تحلیل اجتماعی

۱۱ میلیون مجرد در سن ازدواج برای تامین نیازجنسی خود چه راه هایی را انتخاب می کنند؟

یکی از ویژگی های جامعه ما آمار بالای جمعیت جوان است که می تواند یک فرصت برای توسعه کشور باشد.این آمار بالا با آمار پایین دیگری در زمینه کاهش تمایل به ازدواج دایم، موجب نگرانی هم شده است.یعنی فرصتی که اگر تدبیر نشود می تواند در هر جامعه ای به تهدید تبدیل گردد.
تاملی بر آمار یازده میلیون افراد در سن ازدواجی که هرگز ازدواج نکردن این سئوال را به ذهن متبادر می کند که این افراد برای تامین نیاز جنسی خود چه کار می کنند؟ نیازی که بی پاسخ گذاشتن آن عوارض متعددی را برای افرادوجامعه خواهد داشت.این فرضهادرپاسخ به سوال فوق مطرح است:
-عده ای نیازهای جنسی خودراسرکوب می کنند تاشایدزمان مناسبی ازدواج نمایند.
- برخی هم برای تامین این نیاز خود، ازدواج موقت می کنند( باصیغه محرمیت و ...)
-عده ای هم به سمت خود ارضایی می روندکه این شیوه هم عوارض مختلفی جسمی و روانی و ... دارد که در این نوشتار قصد پرداختن به آن را ندارم

- بعضی ها هم نیاز جنسی شان را از طریق ارتباط نامشروع با دیگران برآورده می کنند.این روش هم عوارض و پیامد های مختلفی از منظر حقوقی، فرهنگی، اجتماعی،جسمی، مذهبی و ...برای آنان دارد.
-برخی ازطریق
تجاوز به عنف و یا آزار جنسی کودکان بخشی از این نیاز خود را پاسخ می دهند.
-عده ای هم سردر گم هستند و نمی دانند باید چه کار کنند.هرزه گی وچشم چرانی درخیابان و محیط کارو ... هم می تواند راهی برای عده ای دیگرباشد.
آن چه که مهم است این که در همه این افراد
«نارضایتی از تامین نیاز جنسی» وجود دارد.این نارضایتی خود می تواند در عملکرد افراد در محیط های اجتماعی و در ایفای نقش های اجتماعی شان تاثیر منفی بگذاردوبه جامعه منتقل شودمثل پرخاشگری،بی انگیزگی،افسردگی و...
گرچه این تاخیر در ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج خود دلایل متعددی دارد که اتخاذ سیاست های کمک مالی یا مباحثی که این روز ها به عنوان عوامل تشویقی برای تشکیل ازدواج و فرزند بیشتر مطرح می شود از قبیل دو هفته مرخصی برای آقایان و دادن سکه به والدین و... نمی تواند دراین اوضاع اقتصادی عامل موثری برای تشویق به ازدواج دائم باشد. بسیاری از افراد هستند که تمکن مالی دارند ولی از پذیرش مسئولیت دیگران درقالب تشکیل خانواده فرار می کنند،
ناامیدی از آینده می توانددراین کاهش میل به ازدواج موثر باشد.
فراموش نشود که در گذشته آینده نگری نکردیم و این شرایط امروزی بوجودآمدو بدون شک این تاخیر در سن ازدواج و کاهش تمایل افراد به تشکیل زندگی خانوادگی ازطریق ازدواج دایم، درآینده عوارض دیگری ازقبیل افزایش ابتلاءبه ایدز، بی اعتمادی یا کاهش اعتماد به سلامت پسران و دختران قبل از ازدواج را هم به دنبال خواهد داشت که حتی می تواند موجب بالاتر رفتن سن ازدواج در آینده نه چندان دور نیز گرددوبحران جنسی بوجودآورد.21/12/91

www.drhatamy.blogfa.com

/ 0 نظر / 10 بازدید