الفبای زندگی

الف: بخشش برای تجلی روان و صیقل جسم

پ: پویاپی برای پیوستن به خروش حیا ت

ت: تدبیر برای دیدن افق فرداها

ث: ثبات برای ایستادن در برابر باز دارنده ها

ج-جسارت برای ادامه زیستن: چاره اندیشی برای گریز از گرداب اشتباه

ح: حق شناسی برای تزکیه نفس

خ: خودداری برای فرارازواقعیت

د: دور اندیشی برای تحول تاریخ

‌ذ:نقد پذیری برای تحمل گوناگونی.  

ر: رضایت مندی برای احساس شعف

ز: زیرکی برای مغتنم شمردن لحظه ها

ژ: ژرف بینی برای شکافتن عمق دردها

س: سخاوت برای گشایش کارها

ش: شایستگی برای لبریز شدن در اوج

ص:نوآوری برای سازگاری باارزشهای جدید

ض: ضمانت برای پایبندی به عهد

ط: طاقت برای تحمل شکست

ظ: ظرافت برای دیدن حقیقت پوشیده در صدف

ع: عطوفت برای غنچه نشکفته باورها
غ: غیرت برای بقای انسانیت
ف-فداکاری برای قلب های دردمند

ق: قدر شناسی برای گفتن ناگفته های دل

ک: کرامت برای نگاهی از سر عشق

گ: گذشت برای پالایش احساس

ل: لیاقت برای تحقق امیدها

م: محبت برای نگاه معصوم یک کودک

ن: نکته بینی برای دیدن نادیده ها

و: واقع گرایی برای دستیابی به کیان هستی.

ه: هدفمندی برای تبلور خواسته ها

ی: شادبودن برای لذت اززندگی 

2/8/91

   
/ 0 نظر / 9 بازدید