روسیه وجاذبه های گردشگری آن

 

گردشگری ازآن جهت که باعث ایجادتنوع درزندگی شده وملتهارابیکدیگرنزدیک می کندبه یک ارزش اجتماعی تبدیل شده است وبیان خاطرات وتجربیات نیزباعث استفاده بهینه ازفرصتهای گردشگری می گردد.

80%مردم روس نژادی از نژادهای اسلاو شرقی هستندکه دارای قدی بلندوپوستی سفیدبوده وبه نژادزیبایی مشهورند.مردمان این نژاد عمدتاً در روسیه و کشورهای همسایه سکونت دارند. نام روسیه از همین نام منشأ گرفته‌است ودرسال862میلادی پایه گذاری شده است.روسیه76%مساحت شوروی سابق راتشکیل می دادوامروزه11درصدخشکی و30%جنگلهای جهان راداراست،65%روسیه درقاره آسیاو35%دراروپاقرارداردولی 72%جمعیت آن دربخش اروپایی زندگی می کنند. روس‌ها به زبان روسی سخن می‌گویندکه زبان نسبتا"سختی است وکاربردبین المللی ندارد. این کشور در آسیای شمالی و اروپای خاوری(اروآسیا) واقع است و با اقیانوس آرام شمالی و اقیانوس منجمد شمالی؛ و نیز با دریای خزر، دریای سیاه، و دریای بالتیک مرز آبی دارد. روسیه با ۱۴ کشور آسیایی و اروپایی مرز زمینی دارد و با کشورهای پیرامون دریای برینگ، دریای ژاپن، دریای خزر، دریای سیاه، و دریای بالتیک ارتباط دریایی دارد. روسیه با ۱۷میلیون کیلومتر مربع وسعت، پهناورترین کشور جهان است. پهناوری روسیه دو برابر مساحت کانادا یا چین یا ایالات متحده آمریکا است. این کشور در عرضهای بالای جغرافیایی واقع شده‌است و بیشتر مناطق کشور سردسیر و کم بارش است. به همین دلیل بیشتر مناطق این کشور (به ویژه سرزمین بزرگ سیبری) خالی از سکنه هستند و کشاورزی در این مناطق میسر نیست. پایتخت روسیه شهر مسکو است که در باختر و بخش اروپایی کشور است و بزرگترین شهر اروپا است.

وضعیت سیاسی:نظام روسیه جمهوری سکولارفدرال است ویکی ازآزادترین کشورازنظرمذهبی است.اکثرجمعیت آن پیروآئین ارتدکس هستند ولی مسلمان نیز دارند. درروسیه رسانه هاآزادهستندویکی ازپرسرعت ترین اینترنت جهان راداردولی فاقدانتخابات آزاداست.

نظام اجتماعی:درروسیه برای اتباع روسیه تحصیل درتمام مقاطع رایگان است وهمه مردم تحت پوشش نظام بیمه ای هستند،رشدجمعیت آن منفی بوده وفرارمغزهارواج دارد.

نظام اقتصادی:تولیدناخالص داخلی آن827/1تریلیون دلاردرسال2011بادرآمدسرانه حدود12000 دلار(3برابرایران)وهفتمین قدرت اقتصادی جهان است.اقتصادآن کشوربیشترمتکی به صنعت نفت وگازباتسلط دولت است.صنایع اسلحه سازی درروسیه مهم است وسالیانه5میلیارددلاراسلحه صادرمی کندولی بدلیل قدیمی بودن تکنولوژی قادربه رقابت باصنایع اسلحه سازی آمریکاوفرانسه نیست وبیشترکشورهای فقیرمتقاضی خریداسلحه روسی هستند.

واحدپول آن کشورروبل است که هرروبل معاد60تومان ایران وهر33روبل1دلارآمریکا(تیرماه1391)می باشد.

مردم روسی مصرف گرابوده وعمده کالاهای مصرفی آن کشوروارداتی است.

سبک زندگی:مردم روسیه به شیک پوشی وزیبایی مشهورهستند،زنان کمترلوازم آرایشی مصرف می کنندولی ازطریق ورزش ایروبیک اندام خودرامتناسب نگه می دارند.مردمان نسبتا"مغروربوده وکمتربه زبانهای بین المللی مکالمه می نمایند.روسیه ازنظرشاخص شادی وفساداداری رتبه خوبی ندارد.اکثرمردم روسیه الکل وسیگارمصرف می کنندولی اعتیادبه موادمخدرکم است.

موقعیت بین المللی:روسیه تلاش می کندموقعیت بین المللی شوروی سابق رااحیاءکندولی بدلایل زیرقدرت بین المللی زیادی نداردونیازبه اصلاحات اساسی دارد:

-درروسیه تفکربین المللی ضعیف است وحس ناسیونالیستی دارندوقادربه ارتباط بادنیانیستند.

