پیرامون شرایط روسپی ساز

پیرامون شرایط روسپی ساز

روسپیگری یعنی تن فروشی زنان وایجادرابطه جنسی درازای دریافت پول ویارفع سایرمایحتاج زندگی.

روسپیگری بازنافرق داردزیرازنامعمولا"ازروی هوس جنسی بوده وپولی ردوبدل نمی شود.

روسپیگربرعکس زناکارازروابط جنسی لذت نمی بردوقربانی ناملایمات اجتماعی است.

آنگونه که آمار نشان می‌دهد، بیشتر زنان خیابانی در گروه سنی 18 تا 28 سال قرار دارند. همچنین گفته می‌شود متوسط زمانی که یک روسپی، کنار خیابان منتظر مشتری می‌ماند کمتر از پنج دقیقه است. از تعداد روسپیان نیز آمار متفاوتی بیان می‌شودوتحقیقات میدانی دراین زمینه اندک است. اما فارغ از این تناقض در آمار و ارقام، حقیقت آن است که در شرایط اجتماعی کنونی حاکم بر جامعه، که مذهب با عناصر سنت و مدرنیته گره خورده است، برخی از آسیب‌های اجتماعی که در تضاد با ارزش‌های شرعی و عرفی جامعه هستند، در لایه‌های زیرین اجتماع گسیل یافته و به صورت پنهان رشد کرده‌اند و در شناخت و آسیب‌شناسی آن‌ها غفلت شده است. دلیل این غفلت و نادیده انگاری را می‌توان‌‌ همان تئوری ناکارآمدی دانست که طرح و بررسی یک معضل را مسبب اشاعه بیشتر آن می‌داندوازواقعیت گریزان است.

روسپی‌گری،از آن دست آسیب‌های اجتماعی است که بخاطرتعصبات نابخردانه وگاها"به دورازعقل ومنطق درجامعه، هیچگاه مجال طرح و آسیب‌شناسی جدی نیافته و همواره در سایه‌ باقی مانده وبصورت زیرزمینی اشاعه یافته است. لازمست نخبگان ومتخصصان علوم اجتماعی دراین زمینه احساس مسئولیت کنند.
نگاه غالب جامعه، روسپی‌گری را زاییدهٔ فقر اقتصادی می‌داند اما فراوانند افراد فقیری که تن را به نان نفروخته‌اند و روسپی نشده‌اند. در جستجوی عوامل دیگر گرایش به روسپی‌گری، می‌توان نابسامانی‌های خانوادگی، تاثیرپذیری نادرست از جامعه جهانی، مهاجرت، انحراف و بی‌مسئولیتی والدین، کم سوادی، اختلال شخصیتی و هیجان طلبی و زاغه نشینی را نام برد. بی‌گمان همهٔ موارد مذکور، در بروز و اشاعهٔ این آسیب اجتماعی دخیلند، اما پذیرش واقعیت‌های امروز جامعه و تغییرات اجتماعی دو دههٔ اخیر ایران، باز تعریف در بسیاری از حوزه‌ها را ناگزیر می‌نماید و باید علل اصلی این معضل را در حوزه‌های بنیادی‌تری جستجو نمود.

