مهارت تربیت فرزندان

1. فرزندان را تربیت کنید و با مهارت های زندگی آشنا نمائید .بعضی والدین فقط آنها را از لحاظ مالی تأمین می کنند .

 1. 2.   از پرسیدن سئوالات عجیب فرزندان واهمه نداشته باشید ،جواب دادن به آنها به مراتب آسانتر خواهد بود تا اشتباهات عجیب آنان .سوال کردن نشانه هوش بالاست.

3. خواه فرزند شما تبدیل به نقطه قوت و یا ضعف شما شود ،70% مربوط به مدیریت خانواده می شود و 30% مربوط به محیط بیرون خانواده یا تکنولوژی ارتباطات است .

4. خودتان را به جای بچه هایتان قرار دهید ،اجازه دهید آنان به موفقیت های هرچند کوچک دست یابند .

 1. 5.  اگر می خواهید استفاده از خلاقیت برای فرزندانتان یک عادت شود ،خودتان هم از آن استفاده کنید و خلاق باشید .پدرومادردانا،فرزندان تواناتربیت می کنند.

6. بهترین چیزی را که می توانید به بچه هایتان هدیه کنید ،یاددادن مهارت خردورزی است .

7. اگر بیش از حد از فرزندتان حمایت کنید ،احتمالاً جلوی بینایی او را خواهید گرفت و از شکل گیری شخصیت او جلوگیری خواهید کرد .برای تریت بهترفرزندان ازمشاوران کمک بگیرید.

8. رابطه فرزندان را با افراد الگو و موفق تسهیل کنید تا تحت تأثیر شخصیت آنان قرار گیرند .

9. بطور طبیعی پسرها مشکل می آفرینند مگر آنکه به مقدار کافی عقل آنها را رشد دهید .

 1. 10.        همه فرزندان می خواهند موفق شوند ،به آنها فرصت برابر دهید .
 2. 11.  تعلیم و تربیت زمانی مطرح می شود که فرزند قادر است با پدر ،مادر ،مادربزرگ ،دوستان و دیگر اعضای فامیل بازی کند،راحت حرف بزندوآزادانه نقدنماید .
 3. 12.  فرزندان خلاق در جستجوی موضوعات پیچیده ،جدید ،ناشناخته و عجیب هستند،آنان افکاربزرگی دارندومیخواهندمتفاوت ازگذشته زندگی کنند .
 4. 13.  درست از همان لحظه ای که بیش از حد فرزند را وابسته به والدین می کنید همه چیز را در او به نابودی می کشید .
 5. 14.  کودکان خودراعلاوه برتحصیل بامهارتهای دیگر(ورزش،موسیقی،کامپیوتر؛زبان بین المللی)آشناکنید.
 6. 15.          در سخن گفتن با فرزندان صریح باشید و در بیان منظور خود حاشیه نروید .
 7. 16.  با فرزندان خود با صدای بلند صحبت نکنید و احساساتی نشوید ،این کار به شخصیت او آسیب می رساند .
 8. 17.  استقلال را به بچه های خود بیاموزید ،آنها را به آشپزی ،نظافت منزل ،خرید و همکاری در کارهای خانه تشویق کنید .
 9. 18.  به فرزندان خود یاد بدهید تا یک ساعت زودتر از خواب بیدار شوند و برای برنامه ریزی کارهایی که قرار است در طول روز انجام دهند استفاده کنند .
 10. 19.          از آنجائیکه فن آوری شکل زندگی را تغییر می دهد و علم و اطلاعات را به سرعت کهنه می کند برای کاهش فاصله خود با فرزندان، اندیشه های خودتان را نوسازی کنید و تفکر به روز داشته باشید .
 11. 20.           کنترل افکارتان به شما کمک می کند تا واکنش تان را کنترل کنید ،این امر مهم تنش را در خانواده کاهش می دهد .
 12. 21.  خودتان را به جای فرزندان بگذارید ،آنان موقعیت خانواده را چگونه می بینند ؟
 13. 22.        دردنیای امروزی،سوادوآکاهی اکثر فرزندان بمراتب بالاترازوالدین است آنان به والدین خودآموزش دهندوباعلم جدیدآشنانمایند.اگرسوادوآگاهی همه اعضای خانواده بطورهمزمان بالارودمیزان تفاهم درآن خانواده بیشترمی شود.
 14. 23.          درموردافکار منفی کودکان بحث کنیدوازمشاوران تربیتی کمک بگیرید .
 15. 24.  اگر فرزند شما بازنده شده ،دقت کنید حس انتقام جویی یا کینه پروری را نداشته باشد .اگرفرزندان بهترازشمانباشندهردوبازنده خواهیدبود.
 16. 25.  فرزندان ما ،فرزندان ما نیستند ،آنان فرزندان عصر خویشند(حضرت علی (ص) .
 17. 26.   هنر معلم گرسنه کردن ذهن کودک است(ایجادپرسش وکنجکاوی) نه سیر کردن آن .22/6/90

دکتر عباس حاتمی

 

/ 0 نظر / 11 بازدید