وبلاگ آموزشی و تحلیلی(سوادزندگی)

آگاهی دشمن جهل وخودکامگی است.زگهواره تاگوردانش بجوی(حضرت رسول)

امربه معروف ونهی ازمنکرنظارت عمومی برای توسعه

امربمعروف ونهی ازمنکرازاصول دین بوده وبیانگرتبادلات فرهنگی ،یادگیری وسرزندگی جامعه است. امر به معروف و نهی از منکر از ارکان نظام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

پیرامون شرایط روسپی ساز

پیرامون شرایط روسپی ساز روسپیگری یعنی تن فروشی زنان وایجادرابطه جنسی درازای دریافت پول ویارفع سایرمایحتاج زندگی. روسپیگری بازنافرق داردزیرازنامعمولا"ازروی هوس ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 27 بازدید
بهمن 93
1 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
آذر 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
4 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
5 پست
شهریور 91
9 پست
مرداد 91
3 پست
اسفند 90
4 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
5 پست
شهریور 90
12 پست
مرداد 90
1 پست
دی 89
3 پست
آبان 85
2 پست