منابع برای مطالعه ومشاوره

  •      
  • منابع برای مطالعه خواص جامعه وکارشناسان(بالای دیپلم)

هرشهروندبرای کسب آگاهی وهمسوشدن بادنیای امروزی،شایسته است حداقل یکبارکتابهایی زیررامطالعه نمایند،بویژه پزشکان،هنرمندان،معلمان ومهندسان که دراغلب مسئولیتهای دولتی وغیردولتی قراردارندونیازبه اطلاعات علمی کافی ازمهندسی اجتماعی وفرهنگی دارند،مهندسی اجتماعی-فرهنگی زیربنای توسعه است.

1-جامعه شناسی خودمانی:ازدکترآرش نراقی

2-مقدمه ای برجامعه شناسی:آنتونی گیدنز 

 3-زمینه روانشناسی :هیلگارد،این کتابهادرتمام دنیامرجع بوده وازاینترنت قابل دانلودهستند.منابع برای زیردیپلم

 

ردیف

نام کتاب

نویسنده

مترجم

ملاحظات

1

آخرین رازشادزیستن

آندره میتوس

وحیدافضلی راد

 

2

کلیدطلایی ارتباطات

کریس کول

محمدرضاآل یاسین

 

3

رشدانسان

فلیپ رایس

دکترمهشیدفروغان

کتاب بسیارخوب

4

توانگران چگونه می اندیشند

هوندا-ری کراک

ناشرهامون

 

 

جامعه شناسی خانواده

-باقرساروخانی

 

 

6

8-ازناتوانی جنسی تالذت جنسی

8-رزماری لینکلن

دکترنجفی پور

 

7

رازهای زندگی(3جلد)

دکترفروتن وخیام فر

کتابهای مهم

 

 

1-

 

 

 

 

 

1-مصطفی تبریزی 88647951

2-دکترعیوضی88310113(مشاورخانواده).

 3-آقای ابراهیمی09123091065؛دکترمهرابی(بیمارستان روزبه:مسائل جنسی).

 4-دکترمحمدعیوضی88310113 (مشاورخانواده)؛دکترصنعتی(مسائل جنسی).

 5-دکترشعیری؛اخوان وقائدی.مشاورجنسی درکلینیک سلامت خانواده88985918

 6-مراکزمشاوره خانه های سلامت وکانونهای بهبودی تولددوباره(44234075).

 

/ 0 نظر / 23 بازدید