-سیستم اقتصادی آن کشورتولیدگرانبوده ووابسته به نفت وواردات است.

-ازنظرسیاسی به ثبات کامل نرسیده است.

-دانشگاههای آن کشورازنظرتولیدعلم درموقعیت ضعیفی قراردارند. 

روسیه حدود ۱۴۲ میلیون نفردرسال2006جمعیت داشت(مقام هشتم درجهان)،تراکم جمعیت روسیه ۳/۸ نفر در هر کیلومتر مربع است که از پایین ترین نرخهای تراکم جمعیت در جهان است. همچنین نرخ رشد جمعیت در این کشور منفی است . حدود ۸۰ درصد (۱۱۵ میلیون تن) از مردم روسیه از نژاد روسی هستند و سایر نژادهای این کشور عبارتند از: تاتار، اوکراینی، چوواش، چچنی، ارمنی، داغستانی، مغول، آواری، اینگوش، چرکس، بالکار، اوستیایی، آذری، گرجی، و... زبان رسمی روسیه، زبان روسی است. ولی ۲۷ زبان رسمی دیگر نیز در جمهوری‌ها و مناطق خودگردان این کشور وجود دارد. روسیه ۲۱ جمهوری خودگردان دارد که بیشتر در جنوب باختر کشور (قفقاز شمالی) قرار دارند، که برخی از آنها مانند داغستان، تا حدود ۲۰۰ سال پیش جزئی از ایران بوده‌اند. روسیه فرهنگ سنتی پرباری دارد و نویسندگان معروفی مانند تولستوی و داستایوفسکی روسی بوده‌اند. 

روسیه تا پیش از قرن هجدهم یک حکومت نه چندان نیرومند در خاور اروپا بود و وسعت آن چندان زیاد نبود. تا اینکه در آغاز قرن ۱۸ میلادی و با اصلاحاتی که تزار پتر بزرگ انجام داد، این کشور به یک امپراتوری پهناور و نیرومند تبدیل شد. در سال ۱۲۹۶ هجری خورشیدی (۱۹۱۷) انقلاب کمونیستی در این کشور به وقوع پیوست و نام کشور به «اتحاد جماهیر شوروی» تغییر یافت. در سال ۱۳۷۰ (۱۹۹۱) شوروی پس از جنگ سرد طولانی با غرب فروپاشید و فدراسیون روسیه به جای آن نشست. راههای ترابری این کشور نیز بسیار مهم هستند. اقتصاد این کشور بر پایه سرمایه داری و خصوصی سازی است، که این موضوع پس از فروپاشی شوروی و رهایی از اقتصاد دولتی و سوسیالیستی انجام شد. 

دیدنیهای روسیه

دریاچه ی بایکال :این دریاچه، عمیق ترین دریاچه ی جهان است، که در شرق سیبری واقع شده است. با زلال ترین آب دریاچه ای روی زمین، این دریاچه 1500متر عمق دارد. دره ها ی آب افشان: صدها آب فشان که بخار و آب از آن خارج می شود در این منطقه که نام آن کامچاتکا است قرار گرفته اند. این محل در آثار میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت رسیده است.

اثر تاریخی مادر میهن: این مجسمه عظیم و یادبود گرانبها به یاد کشته شدگان جنگ جهانی دوم ساخته شده است. این مجسمه با 85 متر ارتفاع دو برابر مجسمه آزادی در امریکا بوده و در کتاب رکوردهای گینس به عنوان بلندترین مجسمه تاریخی ثبت شده است، این زن نماد کشور روسیه است. کاخ پیترهوف: این کاخ توسط پیتر اول در اوایل قرن 17میلادی در نزدیکی سنت پترزبورگ ساخته شده است. این بنا بیشترین آمار جذب توریست در روسیه را دارد.

کلیسای جامع سنت باسیل: کلیسای جامع سن باسیل واقع در میدان سرخ بی شک بنایی بی همتاست . هشت کلیسا با گنبد های افسانه ای و رنگارنگ ، دور تا دور کلیسای چادری شکل مرکزی حلقه زده اند .

کاخ کرملین مسکو :یک قلعه تاریخی است که بصورت مجتمع در قلب شهر مسکو ساخته شده و از جنوب بر رودخانه مسکوا،از شرق بر میدان سرخ و از غرب به باغ الکساندر مشرف است. بنای این کاخ در سال ۱۴۸۷ میلادی به پایان رسید. کرملین بزبان روسی بمعنای دژ می‌باشد.

قطب های جمهوری کومی: هیچ کس از تاریخ دقیق ساخت یا آفریده شدن این بناهای عجیب اطلاعی در دست ندارد.بلندترین این صخره ها 42متر ارتفاع دارد و دانشمندان می گویند قدمت آنها به 200میلیون سال پیش باز می گردد.

