پندآموزی

پندآموزی

-هر وقت درفریب دادن کسی موفق شدی به این فکرنباش که او چقدراحمق بوده، به این فکرباش که او چقدر به تو اعتماد داشت وشماظرفیت نداشتید. 

-همیشه یادمان باشد که نگفته ها را میتوان گفت ولی گفته ها رابسختی میتوان پس گرفت. 

-مرداب به رود گفت: چه کردی که زلالی؟
جواب داد : گذشتم وسکون نکردم. 

-ایمان یعنی باور داشتن چیزی که هنوز نمیبینی . پاداش این ایمان دیدن چیزی است که باور داشتی.

-گاه در زندگی ، موقعیت هایی پیش می آید که انسان باید تاوان دعاهای مستجاب شده ا ی خود را بپردازد! 

-کوروش کبیر : برای متنفر بودن از کسانیکه از من متنفرند وقتی ندارم. زیرا من گرفتار دوست داشتن کسانی هستم که مرا دوست دارند 

-عشق غالبا یک نوع عذاب است اما محروم بودن از آن مرگ است.

-آنچه را که از دست داده اید فراموش کنید در نتیجه می توانید آنچه را که هنوز باقی است به دست آورید.

-بزرگترین جلوه ی جهل ونادانی انسان نپذیرفتن دانش دیگران درباره ی چیزی است که خود اطلاعی از آن ندارد.

-مردم هرگز خوشبختی خود را نمی شناسند اّّّّما خوشبختی دیگران همیشه در جلو دیدگان آنهاست.  

-عمر بهار را بقایی نیست...
گاهی چهره آن تیره میشود و هر زیباروئی از زیبایی می افتد...
اما بهار تو خزان نخواهد دید و زیبائیهای تو از بین نخواهند رفت وتا خداست اینگونه باقی خواهد ماند(شکسپیر) 

-همواره روحی مهاجر باش به سوی مبدا، به سوی آنجا که بتوانی انسان تر باشی و از آنچه که هستی و هستند فاصله بگیری؛این رسالت دایمی توست... "دکتر شریعتی" 

-وقتی که انسان بخواهد ببری را بکشد اسمش را ورزش می‌گذارد
اما اگر ببر بخواهد ازخوددفاع کند اسمش درنده خویی است. . . 

-یک “امروز” ارزشِ دو “فردا” را دارد.(بنجامین فرانکلین) 

-گورستانها پر از افرادیست که
می پنداشتند چرخ دنیا بدون آنها هرگز نمی چرخد...

 -انسان موفق کسی است که میتواندباآجرهایی که دیگران بسمت اوپرتاب می کنندزیربنای محکمی بسازد.

-دنیای وحش نیزقانونی دارد؛پلنگی که گرسنه نباشدبه آهوحمله نمی کند. دکترعباس حاتمی

 

/ 0 نظر / 8 بازدید