چکیده مهارتهای زندگی

چکیده مهارتهای زندگی

 

  1. 1.   به خارج از محدوده‌ای که برای زندگی خود ساخته‌اید فکر کنید، باور کنید در این صورت اغلب «غیرممکن‌ها» ، «ممکن» میشوند. 
  2. 2.      تحمل غیرقابل تحمل‌هاست که شما را به یک زن یا مرد قهرمان تبدیل میکند.
  3. 3.      خوشبختی تا زمانیکه با دیگران همراه نباشد، کامل نیست.
  4. 4.      آگاه بودن به نادانی، خود گام بزرگی برای شناخت حقایق است.
  5. 5.      اگر از آینده زندگی خود تصویری نداشته باشید. حتماً شکست می‌خورید.
  6. 6.      خودآگاهی مهمترازآگاهی اجتماعی است ونقدخودنیزمهمترازنقددیگران است.
  7. 7.      بجای تختخواب راحت؛بدنبال خواب راحت باشید.
  8. 8.     یک زن توانمند نه تنها ایده‌پرداز است، بلکه حرکت‌دهنده اعضای خانواده و دیگران به سمت ایده‌های نو بوده وپیش فرضهاوباورهای خودرابازنگری می کند.
  9. 9.     وقتی انسانهاباعینک چاپلوسی ،دیگران را تماشاکنند،خوب وبدرابرعکس می بینند.

10.نقاط ضعف هر کس بسیار بیشتر از نقاط قوت اوست.

11.قبل ازاینکه "ببازید"،:بیاموزید".

12. هر چه در زندگی دارید نتیجه ویژگیهای شخصیتی شماست؛اهمیت رویدادهاراشماتعیین می کنید.

13. هرگز اجازه ندهید که زن بودن‌تان توجیه عملکرد ضعیفتان باشد.

14. از محکوم کردن، گله‌کردن و شکایات از دیگران بپرهیزید، علت شکستها را در خودتان جستجو کنید.

15. هر وقت احساس ترسی کردید، شجاعت را با شجاعانه عمل کردن در خود پرورش دهید.

16. عشق و علاقه یک نگرش است نه احساس وهمیشه مهمترین چیز در زندگی است.

17. برای دست‌یابی به آنچه تاکنون به آن نرسیده‌اید باید کسی شوید که تاکنون نبوده‌اید.

18. از بهانه تراشی، عذر آوردن و دیگران را مقصر دانستن دست بردارید تا زمینه رشد شخصیتی شما فراهم شود.انسانهای ناتوان بدنبال مقصر می روند،ولی توانمندان بدنبال راهکارمی گردند.

19. تأسف برای گذشته، به دنبال باد دویدن است.

20. دوست متملق، دشمن مخفی شماست.

21. مثل خردمندان فکر کنید اما با مردم به زبان خودشان حرف بزنید.

22. انسان  خردمند همیشه از بدگویهایی که از او میشود  استفاده میکند.

23. وقتی به دنبال خوبی دیگران باشید، بهترین را در خودتان خواهید یافت.

24. بهای موفقیت در مقایسه با بهای شکست بسیار ناچیز است.

25. کار دربیرون خانه،زن را از سه بلای عظیم دور میکند: افسردگی، فساد، وابستگی.

26. بزرگی یک انسان از نوع رفتارش با جزءترین افراد مشخص میشود.

27. کلید موفقیت، شناخت خود و اعتماد به نفس است.

28. اگر شما زمان را از بین ببرید زمان نیز شما را از بین می برد.

29. مشکل انسانها جهل نیست، بلکه تنبلی است.

30. هرچه ثروت درونی باشدنیازبه ثروت بیرونی کمتراستوبرعکس.

31. انسانهای باهوش در شرایط اضطراب ، کاهش کارآیی بیشتری دارند.

32. مهمترین مسئله برای یک فرد جوان ایجاد شخصیت و اعتبار اجتماعی است.

33. افرادیکه عجله میکنند، دقایق را بدست می آورند و ساعتها را از دست میدهند.

34. هر احمقی میتواند عیب‌جوئی، گله و شکایت کند اما ارائه راهکار تدبیر میخواهد.

35. شکستها مصیبت نیستند بلکه لازمه زندگی‌اند، برای اینکه قدرت ابتکار و اراده شما را تقویت میکنند.

36. مراقب باشید، کنجکاوی را فضولی تلقی نکنید.

37. جهت حرکت از سرعت حرکت مهمتر است، مواظب باشید سرعت حرکت شما را از جهت حرکت غافل نکند.

38. شخصیت در بزرگترین لحظات نمود میکند، اما در کوچکترین و عادی‌ترین لحظات ساخته میشود.

39. اگر سختکوش باشید و تن به کار دهید از 50 درصد مردم جلو می افتید، اگر صادق و درستکار باشید و هدفی را دنبال کنید از 40 درصد دیگر پیش می افتید، برای پیشی گرفتن از 10درصد دیگر در عصر دانایی و انفجار اطلاعات باید با چنگ و دندان بجنگیدوخلاقیت بخرج داد.

40. انسانهای کارآفرین به خودشانسی و بدشانسی اعتقاد ندارند،بلکه خردورزی راسرلوحه کارخویش قرارمی دهند.

41. بدبختی این حسن را دارد که دوستان واقعی را به شما می شناساند.