کوههای البروس: بلندترین نقطه ی روسیه این کوهها هستند، حتی برخی معتقدند بلندترین نقطه ی اروپا نیز کوههای البروس است. بسیاری از توریست ها برای اسکی و اسنوبرد هرساله به این کوهها می آیند. ارتفاع کوه البروس 5600 متر برآورد شده است. 

بهترین زمان سفر به روسیه

اواخرتیرواوایل شهریورماه گرم‌ترین فصول روسیه هستند. زمستان‌های روسیه طاقت فرسا و به شدت سرد است به طوری که در مسکو هوا به 50- یا 60- درجه سانتی‌گراد می‌رسد ولی باز هم در این فصل علاقه‌مندان به گردشگری برای لذت از برف و سرما دل را به دریا می‌زنند و در رستوران‌ها و کافی شاپ‌های مسکو و اطراف به تماشای بارش برف و لذت از میهمانی‌های روس‌ها می‌پردازند. فصل بهار خیلی انتخاب مناسبی برای سفر به روسیه نیست چرا که در این فصل برف‌ها شروع به آب شدن می‌کنند و مشکلات فراوانی برای رفت و آمد در خیابان‌ها ایجاد می‌کنند. هوای روسیه خشک است به همین دلیل حتی در مناطق شمالی نزدیک به سیبری در تابستان دمای هوا به 20 درجه سانتی‌گراد نیز می‌رسد. در مسکو و سنت پیترزبورگ دما در تابستان بین 20 تا 30 درجه سانتی گراد در تغییر است. 

عید شکرگزاری و مراسم کریسمس و سال نو بیشترین جشن‌ها و فستیوال‌ها را در بر می‌گیرند و روسیه را به هدف مناسبی برای سپری کردن تعطیلات تبدیل می‌کنند. فستیوال موسیقی بهاره در ماه اردیبهشت اجراهای مختلف از اپراها و موسیقی‌های محلی را بر می‌گیرد. جشنواره فیلم مسکو در پاییز و در سال‌های فرد برگزار می‌شود. کاخ کرملین یادگار‌های سیاست و سلطنت و کمونسیم و دمکراسی در روسیه را در بر دارد. در این کاخ بود که ناپلئون در آن نشست و سوختن مسکو را تماشا کرد؛ لنین دیکتاتوری کارگری را به راه انداخت؛ خروشچف جنگ سرد ایجادکرد و یلتسین از روسیه نوین سخن گفت. موزه کاخ کرملین میراث به جا مانده از این وقایع تاریخی-سیاسی را برای شما به نمایش می‌گذارد. مامیف کورگن (MamayevKurgan) یادگار جنگ استالینگراد است و یادبود‌های سربازانی را که کشته شدند در بر دارد. مجسمه مادر روسیه که شمشیری را در دست دارد یکی از زیباترین اثار هنری روسیه است. کاخ موزه هرمیتیج (Hermitage) در سنت پیترزبورگ با دارا بودن بیش از 3 میلیون اثر تاریخی هنری به جا مانده از یک قرن و نیم سلطنت تزارها یکی از بزرگترین مجموعه‌های هنری-تاریخی اروپا است. پارک لاپلند (Lapland) که توسط یونسکو حفاظت می‌شود با دارا بودن 2784 کیلومتر مربع وسعت و 33 گونه مختلف پستانداران و پرندگان از دیگر جاذبه‌های دیدنی روسیه است.

حتماً در سفر به روسیه وقت زیادی را به بازدید از شهر سنت پیترزبورگ اختصاص دهید چرا که این شهر در طی سال‌های حکومت کمونیست‌ها ماهیت تزاری و سلطنتی خود را حفظ کرده و چندین کاخ و موزه و کتابخانه معروف را در بر می‌گیرد. در اطراف کاخ‌های این شهر رودخانه‌ای جریان دارد که شهر را به چیزی شبیه شهر ونیز در ایتالیا تبدیل کرده.مراکز دیدنی شهر سن پترزبورگ عبارتند از: موزه هرمیتاژ، قصر تابستانی پیترهوف ، تئاترهای باله، رقصهای روسی و سایر برنامه های هنری.

برای سفر به روسیه نیاز به ویزای مخصوص روسیه که از سفارت آن کشور قابل دریافت است؛ دارید.

مراکز خرید شهر مسکو عبارتند از: خیابان تورسکایا، خیابان آربات جدید و قدیم، فروشگاه مانژ، هندی کرافت، سینیور مال و... مراکز خرید شهر سن پترزبورگ عبارتند از: خیابان نفسکی و ...

بایدتوجه داشت روسیه یکی ازگرانترین کشوردنیاست وپوشاک ولوازم الکترونیک راازخارج واردمی کند. 

  
/ 0 نظر / 15 بازدید