم

قطعیت ونظام مندی مفاهیم

دیداجتماعی

چیزی که ساخته یااتخاذمی شود

چیزی که کشف می شود

واقعیت

توجه به مدیریت دانش پذیر

توجه به مدیریت منابع اطلاعات

مدیریت

توجه به هماهنگی بین افرادوگرایش به نظریه سیستمی

توجه به تخصص ومهارتهای افراد

مدیریت منابع انسانی

پیشقدم درتغییرات سریع وبنیانی

تغییرات جزئی وبطئی

مدیریت تغییر

 

09122865368دکترعباس حاتمی 30/4/90

 


بحران مهاجرت نخبگان
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٦   کلمات کلیدی:

دریک جامعه پیشرفته 85%ثروت ملی رامنابع انسانی کارآفرین تشکیل می دهد؛این نسبت درژاپن؛کره جنوبی وسوئیس که فاقدمنابع طبیعی هستندبه 90درصدمی رسد.منظورازمنابع انسانی کارآفرین نیروهای متخصص؛سرمایه گذاران؛هنرمندان؛کارگران ماهرو...هستندکه بدلیل داشتن پتانسیل بالادرتولیددانش؛انتشاردانش؛ایجاداشتغال ؛خلاقیت ونوآوری بنام نخبگان شناخته می شوند.نخبگان نسبت به افرادعادی ازاستعداد؛انگیزه وتوانایی بالایی برای تولیدعلم وتکنولوژی برخوردارهستند.مهاجرت نخبگان یعنی خروج این نیروهاازکشورمبداءبه قصدخدمت دریک کشورپیشرفته است.مهاجرت ممکنست بالقوه یابالفعل باشد؛درمهاجرت بالقوه؛افرادهنوزبه شرایط مهاجرت دست نیافته اندولی آرزوی مهاجرت رادارندواگرمرزهابازباشد کوچ می کنند.درمهاجرت بالفعل نخبگان عملا"کوچ می نمایند.

براساس آمارصندوق بین المللی پول درسال 2005ایران ازنظرمهاجرت نخبگان دربین 90کشوردرحال توسعه رتبه نخست راداردبنحوی که سالیانه180-150هزارنخبه ازکشورخارج می شوند.آماردقیقی درموردایرانیان مهاجردردست نیست ولی رسانه هاتعدادآنهاراحدود4میلیون نفر تخمین می زنند.تاسال2005توزیع ایرانیان دردنیابشرح ذیل بود:

آمریکا6/1میلیون نفر؛کانادا200هزار؛انگلیس180هزار؛آلمان110هزار؛فرانسه100هزار؛سوئد90هزار؛استرالیا70هزار؛امارات متحده عربی200هزار؛ترکیه200هزار؛هلند20هزاروبقیه ایرانیهادریونان؛قبرس؛نروژ؛عراق؛ژاپن؛مالزی؛هند؛عراق وتایلند پراکنده هستند.

طبق همان آمارحدود300هزارایرانی درآمریکادارای مدرک تحصیلی دکتراببالاهستند.

تقریبا"50%ایرانیان مهاجردارای مدرک تحصیلی بالاترازلیسانس هستندواگرهرکدام بطورمتوسط6سال درایران دردانشگاه تحصیل کرده باشندبرپایه نرخ تورم سال1388بطورمتوسط سالیانه 6/3میلیارددلارسرمایه ملی به خارج ازکشورمهاجرت منتقل می شود.

000/000/3600=000/000/10*6*60 هزارمهاجرتحصیل کرده دانشگاهی

سرمایه های مالی ایرانیان مقیم خارج تاسال2009حدود1200میلیارددلارتخمین زده شده است که برپایه شرایط اقتصادی ایران درسال1388معادل 25سال صدورکالاهای نفتی وبرای ایجاد350میلیون شغل کفایت می کند.

تعداداساتیددانشگاههای ایران درهمان سال1500نفرودرآمریکااساتیدایرانی تبار1800نفربود.

ازمجموع110هزارنفرایرانی مقیم آلمان بیش از2000عنوان کتاب منتشرشده است درحالیکه ازبین 2میلیون مهاجرترکیه تنها100عنوان کتاب منتشرشده بود.ایرانیان مهاجردرمجالس قانون گذاری؛رسانه های بین المللی مثلCNN -BBCوروزنامه های تایمز؛واشنگتن پست و...حضورفعالی دارندودرهدایت افکارعمومی جهان موثرند.

باتوجه به اینکه کشورهای پیشرفته به دانشمندان ومتخصصان اجازه اقامت می دهندازاینرو اکثرایرانیان درآن کشورهامتخصص هستندولی درکشورهای درحال توسعه مثل ترکیه؛امارات متحده عربی؛تایلند؛عراق و...ایرانیان درصنعت توریسم وکسب وکارمشغول فعالیت اند.

دلایل مهاجرت نخبگان به خارج

1-وجودزمینه های تحقیق وتوسعه وفرصتهای مناسب شغلی درکشورمقصد.

2-وجودآزادیهای اجتماعی؛فرهنگی؛سیاسی وعلمی درکشورهای مقصد.

3-وجودنظم اجتماعی ورفاه جسمی وروانی درکشورهای پیشرفته.

عواقب خروج نخبگان

1-خروج ژن های باهوشی همراه باخروج نخبگان وکاهش ضریب هوشی نسلها ی آینده.

2-فرارسرمایه هاومتعاقب آن کاهش سرمایه گذاری وگسترش فقروبیکاری.

راهکارهای پیشنهادی برای ممانعت ازمهاجرت نخبگان

1-ایجادزمینه های تحقیق وتوسعه وفرصتهای مناسب شغلی برای نخبگان.

2-افزایش زمینه های مشارکت نخبگان؛حتی میتوان درمجلس کرسی برای نخبگان خارج ازکشوردرنظرگرفت.

3-ایجادمراکزویژه توریستی دربرخی نقاط کشورجهت تفریح واحساس رضایت نخبگان.

8/5/90دکترعباس حاتمی09122865368


← صفحه بعد صفحه قبل →