42. همانطوریکه طلا با سائیدن صاف میشود، انسان نیز با تحمل سختی آزموده میشود.

43. نابغه شدن و کسب برتری در جامعه ارثی نیست بلکه 90% به تلاش عاقلانه انسان بستگی دارد.

44. مهم نیست که چه اتفاقی رخ میدهد مهم این است که آن را چگونه ببینیم .

45. مبارزه در زندگی به معنای قدردانی از همه چیز ووابستگی به هیچ چیز است.

46. زنان خلاق توانائی اتمام، تکمیل و یکی کردن افکار گوناگون افراد را دارندو از پیچیده بودن مسائل هراسی ندارند.

47. اگر با خودتان دوست باشید دیگران هم با شما دوست خواهند شد.

48. روابط و دوستی خود را با افرادیکه دارای بینش خوب و درستی هستند زیاد کنید و تحت تأثیر آنان قرار گیرید.

49. وقتی شما ایده خوب یک شخص را نادیده گرفته و می‌کشید آن شخص را نیمه‌جان کرده‌اید.

50. مردمان خوب در همه جا هستند، فقط ای کاش صدای آنها بلندتر بود و منفعل نبودند.

51. افکارتان را با دیگران درمیان بگذارید تا افکار شما به صورت یک واقعیت درآید.

52. همیشه از زبانی استفاده کنید که واقعی و بی‌طرف باشد.از احساسات و سرزنش بپرهیزید.

53. مسائل و نگرانیهای اصلی خودرا مشخص کنید، صداقت را تشویق نمائید.

54.در شرایط تعصب ارزیابی یا قضاوت نکنید.

55.ذهنی که نگران آینده باشدذهن حقیراست.

56. عذاب وجدان بدتر از مرگ در بیابان سوزان است.

57. تنها گنجی که جستجو کردن آن بر زحمتش می‌ارزد هدف است.

58. مشکل ما ندانستن نیست، بلکه دردسرها از دانسته های غلط یاکهنه شده سرچشمه میگیرند.

59. یا هدایت و رهبری کنید، یا پیرو باشید، یا از سر راه کنار برویدو مانع ایجاد نکنید.

60. برای اینکه انسان کمال یابد صد سال کافی نیست، ولی برای بدنامی او یک روز کافی است.

61. انسانها بزرگترین سرمایه جوامع هستند اگر پی ببریم که در درون هر کس چیست، شاید به معدن طلا دست پیدا کنیم.

62. بزرگترین درس زندگی این است، گاهی احمقها درست میگویند.

63. از دست دادن ثروت مهم نیست، صبر و امید را نباید از دست داد.

64. اگر بردباری نباشد علف به شیر تبدیل نمیشود.

65. آدم تنها مخلوقی است که نمیخواهد همان باشد که هست.

66. اینکه چه کسی باشید و در چه موقعیتی قرار داشته باشید بر عهده شما و نتیجه انتخابها و تصیم گیری‌های خودتان است.

67. همسایه‌ات را دوست بدار اما دیوار ما بین خودتان را از بین نبرید.

68.  ارزانترین چیزها مهربانی است که به بکار بردن آن مستلزم کمترین ناراحتی و فداکاری است.

69. فقیر از بعضی نعمتهای دنیا ولی خسیس از همه نعمتهای دنیا محروم است.

70. عشق غالباً یک نوع عذاب است، اما محروم بودن از آن مرگ است.

71.همواره از خود سوال کنید در زندگی من چه چیزی وجود دارد که حاضر نیستم آن را قبول کنم.

72.دروغ سرعت دارد اما راستی و صداقت دوام دارند.

73.از کجا آمدن خیلی مهم نیست اینکه به کجا میروید مهم است.

74.ارزش انسانها از تعداد کارهایی که تمام و کامل می کنند مشخص می شود،نه کارهایی که شروع می کنند.

75.دردنیای امروزی میانه بودن ومحافظه کاری راضی کننده نیست بایدممتازوبرتربودوباسرعت کافی حرکت کرد.سرعت زیاد تحولات ،عملا"میانه روی ومحافظه کاری رابی خاصیت می کند.

76-بایدازگفتنی هایی گفت که احتمالا"بسیاری آنهارامی دانندولی جرات ابرازآنراحتی برای خودهم ندارند.

77-بخندیم؛ولی مراقب باشیم سرمایه خنده ما؛گریه دیگران نباشد.

78-زندگی مثل نواختن پیانواست؛همان چیزی رامی شنوی که می نوازی.

79-تاکسی شروع کننده نباشد؛برنده نیزنخواهدشد.

80-اگربازیگرزندگی خودنباشی؛بازیچه می شوی.

81-آنچه درگذشته گریه داربود؛امروزه خنده آوراست.

82-هرکس سازخودش رامی زند؛امامهم شماهستیدکه باهرسازی نرقصید.

83-مشکلی که باپول حل شود؛مشکل نیست بلکه هزینه است.

84-درزندگی از کسانی که باتوهمیشه موافق هستندچیزی یادنمی گیرید.

85-من تاکنون هیچ انسانی راآنچنان نیافته ام که نتوانم ازاوچیزی یادبگیرم(گالیله).

17/7/90دکترعباس حاتمی

/ 0 نظر / 10 بازدید