دانستنیهای عمومی

وقتی کسی تو را فقط "یکی دیگر" بحساب می آورد اجازه نده همان شخص بصورت اولویت  به زندگی توواردشود

رابطه وقتی در بهترین حالت است که متعادل باشد.
هیچگاه سعی نکن خودت را برای کسی توصیف کنی.

زیرا مردمی که تو را دوست دارند نیازی به این کار ندارند

و آنها که از شما بدشان می آید حرف تو را باور نمی کنند. 
وقتی دائم می گوئی که کار داری هرگز از کار کردن رهایی پیدا نمی کنی

وقتی دائم می گوئی وقت ندارم هرگز وقت آزاد پیدا نمی کنی

وقتی دائم می گوئی این کار را فردا انجام خواهم داد هرگز آن فردا فرا نمی رسد. 
ما کسانی که ما را دوست دارند به گریه می اندازیم

برای کسانی گریه می کنیم که برای ما ارزشی قائل نیستندویادرقیدحیات نمیباشند

و ما نگران کسانی هستیم که هرگز بخاطر ما اشکی نمی ریزند

این حقیقت زندگی است. عجیب است، ولی واقعی

حال که حقیقت را دانستی بدان که هرگز برای دگرگون شدن دیر نیست. 
وقتی در حال خوشی هستی قول به کسی نده

وقتی غمگینی به کسی پاسخ نده

و وقتی عصبانی هستی تصمیم نگیر.

همیشه دو بار فکر کن،پرسشگرباش.... و درست عمل کن.

زمان مانند یک رودخانه است. هرگز نمی تونی به یک آب دو بار دست بزنی،

زیرا آن جریان آبی که از مقابل تو گذشت دیگر باز نمی گردد.

پس از هر لحظه زندگیت لذت ببر
اول می مردم برای اینکه دبیرستان را تمام کرده و به دانشگاه وارد شوم، و سپس می مردم برای اینکه دانشگاه را تمام کرده و به کاری مشغول بشوم، بعد می مردم برای اینکه ازدواج کنم و صاحب فرزند بشوم، بعد می مردم برای اینکه فرزندانم زودتر بزرگ شوندو من بتوانم به کار خود برگردم، و در این هنگام می مردم برای اینکه بازنشسته بشوم.

حالا دارم می میرم و ناگهان متوجه شدم که فراموش کردم زندگی باکیفیت کنم،فقط عمرم گذشت.

خواهش می کنم اجازه ندهید چنین بلائی بر سر شما بیاید. قدر موقعیت فعلی خودتان را بدانید و از هر روز لذت ببرید. 8 /4/ww.drhatamy.blogfa.com91

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید