عوامل هلاکت انسان

عوامل هلاکت وانحطاط انسان

1-لذت بدون وجدان.

2-تجربه بدون نظریه(تئوری) .

3-دانش بدون انسانیت .

4-عبادت بدون فداکاری.

5-ثروت بدون خرد(نادان ازفقررنج می بردوازثروت ضربه میخورد).

7-اندیشه بدون مشورت.

8-علم بدون عمل.

10-قضاوت بدون صداقت.

11-رقابت بدون انصاف.

12-زندگی بدون شهامت.

13-گفتاربدون کردار.

14-توسعه بدون عدالت.

15-سیاست بدون اخلاق.

16-سخن بدون تفکر.

17-زندگی بدون فن آوری.

18-زندگی برمبنای عادت.

دکترعباس حاتمی11/12/90

/ 0 نظر / 37 بازدید