 در سال‌های اخیر، درآمدهای سرشار نفتی، سوء استفاده از شرایط تحریم، شلختگی و نابسامانی‌های مدیرتی و نیز قانون گریزی‌های مکرر دولتی موجب پیدایش قشری ثروتمند و نوکیسه، بدون پشتوانهٔ فرهنگی از یک سو، و نزول بخش زیادی از طبقه متوسط جامعه به زیر خط فقر، از سوی دیگر گردیده است. بروز چنین عدم تعادلی، گسترش فقر عمومی را ناگزیر ساخته که فحشا یکی از عوارض جانبی آن است. در عصر تکنولوژی که اینترنت و ماهواره جزء تفکیک ناپذیری از زندگی مردمان شده است، ما بعنوان عضوی از جامعه جهانی برخی از ارزش‌ها و تعاملات جهانی را جذب کرده‌ایم که گا‌ها در تضاد با آموزه‌های دینی و ارزش‌های شرعی و عرفی جامعه است. بعنوان مثال، دیر زمانی است که فرهنگ ایرانی و مذهب اسلامی، زهد، تقوا، حیا و قناعت را از ملزومات جامعه بر می‌شمارد. اما کیست که نداند آنچه هر روز وجودش پر رنگ‌تر می‌شود مادیات است و آنچه ارزش‌های نظام جهانی را می‌سازد، پول و ثروت است. در این میان، علاوه بر زنانی که بر خلاف میل باطنی و از سر اجبار برای تامین حداقل‌های زندگی، قدم در این راه می‌گذارند، شماری از زنان نیز که در سال‌های اخیر به زیر خط فقر رانده شده‌اند، به دلیل ترویج لوکس گرایی بی‌پشتوانه و اختلاف طبقاتی موجود در جامعه، در کنار اراده‌ای که برای کسب رفاه اجتماعی بیشتر دارند، انگیزه خود را اینگونه به عمل تبدیل ساخته‌اند، چرا که می‌بینند در جامعه امروزی برخی از مشکلات تنها با پول حل می‌شود. در کنار علل مذکور، اعتیاد، بیکاری،تبعیض و اختلاف دستمزد‌ها نیز می‌تواند برخی زنان را از دستیابی به کانون گرم خانواده دلسرد نموده و آن‌ها را به خیابان‌ها بکشاند.
بخش دیگری از واقعیت تلخ روسپیگری در ایران، بدلیل تعارضات فرهنگی موجود در جامعه است. در جامعه کنونی برخی از هنجار‌ها و ارزش‌ها رنگ باخته‌اند و جایگزین مناسبی نیز بدلیل ضعف درعلوم انسانی برای هنجار‌ها اندیشیده نشده و یا توسط برخی الگوهای رفتاری جایگزین شده‌اند که ریشه در هویت جامعه ندارند
،دراین زمینه علوم انسانی دردانشگاههای ایران تعطیل است ورسانه ملی نیزبه تبلیغ پفک نمکی وچیپس بیشترازمسائل جامعه اهمیت می دهد،لذا جامعه با نوعی تعارض و ناهمگونی فرهنگی مواجه می‌گردد که منتج به بروز تنش بین فرد و جامعه می‌شود. فرد در مقایسه بین آموزه‌های خود در خانواده و مدرسه با آنچه‌واقعیت جامعه است دچار تعارض شده و این امر زمینه ساز انحراف وی می‌گردد. لذا در این راستا، فرهنگ سازی با اسلوب‌هایی که متناسب با زمان حال باشد، از اهمیت قابل توجه‌ای برخوردار است.
برای کمک به حل این معضل اجتماعی، باید بپذیریم که مناسبات کلان اقتصادی و اجتماعی ما دچار نوعی بحران
توسعه نیافتگی هستند و مادامی که اقتصاد و فرهنگ و ساز و کارهای اجتماعی منحصرا" در اختیار گروه‌های خاص است، نابهنجاری‌های اجتماعی همواره افزایش می‌یابد و این ناشی از نوع نگاهی است که در سطوح خرد و کلان به آن شده است. همچنین، این رفتارهای انحرافی که در اثر چندین عامل اکتسابی بوجود آمده‌اند، عامل مجازات نمی‌تواند تاثیر چندانی در تقلیل دائمی آن‌ها داشته باشد . می‌توان گفت زنانی که امروز حقوق انسانی خود را گم کرده‌اند، در یک سال صد‌ها نفرشان شبی را در خیابان گذرانده‌اند، از انبوه خشونت‌ها وتحجر‌ها گذشته‌اند، و تن به سودایی سپرده‌اند که آمیخته در موج موج تعصب و تباهی است.

بایدنهادهای غیردولتی بیاری این قربانیان بشتابندوبه دورازتعصب آنان رابه آغوش جامعه بازگردانند. 10/1/93

 

/ 1 نظر / 27 بازدید
علیزاده

سلام.جناب آقای دکتر؛ضمن تشکرازمطالب ارزنده تان...اگرامکان دارد مطلب رابرای بنده ایمیل فرمایید..متشکر